intTypePromotion=4
ADSENSE

Đề tài Giá trị của đa dạng sinh học

Xem 1-20 trên 161 kết quả Đề tài Giá trị của đa dạng sinh học
 • Đề tài: Giá trị của đa dạng sinh học gồm 2 phần nội dung, trình bày tổng quan về đa dạng sinh học; các mức độ của đa dạng sinh học; giá trị trực tiếp, giá trị gián tiếp, lựa chọn tương lai của đa dạng sinh học.

  ppt26p caonamgiang_qb 27-10-2014 383 76   Download

 • Thuyết trình: Giá trị của đa dạng sinh học trình bày về khái niệm, các mức độ của đa dạng sinh học; giá trị trực tiếp, giá trị gián tiếp, lựa chọn tương lai của đa dạng sinh học. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  ppt27p shusi890 27-10-2014 281 62   Download

 • Báo cáo - "Giá trị đa dạng sinh học ở Việt Nam" trình bày giá trị trực tiếp về cung cấp lương thực, thực phẩm; cung cấp gỗ, cung cấp song mây, cung cấp chất đốt,...giá trị gián tiếp như: sản phẩm của hệ sinh thái, giá trị về môi trường. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt30p haily0209 28-10-2014 155 41   Download

 • Đề tài: Đa dạng sinh học và bảo tồn trình bày các nội dung: đặt vấn đề tại sao lại nghiên cứu đa dạng sinh học, khái niệm đa dạng sinh học, phân loại đa dạng sinh học, vai trò của đa dạng sinh học, giá trị của đa dạng sinh học, thực trạng khai thác và bảo vệ đa dạng sinh học, nguyên nhân làm giãn đa dạng sinh học hiện nay, hình thức bảo tồn đa dạng sinh học.

  doc79p anhcuong460 12-04-2014 451 116   Download

 • Phần 1 Tài liệu Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật gồm nội dung các chương: Giá trị của đa dạng sinh vật, những tác động đối với đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh vật, đa dạng sinh vật ở Việt Nam, đa dạng di truyền và vấn đề bảo tồn.

  pdf98p uocvong11 02-11-2015 99 28   Download

 • Trong bài báo này, đề cập tới hiện trạng đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Xuân Thủy ở mức độ đa dạng hệ sinh thái và thành phần loài sinh vật, được thống kê từ các báo cáo khoa học từ trước tới nay, đặc biệt cập nhật dẫn liệu của chuyến điều tra bổ sung mới đây tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy vào tháng 12 năm 2012 trong khuôn khổ dự án JICA “Xây dựng Khung cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học quốc gia” do Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thực hiện.

  pdf8p cathydoll1 09-01-2019 42 2   Download

 • Tiểu luận đề tài: Đa dạng sinh học ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp trình bày thực trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, công tác bảo vệ các loại động vật đặc hữu có giá trị tại Việt Nam được đánh giá cao, điều kiện địa lý tự nhiêm của Việt Nam, đa dạng sinh học Việt Nam được thể hiện qua nhiều môi trường khác nhau, đa dạng hệ sinh thái cảu Việt Nam và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p hoang_na1989 15-04-2010 3147 675   Download

 • Sự sống trên trái đất phụ thuộc vào tính đa dạng sinh học để duy trì những chức năng sinh thái để điều hoà nguồn nước và chất lượng, khí hậu, sự màu mỡ của đất đai, và những nguồn tài nguyên có thể canh tác. Chúng ta phụ thuộc vào các loài tự nhiên để tìm ra những tố chất hoá học mới có thể dùng làm thuốc và kiểm soát sâu bọ và cải thiện được mùa màng và chăn nuôi

  doc163p buihaian 07-12-2009 799 481   Download

 • Phương pháp thực hành nghiên cứu phân tích định lượng về tính đa dạng sinh học nhằm để xác định các chỉ số: chỉ số Shannon (H), chỉ số quan trọng (IVI), chỉ số mức độ chiếm ưu thế hay còn gọi là chỉ số Simpson (Cd), chỉ số tương đồng hay chỉ số Sorensen (SI). Khi giá trị của các chỉ số cao nghĩa là tính đa dạng cao tương ứng với giá trị sinh học cao.

  pdf9p sunny_1 09-08-2013 89 28   Download

 • Sinh học bảo tồn và đa dạng sinh học của TS Dương Thanh Hà giúp sinh viên nắm được các khái niệm về sinh học bảo tồn và đa dạng sinh học.Đa dạng sinh học là sự phồn thịnh của cuộc sống trái đất, là hàng triệu loài động vật, thực vật và vi sinh vật cùng tồn tại trong một môi trường sống.

