intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều ước quốc tế có hiệu lực

Xem 1-20 trên 43 kết quả Điều ước quốc tế có hiệu lực
 • Giải quyết vấn đề xung đột về hiệu lực áp dụng giữa các điều ước quốc tế Điều 36 Luật công chứng quy định các tổ chức hành nghề công chứng có quyền "thuê nhân viên làm việc" nhưng Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật(2) lại không quy định rõ về việc tuyển dụng hoặc thuê công chứng viên làm việc của các tổ chức hành nghề công chứng nên dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau....

  pdf5p hoathinhbrave 04-05-2013 78 13   Download

 • Công ước quốc tế là văn bản ghi rõ những việc cần tuân theo và những điều bị cấm thi hành, liên quan đến một lĩnh vực nào đó, do một nhóm nước thoả thuận và cùng cam kết thực hiện, nhằm tạo ra tiếng nói chung, sự thống nhất về hành động và sự hợp tác trong các nước thành viên..Công ước quốc tế có hiệu lực trọn vẹn với các nước thành viên, nhưng cũng có tác động rất lớn đối với các nước trong khu vực chưa tham gia công ước.Hiện nay, có khoảng 300 công ước...

  ppt31p nguyenhaian1411 29-05-2011 296 81   Download

 • Từ khi tiến hành đổi mới đến nay, trải qua hơn 20 năm, nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào các hoạt động kinh tế, văn hóa , chính trị quốc tế. Trong quá trình đó, chúng ta đã kí kết nhiều điều ước quốc tế (ĐƯQT) song phương, đa phương ( tính đến thời điểm tháng 4/2008, có khoảng 700 điều ước quốc tế có hiệu lực đối với Việt Nam.

  pdf15p cugiai1311 01-11-2012 515 81   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Thỏa thuận Chiến lược về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2011-2020, ký tại Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 4 năm 2011....

  pdf33p meocontreocay 30-05-2011 59 4   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Biên bản Kỳ họp lần thứ 33 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào, ký tại Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm...

  pdf44p meocontreocay 30-05-2011 60 4   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam – Lúc-xăm-bua giai đoạn 2011 – 2015, ký tại Hà Nội ngày 02 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2011. Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Chương trình theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên. ...

  pdf37p meocontreocay 30-05-2011 45 3   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về Dự án CASA I-ta-li-a (Ngôi nhà I-ta-li-a), ký tại Rô-ma ngày 21 tháng 01 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2013. ...

  pdf7p mualan_mualan 03-04-2013 69 3   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Tuyên bố chung về phát triển hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam - U-crai-na, ký tại Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Tuyên bố chung theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./. ...

  pdf8p meocontreocay 30-05-2011 52 2   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2011 - 2015, ký tại Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm 2011, có hiệu lực từ...

  pdf22p meocontreocay 30-05-2011 53 2   Download

 • Thông báo số 37/2013/TB-LPQT của bộ ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực giữa Việt Nam và Trung Quốc.

  pdf6p tuyetroimuahe123 13-03-2014 28 1   Download

 • Thông báo số 31/2013/TB-LPQT của bộ ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực giữa Việt Nam và Liên bang Thụy Sĩ.

  pdf17p huongruoutinhnong123 26-03-2014 34 0   Download

 • Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Có hiệu lực ngày 23/3/1976, căn cứ theo điều 49. ViÖt Nam gia nhËp ngμy 24/9/1982. Các quốc gia thành viên Công ước này, Xét rằng, theo những nguyên tắc nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc công nhận phẩm giá vốn có và những quyền bình đẳng và bất di dịch của mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại là nền tảng cho tự do, công lý và hoà bình trên thế giới;...

  doc21p langtudaohoa_031 02-10-2010 313 76   Download

 • Một điều ước tuân thủ tất cả các điều kiện về hình thức, nội dung, cách giải thích… vẫn có thể không thực hiện được nếu điều ước đó không có hiệu lực. Những cơ sở làm cho điều ước không có hiệu lực bao gồm:

  pdf8p chaen_12 10-12-2013 228 33   Download

 • Hiệu lực của Công ước 1982 về Luật biển của Liên Hiệp Quốc: Tất cả điều khoản của Công ước Luật biển 1982 được áp dụng cho tất cả các quốc gia; Có hiệu lực đối với quốc gia thứ ba trong những trường hợp nhất định; Chỉ có hiệu lực đối với những quốc gia thành viên;

  pdf4p 123tien0o0 30-10-2013 127 11   Download

 • THÔNG BÁO HIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: “Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về Chương trình hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2013, ký tại Hà Nội ngày 09 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2011. Bộ Ngoại giao kính chuyển Bản sao lục...

  pdf14p meocontreocay 30-05-2011 54 3   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

  pdf9p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 51 3   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: 1. Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự, ký tại Mát-xcơ-va ngày 25 tháng 8 năm 1998, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2012; ...

  pdf29p keodualadua 14-12-2012 50 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số 48/2012/tb-lpqt', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 38 3   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa En Xan-va-đo về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, ký tại Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2011....

  pdf5p thanlannho 31-05-2011 67 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số 50/2012/tb-lpqt', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p naubanh_chung 23-01-2013 35 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều ước quốc tế có hiệu lực
p_strCode=dieuuocquoctecohieuluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản