intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều chỉnh tư pháp quốc tế

Xem 1-20 trên 506 kết quả Điều chỉnh tư pháp quốc tế
 • Chương 1 Những đặc điểm cơ bản của tư pháp quốc tế nằm trong bộ bài giảng Tư pháp quốc tế với các đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế.

  pdf42p canon_12 27-03-2014 507 89   Download

 • Tài liệu tham khảo môn "tư pháp quốc tế"của tư pháp quốc tế thoả thuận xây dựng nên và đảm bảo thi hành trên cơ sở tự nguyện, binh đẳng để điều chỉnh các quan hệ giữa các chủ thể đó với nhau nhằm duy trì sự ổn định.

  doc7p manhquynh14 14-10-2011 2345 844   Download

 • Thừa kế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh sự truyền lại tài sản của người đã chết cho người khác theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Trong điều kiện giao lưu và hợp tác quốc tế, một số quan hệ thừa kế vượt ra khỏi phạm vi điều chỉnh của hệ thống pháp luật một quốc gia, đó là những quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu rõ hơn về giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật trong tư pháp quốc tế Việt Nam.

  doc18p khoalaw 15-05-2010 1454 539   Download

 • a. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao gồm cả tố tụng dân sự). Bao gồm các quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, về hợp đồng kinh tế ngoại thương…

  doc87p vanthanh810 05-05-2011 924 349   Download

 • Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao gồm cả tố tụng dân sự).

  pdf57p 123tien0o0 29-10-2013 798 247   Download

 • Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế. Câu 1: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế a. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao gồm cả tố tụng dân sự). Bao gồm các quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, về hợp đồng kinh tế ngoại thương… ...

  pdf85p print_12 23-08-2013 359 133   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khái niệm và nguồn của tư pháp quốc tế', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p manhquynh14 14-10-2011 742 130   Download

 • Chương 4 Giải quyết xung đột pháp luật nằm trong Bài giảng Tư pháp quốc tế nhằm nêu khái niệm xung đột pháp luật. Định nghĩa Xung đột pháp luật là trong một tình thế (trạng thái) nhất định mà hai hay nhiều hệ thống pháp luật đều có thể điều chỉnh một quan hệ pháp luật dân sự nhất định đã xảy ra trên thực tế.

  pdf29p canon_12 27-03-2014 540 97   Download

 • Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế Đối tượng điều chỉnh của TPQT là các quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài.  Các quan hệ pháp luật được xem là quan hệ pháp luật dân sự

  pdf7p 123tien0o0 29-10-2013 293 81   Download

 • Chương 7: Quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế thuộc Bài giảng Tư pháp quốc tế nhằm trình bày khái quát chung về thừa kế, quan hệ thừa kế do Tư pháp quốc tế điều chỉnh, nội dung điều chỉnh của Tư pháp quốc tế đối với quyền thừa kế.

  pdf18p canon_12 27-03-2014 344 80   Download

 • Khái niệm về Tư pháp quốc tế và Giáo trình Tư pháp quốc tế, Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là gì? Lấy ví dụ từ những ngành luật mà anh chị đã học?

  pdf9p 123tien0o0 29-10-2013 479 74   Download

 • Chương 6 Quan hệ sở hữu trong bài giảng tư pháp quốc tế trình bày khái niệm chung về Quan hệ sở hữu và quyền sở hữu, quan hệ sở hữu do Tư pháp quốc tế điều chỉnh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf25p canon_12 27-03-2014 237 69   Download

 • Chương 8 Quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế nằm trong Bài giảng Tư pháp quốc tế trình bày khái quát chung về một quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài phát sinh sẽ kéo theo hiện tượng nhiều hệ thống pháp luật khác nhau cùng tham gia điều chỉnh mối quan hệ đó.

  pdf43p canon_12 27-03-2014 173 64   Download

 • Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài.

  pdf32p print_12 23-08-2013 168 48   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế gồm 2 bài có nội dung trình bày về tổng quan về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật. Bài 1 trình bày về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, phạm vi nghiên cứu, nguồn. Bài 2 trình bày về xung đột pháp luật.

  ppt115p hoa_cuc91 27-06-2014 181 47   Download

 • 1. Hãy cho biết lịch sử và các tên gọi khác của ngành luật Tư pháp quốc tế ? 2. Vì sao nói Tư pháp Quốc tế là một ngành luật ? 3. Cho biết đặc điểm của các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điểu chỉnh của Tư pháp quốc tế?

  pdf6p butmaulam 29-10-2013 324 42   Download

 • Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài.

  pdf24p print_12 23-08-2013 87 21   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế: Chương 1 có nội dung trình bày về khái niệm nghiên cứu Tư pháp quốc tế, sự khác biệt giữa tư pháp điều chỉnh các mối quan hệ mang tính chất dân sự và công pháp điều chỉnh các quan hệ mang tính chất chính tri.

  ppt51p hoa_cuc91 30-06-2014 83 19   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế Chương 1: Những vấn đề chung trình bày các nội dung sau: Đối tượng điều chỉnh của TPQT VN, phạm vi điều chỉnh của TPQT VN, phương pháp điều chỉnh của TPQT VN, tên gọi của TPQT, nguồn của TPQT VN.

  ppt35p kyniemchieumua_09 20-12-2017 82 17   Download

 • Bài giảng "Một số vấn đề về tư pháp quốc tế" giới thiệu đến các bạn những nội dung về đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh một tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Luật.

  ppt19p linhthuytruong123 09-11-2015 57 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều chỉnh tư pháp quốc tế
p_strCode=dieuchinhtuphapquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2