  doc12p ngoccuongbeo 07-01-2014 93 17   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về Đa dạng sinh học; đánh giá tính đa dạng của hệ động vật tại vườn quốc gia Pù Mát về giống, loài, sự phân bố và xác định giá trị của chúng; nắm được thực trạng công tác tổ chức quản lý bảo vệ VQG Pù Mát, từ đó làm cơ sở đưa ra các giải pháp quản lý bảo vệ rừng một cách hợp lý, tạo điều kiện và cơ sở cho sự phát triển bền vững.

  pdf67p bautroibinhyen1 02-11-2016 65 8   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về vị trí địa lý huyện Côn Đảo, các mục tiêu và nhiệm vụ của Vườn Quốc gia Côn Đảo, sự đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Côn Đảo về thực vật rừng, động vật rừng, các hệ sinh thái biển khu vực Côn Đảo, khu hệ sinh vật biển và vấn đề bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học cho sự phát triển bền vững Côn Đảo.

  pdf7p roongkloi 01-09-2017 57 1   Download

 • Để góp phần đánh giá giá trị sinh học và giá trị đa dạng nguồn gen, bài báo này công bố danh mục thành phần loài cá của Trạm Đa dạng Sinh học Mê Linh dựa trên số mẫu đã thu thập và phân tích trong năm 2013.

  pdf4p meolep5 07-01-2019 30 0   Download

 • Do giá trị đa dạng sinh học cao nên năm 2013 Chính phủ đã thành lập Khu Bảo tồn biển Bạch Long Vĩ nhằm bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái rong biển - cỏ biển, bãi giống, bãi đẻ và các loài thủy sinh vật sinh sống tại khu vực khu bảo tồn. Khu Bảo tồn Bạch Long Vĩ có phạm vi là vùng đất liền trên đảo và ven bờ biển có ranh giới bên ngoài xác định theo đường nối các điểm lồi của đường đẳng sâu 30 m.

  pdf6p meolep5 07-01-2019 16 0   Download

 • Con ng i m i nghiên ườ ớ cứu khoảng 3% trong tổng số các loài động, thực vật. • Mỗi năm, người ta tìm được khoảng 300 chất mới từ đại dương.VD:Năm 2010? * Một thành phần trong san hô Biển Đỏ có khả năng điều trị ung thư da *Dược phẩm cribullin mesylate được tổng hợp từ một mẫu thành phần có trong bọt biển, có thể điều trị ung thư vú

  ppt58p mdat20 17-08-2011 151 35   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Lượng giá được một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, Nam Định. Đề xuất được một số giải pháp sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, Nam Định.

  pdf88p bautroibinhyen211 01-11-2018 54 18   Download

 • Nghiên cứu về đạng sinh học động thực vật, cấu trúc của thảm thực vật là cần thiết để cung cấp những thông tin cơ bản các giá trị khoa học làm cơ sở cho việc đánh giá một cách chính xác giá trị thảm thực vật trong vùng nhằm xây dựng những giải pháp bảo tồn, sử dụng một cách hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên của Trạm ĐDSH Mê Linh. Bài báo này cung cấp các kết quả nghiên cứu về cấu trúc của một vài quần xã thực vật đặc trưng ở Trạm ĐDSH Mê Linh.

  pdf8p cathydoll1 09-01-2019 42 0   Download

 • Bạch Mã có một vị trí địa lý đặc biệt là phần cuối cùng của dãy Trường Sơn Bắc, là trung tâm của dải rừng xanh tự nhiên còn lại duy nhất ở Việt Nam nối từ biển đến biên giới Việt - Lào, nơi có hệ sinh thái rất phong phú và đa dạng về hệ động thực vật mang tính đặc trưng là có sự giao thoa giữa hai luồng khí hậu miền Bắc và miền Nam;...

  pdf173p lanlan38 02-04-2013 138 52   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án: Nghiên cứu thành phần loài và giá trị của LSNG; hiện trạng khai thác, quản lý LSNG ở VQG Pù Mát nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp cho bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững tài nguyên LSNG.

  pdf27p change01 05-05-2016 61 20   Download

 • Tính tổng “điểm tác động” cho mỗi tuyến trên mỗi “khoảng cách từ trung tâm làng” cho từng yếu tố và cho tất cả các yếu tố, và thể hiện kết hợp trên biểu đồ cột. Lấy giá trị trung bình tư liệu cho mỗi khoảng cách từ tất cả các tuyến của một làng. • So sánh số liệu giữa các làng để tìm ra sự khác biệt. Sau đó xác định nguyên nhân của sự khác biệt nếu có thể. Những nguyên nhân đó có thể cho ta những gợi ý có giá trị để xây dựng chương...

  pdf6p zues04 20-06-2011 55 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề tài Giá trị của đa dạng sinh học
p_strCode=detaigiatricuadadangsinhhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2