Delphi

Xem 1-20 trên 143 kết quả Delphi
 • Delphi cho phép bạn tạo ra một chương trình bằng các công cụ rất mạnh. Chẵn hạn như với 3 cái click chuột và không cần xử lý mã lệnh bạn có thể tạo và chạy một chương trình soạn thảo đơn giản. Công việc mà phải mất vài tuẫn lễ để làm được với các ngôn ngữ cũ. Sưu tầm Nguyễn Ba Thanh.

  pdf0p soncunglin 12-05-2009 558 211   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn lập trình delphi - phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p soncunglin 12-05-2009 551 179   Download

 • Delphi cho phép bạn tạo ra một chương trình bằng các công cụ rất mạnh. Chẵn hạn như với 3 cái click chuột và không cần xử lý mã lệnh bạn có thể tạo và chạy một chương trình soạn thảo đơn giản. Công việc mà phải mất vài tuẫn lễ để làm được với các ngôn ngữ cũ.

  pdf0p thanhsang 10-06-2009 827 177   Download

 • Những ví dụ về lập trình bằng Delphi; Biên dịch bởi Lê Khắc Như; website: http://www/lkn.b4.to 2/21/04 Những ví dụ trong lập trình Delphi Quyển 2 Le Khac Nhu --- Website : http://www.lkn.b4.to Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – http://www.diendantinhoc.net Page 1 2/21/2004 Những ví dụ về lập trình bằng Delphi; Biên dịch bởi Lê Khắc Như; website: http://www/lkn.b4.to 2/21/04 Delphi Programming Bạn cần phải đọc quyển I trước khi đọc những ví dụ trong quyển này.

  pdf0p nuoiheocuoivo 04-05-2010 331 135   Download

 • Ebook có sử dụng một số lợi thế của phần mềm ToanPt như chỉ dẫn bằng các kiểu mũi tên để làm rõ những chi tiết được xem xét. Vì lý do đó nó mang tính chất thực hành nhiều hơn là học hoặc nghiên cứu. Ebook trình bày một cách có hệ thống và có chọn lọc từ đơn giản đến phức tạp, các chương mục có gắn bó với nhau theo cấu trúc của Delphi.

  pdf309p muaxuan102 26-02-2013 124 58   Download

 • First introduced by Borland on February 14th 1995, Delphi has a long and glorious history of success in the Windows development and client/server areas. With millions of applications written in its Object Pascal language, Delphi spawned an entire ecosystem of components, tools, magazines, books, and (of course) web sites and online resources. Delphi is now in its 12th version, the 20th if you count all the way back to its predecessor Turbo Pascal1, which was first released 25 years ago. What's new in this version of Delphi is the company owning the product!...

  pdf401p hoangchung_dtvt 12-12-2012 48 11   Download

 • mô tả việc sử dụng phương pháp Delphi như một cách tiếp cận hệ thống và logic để thiết lập sự nhất trí trong các chuyên gia quốc tế về các ưu tiên quan trọng trong chính sách quốc gia về thuốc ở các nước đang phát triển. Điều tra Delphi tỏ ra có độ tin cậy cao do tỷ lệ trả lời cao, chất lượng người trả lời và tiêu chuẩn nhất trí cao

  pdf14p batman_1 09-01-2013 51 9   Download

 • With the creation of the partially independent CodeGear business unit within Borland and the subsequent sale of the business unit to Embarcadero Technologies, Delphi has seen a significant increase in investment and is once again a growing and vibrant product thanks to its new technical features and to a developer community gaining in morale and affection, after a few years of slow growth and terms of capabilities and dwindling passion.

  pdf319p hoangchung_dtvt 12-12-2012 36 7   Download

 • There were 8 persons within Set C who did not answer in the first round. But the~ also were aware of the results of the first round; therefore a Delphi effect was possible. (In the following the whole integers refer to absolute numbers; the decimal figures to relative/procentual numbers).

  pdf6p bungio_1 03-05-2013 13 1   Download

 • Bạn cần phải đọc quyển I trước khi đọc những ví dụ trong quyển này. Quyển sách này giành cho bạn, hãy bấm và bấm, bạn sẽ thông thạo Delphi. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn điều khiển Delphi. Có vài chương trình ví dụ cùng với những nhiệm vụ tương tự. Bạn hãy thử làm các nhiệm vụ đó dựa vào các ví dụ. Tất cả các bài làm của các ví dụ, bạn nên bỏ vào thư mục của mình.

  pdf0p ntgioi120403 06-11-2009 291 111   Download

 • Nếu bạn thường làm việc với Delphi, nếu Delphi của bạn đã được cài đặt thêm rất nhiều các thành phần điều khiển (component) và nếu bạn luôn phải sử dụng rất nhiều component trong các dự án của mình thì có bao giờ bạn thấy mệt mỏi khi phải tìm đến biểu tượng component Palette mà mình mong muốn trên thanh công cụ Component hay không?

  doc12p hallo 01-03-2009 150 85   Download

 • Bạn tự xây dựng giao diện trong môi trường Delphi. Gợi ý: sử dụng các đối tượng TDBGrid, TTable, TQuery và TDatabase. Chú ý cho phép người dùng sử dụng các tính năng comit, rollback của đối tượng TDatabase.

  doc2p thuxuan 01-08-2009 205 74   Download

 • Delphi Programming

  pdf0p hoang3 04-11-2009 87 47   Download

 • Chương này tác giả sẽ trình bày cách viết các phần mềm SNMP sử dụng ngôn ngữ lập trình Delphi phiên bản 14 (Delphi 2010). Mục đích chương này là trình bày ý tưởng từng bước trong việc viết các ứng dụng SNMP hơn là trình bày cú pháp lập trình SNMP trên Delphi. Trên các ngôn ngữ khác thì chỉ khác nhau ở các hàm khởi tạo, gửi, nhận bản tin, còn về trình tự thực hiện thì vẫn giống nhau.

  pdf10p trongkhiem236 28-12-2011 110 29   Download

 • Chương trình Delphi đơn giản nhất Sử dụng nút nhấn và thuộc tính Xuất văn bản và sử dụng nhãn Ra và vào của văn bản Sử dụng lệnh IF Adding Machine - Alter it to do [ - * div ] as well. Thêm Items vào một List Box Tạo menu - Một Text Editor

  pdf0p tengteng16 28-12-2011 58 21   Download

 • Delphi Programming Bạn cần phải đọc quyển I trước khi đọc những ví dụ trong quyển này. Quyển sách này giành cho bạn, hãy bấm và bấm, bạn sẽ thông thạo Delphi. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn điều khiển Delphi. Có vài chương trình ví dụ cùng với những nhiệm vụ tương tự. Bạn hãy thử làm các nhiệm vụ đó dựa vào các ví dụ. Tất cả các bài làm của các ví dụ, bạn nên bỏ vào thư mục của mình. D:\Examples\ME\...

  pdf0p vantrungtran 03-02-2010 76 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn lập tình delphi p1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p vantrungtran 03-02-2010 81 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tìm hiểu về lập trình bằng delphi(quyển 2- các ví dụ)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p tengteng16 28-12-2011 56 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'delphi book p2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p giangtanthon 10-02-2010 69 11   Download

 • Thực tế là Delphi cho phép bạn sử dụng tất cả các phông chữ được cài đặt trên hệ thống của bạn có cả ưu điểm và nhược điểm. Các lợi thế chính là rằng nếu bạn có một số phông chữ tốt đẹp được cài đặt, chương trình của bạn có thể sử dụng bất kỳ trong số họ.

  pdf108p kennguyen3 23-10-2011 48 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản