Dịch hại tổng hợp trên cây cải

Xem 1-8 trên 8 kết quả Dịch hại tổng hợp trên cây cải
 • Bọ nhảy gây hại nặng nếu trời nóng và khô. Thành trùng bọ nhảy gây hại nặng cải ăn lá ngắn ngày trong khí đó ấu trùng bọ nhảy sẽ gây hại nặng cây củ cải.

  ppt22p mientrung102 30-01-2013 130 34   Download

 • Thời tiết mưa nắng đan xen tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển các loại rau, trong đó có cây cải bắp. Bà con nông dân cần chú ý cách phòng trừ.

  ppt46p mientrung102 30-01-2013 185 71   Download

 • Sử dụng biện pháp tổng hợp để quản lý dịch hại cây ăn quả trên cơ sở sinh thái học sẽ làm tăng năng suất, cải thiện phẩm chất, bảo vệ sinh thái, giảm độc hại do sử dụng thuốc quá đáng và giảm chi phí đầu tư.

  pdf13p traxanh1209 27-12-2010 236 104   Download

 • Sử dụng biện pháp tổng hợp để quản lý dịch hại cây ăn quả trên cơ sở sinh thái học sẽ làm tăng năng suất, cải thiện phẩm chất, bảo vệ sinh thái, giảm độc hại do sử dụng thuốc quá đáng và giảm chi phí đầu tư. Quản lý dịch hại tổng hợp bằng cách tăng cường biện pháp sinh học và các biện pháp kỹ thuật chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thật cần thiết, sử dụng đúng và có hiệu quả, an toàn cho người tiêu dùng, không làm hại quá đáng thiên...

  pdf10p tuoanh02 11-02-2011 185 83   Download

 • IPM – (Intergrate Pest Managerment ) là quản lý dịch hại tổng hợp hay nói cách khác là sử dụng các biện pháp tổng hợp để quản lý dịch hại cây trồng, trên cơ sở sinh thái học sẽ làm tăng năng suất, cải thiện chất lượng nông sản phẩm, bảo vệ môi trường, và giảm chi phí đầu tư.

  pdf6p ruavanguom 15-10-2012 180 49   Download

 • Sử dụng biện pháp tổng hợp để quản lý dịch hại cây ăn quả trên cơ sở sinh thái học sẽ làm tăng năng suất, cải thiện phẩm chất, bảo vệ sinh thái, giảm độc hại do sử dụng thuốc quá đáng và giảm chi phí đầu tư.

  pdf12p tuoanh02 11-02-2011 129 47   Download

 • Trong năm 2005, 12 bộ áp phích về sâu bệnh hại cây có múi đã được in ra với sự cộng tác giữa các cán bộ khuyến nông, nhà nghiên cứu, huấn luyện viên và nông dân. Những áp phích này đã trình bày những thông tin quan trọng giúp cho nông dân có thể nhìn thấy, hiểu, và nhớ một cách dễ dàng vì thế đã cải thiện được nhận thức của họ. Những mẫu của các áp phích này đã được trình lên nhóm quản lý dự án CARD tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 3 năm...

  pdf5p hoa_bachhop 07-03-2012 35 6   Download

 • Từ năm 2000 Việt Nam được xếp hạng là một trong những quốc gia sản xuất điều quan trọng trên thế giới. Phần lớn người trồng điều rất tin tưởng vào thuốc trừ dịch hại và phân bón hóa học để đạt năng suất cao, mà hệ quả là chi phí tăng cao, sức khỏe người nông dân bị ảnh hưởng, tính kháng của dịch hại, sự ô nhiễm môi trường, và sự suy giảm các loài thiên địch và thụ phấn.

  pdf65p hoa_bachhop 07-03-2012 52 9   Download

Đồng bộ tài khoản