Điều khiển trượt thích nghi

Xem 1-8 trên 8 kết quả Điều khiển trượt thích nghi
 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Điều khiển trượt thích nghi hệ thống động phi tuyến gồm 5 chương. Tóm tắt nội dung chính của 5 chương trình bày tổng quan về điều khiển trượt, điều khiển trượt dùng mạng nơ-rôn; tổng hợp các kiến thức về mạng nơ-rôn;...Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf27p luanvanhaynhat_vn 30-10-2014 44 14   Download

 • Điều khiển trượt là một phương pháp điều khiển phi tuyến đơn giản hiệu quả. Để thiết kế thành phần điều khiển trượt cần phải biết rõ các thông số của mô hình đối tượng cũng nhưcác chặn trên của các thành phần bất định của mô hình. Điều khiển trượt có dạng hàm dấu và có hiện tượng chattering các trạng thái xung quanh mặt trượt.

  pdf27p ten_12 07-02-2014 55 16   Download

 • Bài báo này giới thiệu một bộ điều khiển trượt thích nghi dùng mạng nơ rôn với luật cập nhật đơn giản, nhằm giải quyết bài toán chattering. Phương pháp điều khiển đề nghị không đòi hỏi phải nhận dạng trực tuyến các hàm phi tuyến trong mô hình của đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 21 6   Download

 • Bài báo nêu lên phương pháp điều khiển kết hượp bền vững ( trượt)_ thích nghi ( ARC_ Adaptive Robust Control) để áp dụng vào điều khiển các hệ có tham số chuyển động, thích hợp cho các hệ phi tuyến hay các hệ có tham số không xác định, với mục đích xây dụng luật điều khiển để hệ đạt được sai lệch nhỏ nhất. Trên cơ sở lấy cấu trúc tay máy hai bậc tự do làm mô hình minh chứng, bộ điều khiển sẽ cho phép đánh giá một số chỉ tiêu của quá trình điều...

  pdf4p doxuan 05-08-2009 540 192   Download

 • Lĩnh vực điểu khiển tự động đã được xây dựng phát triển hơn một thế kỷ qua và ngày càng được hoàn thiện, từ việc đưa ra những mô hình và thuật toán điều khiển kinh điển nối tiếng nhứ PID cho các đối tượng điều khiển tuyến tính và đơn giản đến việc nghiên cứu

  pdf13p tommy_1993 11-11-2013 38 10   Download

 • Ngày nay, có rất nhiều phương pháp được sử dụng để điều khiển hệ phi tuyến như phương pháp tuyến tính hóa, điều khiển trượt, điều khiển dùng mạng thần kinh nhân tạo, điều khiển mờ, điều khiển thích nghi hoặc các thuật toán tối ưu bầy đàn, giải thuật di truyền...Đề tài trình bày các kết quả quá trình nghiên cứu cân bằng hệ con nêm ngược dùng phương pháp LQR và điều khiển mờ

  pdf7p nguyenthilamha 09-04-2017 100 4   Download

 • Tóm tắt: Hệ thống chống bó phanh (ABS – Anti-lock braking system) có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng khi phanh và tính dẫn hướng của ôtô. Đa số các bộ điều khiển ABS có bán ở trên thị trường đều dựa trên nguyên lý điều khiển on-off. Trên các xe ôtô hiện đại đều được trang bị ở mỗi bánh xe một bộ điều khiển ABS, mục đích là để điều khiển độ trượt tương đối giữa bánh xe và mặt đường khi phanh. ...

  pdf9p thulanh1 05-09-2011 49 10   Download

 • i Tóm tắt: Hệ thống chống bó phanh (ABS – Anti-lock braking system) có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng khi phanh và tính dẫn hướng của ôtô. Đa số các bộ điều khiển ABS có bán ở trên thị trường đều dựa trên nguyên lý điều khiển on-off. Trên các xe ôtô hiện đại đều được trang bị ở mỗi bánh xe một bộ điều khiển ABS, mục đích là để điều khiển độ trượt tương đối giữa bánh xe và mặt đường khi phanh.

  pdf8p thulanh1 06-09-2011 59 8   Download

Đồng bộ tài khoản