intTypePromotion=1
ADSENSE

Định hướng sử dụng vốn

Xem 1-0 trên 0 kết quả Định hướng sử dụng vốn
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu tham khảo "Nghiên cứu hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam" có nội dung gồm các phần sau, trình bày về: đánh giá hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam; bối cảnh quốc tế, trong nước, quan điểm và định hướng thu hút và sử dụng hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài; giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam;...

  pdf146p ryomaechizen 01-07-2022 11 0   Download

 • Bài viết Khám phá các yếu tố chính ảnh hưởng đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM hướng đến việc xác định các yếu tốảnh hưởng đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM.

  pdf7p visherylsandber 04-07-2022 6 2   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới" giới thiệu tới người đọc các quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; một số mẫu và văn bản hướng dẫn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

  pdf80p ngoccthanh 28-06-2022 18 4   Download

 • Sự ra đời của lý thuyết tiếp nhận đã làm thay đổi ít nhiều các nội dung lý thuyết vốn được định hình trong chuyên ngành lý luận văn học. Riêng đối với chuyên ngành lý luận dạy học Ngữ văn, Lý thuyết tiếp nhận là một cơ sở khoa học quan trọng cho vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, trong đó trả lại cho học sinh vị trí của một bạn đọc đầy đủ tiềm năng, sự sáng tạo cá tính.

  pdf5p vipatriciawoertz 02-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết đánh giá tác động của công nghệ đối với việc các công ty đa quốc gia (MNC) lựa chọn Việt Nam là điểm đến của xuất vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (outward FDI). Dựa trên mô hình trọng lực mở rộng (augmented Gravity Model), nghiên cứu đã sử dụng các kiểm định Pairwise, White, Wooldrige, Hausman, VIF và các phương pháp hồi quy khác nhau như Bình phương nhỏ nhất, Bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi, Hiệu ứng cố định và Hiệu ứng thay đổi để đảm bảo tính bền vững của kết quả ước lượng.

  pdf6p viirenerosenfeld 26-05-2022 9 1   Download

 • Tổ chức hoạt động ngày lễ hội ở trường mầm non là một hoạt động được quy định trong chương trình giáo dục. Đây là những sự kiện tạo môi trường hoạt động âm nhạc phong phú, sinh động và mở rộng vốn hiểu biết về ý nghĩa của ngày lễ hội cho trẻ. Đối với giáo sinh thực tập, tổ chức hoạt động ngày lễ hội là một nội dung thực hành quan trọng, vì vậy các em cần nắm được một số kỹ năng tổ chức cơ bản góp phần làm nên thành công của sự kiện.

  pdf4p vimarillynhewson 17-05-2022 72 1   Download

 • Nghiên cứu này thực hiện nhằm 02 mục tiêu chính: Sử dụng thuật toán Support Vector Regression (SVR) trên nền tảng CAPM để dự báo tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu riêng lẻ và xác định các yếu tố tác động đến sai số trong dự báo của mô hình kết hợp này.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết bàn về việc nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng vào điều kiện thực tế Hải Phòng là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy tối đa nguồn lực của thành phố, sớm đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu những thách thức trên là cơ sở để xây dựng các giải pháp về vốn, về đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hành lang pháp lý, để các doanh nghiệp tư nhân Hải Phòng có được định hướng về bước đi của mình trong thời gian tới, góp phần xây dựng Hải Phòng thực sự là một thành phố biển trọng tâm không chỉ của cả nước mà cả trên trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết đưa ra những giải pháp để kinh tế tư nhân tại thành phố Hải Phòng có thể phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, tạo sự phát triển đột phá, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 19 1   Download

 • Nghiên cứu dưới đây sử dụng mô hình hồi quy logit nhị phân nhằm đánh giá tác động của việc vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đến cơ hội thoát nghèo của các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn kể trên. Kết quả nghiên cứu khẳng định nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội có ảnh hưởng quan trọng và tích cực đến giảm nghèo.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 18 1   Download

 • Đề tài ngiên cứu đã tổng hợp cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư; phân tích đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư tại Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao; đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư tại Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, đảm bảo sử dụng vốn đầu tư hiệu quả và định hướng, hoạch định công tác quản lý dự án đầu tư trong tương lại.

  pdf93p bakerboys02 27-04-2022 32 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới cùng một số mẫu và văn bản hướng dẫn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf80p bakerboys01 07-04-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ trung cấp) được biên soạn gồm có 8 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị; Chương 2: Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa, Chương 3: Tái sản xuất xã hội; Chương 4: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp, Chương 5: Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Chương 6: Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 7: X...

  pdf106p cucngoainhan8 14-03-2022 33 2   Download

 • Bài viết phân tích, đánh giá làm rõ các vấn đề tổng quan về ngân hàng xanh, mối quan hệ tương hỗ giữa chức năng hoạt động của ngân hàng xanh và vấn đề bảo vệ môi trường trong việc tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường; chỉ ra một số hạn chế trong nhận thức và bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam về cơ chế ưu đãi, chi phí đầu tư, nguồn vốn, khung pháp lí hỗ trợ thực hiện tín dụng xanh, ngân hàng xanh.

  pdf14p vinikolatesla 28-03-2022 16 1   Download

 • Việc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC là một yêu cầu cấp thiết và thời sự góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động CTTC, “khơi thông” kênh dẫn vốn đầy hiệu quả này. Mục đích của luận văn là tìm hiểu thực trạng pháp luật về hợp đồng CTTC ở Việt Nam, qua đó đề ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC, góp phần hoàn thiện khung pháp luật về hoạt động CTTC ở Việt Nam.

  pdf78p badbuddy07 11-03-2022 12 0   Download

 • Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phân tích, luận văn góp phần làm rõ thêm một số nội dung về lý luận của pháp luật góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam cũng như đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật góp vốn bằng quyền sử dụng đất; qua đó điều hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng như đảm bảo quyền quản lý tối cao của Nhà nước đối với đất đai nhằm phát huy tối đa tiềm lực của đất đai trong phát triển kinh tế đất nước.

  pdf91p badbuddy06 04-03-2022 18 0   Download

 • Bài viết sẽ đưa ra một số định hướng cơ bản giúp sinh viên khoa Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình nắm chắc các kiến thức về từ Hán Việt như cấu tạo và cách nhận diện từ Hán Việt, các biện pháp giải nghĩa từ Hán Việt, đặc biệt là việc vận dụng thực hành để giải nghĩa các từ Hán Việt khi dạy các văn bản trong sách giáo khoa Tiếng Việt ở Tiểu học, qua đó góp phần phát triển năng lực dạy học bộ môn tiếng Việt cho sinh viên Cao đẳng Tiểu học, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp khi ra trường.

  pdf11p vilouispasteur 03-03-2022 26 3   Download

 • Quyết định số 983/2021/QĐ-BTP ban hành về việc ban hành kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  doc13p hoadaquy852 16-02-2022 9 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu sự tác động của cơ cấu nguồn vốn đến khả năng sinh lời, thông qua việc thu thập số liệu lịch sử trên các báo cáo tài chính của 15 công ty thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 năm từ 2010 đến 2015. Với việc áp dụng mô hình kinh tế lượng để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới cơ cấu nguồn vốn và tác động cuả cơ cấu nguồn vốn tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết ở Việt Nam.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 28 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
207 tài liệu
1302 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Định hướng sử dụng vốn
p_strCode=dinhhuongsudungvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2