Dn hoạt động công ịch

Xem 1-16 trên 16 kết quả Dn hoạt động công ịch
 • Công văn 1254/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý tài chính đối với DN hoạt động công ịch

  pdf1p hueman 16-08-2009 74 3   Download

 • 1.Định nghĩa: Điều 1 luật DNNN được Quốc hội thông qua ngày 20-41995 đã nêu: DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn thành lập và tổ chức quản lí hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội Nhà nước qui định. DN có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh. 2.Đặc điểm: -Nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và điều tiết vĩ mô trong...

  pdf5p tuyetson23 11-08-2010 197 79   Download

 • Đối với DN hoạt động công ích 2.3 – Giải quyết lao động dôi dư và nợ không thanh toán được 3 - Đổi mới và nâng cao hoạt của các tổng công ty nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh 4 - Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN 5 – Thực hiện giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê,

  pdf6p phuoctam21 02-06-2011 26 2   Download

 • Về việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách 2.1 - Đối với DN hoạt động kinh doanh 2.2 - Đối với DN hoạt động công ích 2.3 – Giải quyết lao động dôi dư và nợ không thanh toán được 3 - Đổi mới và nâng cao hoạt của các tổng công ty nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh 4 - Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN 5 – Thực hiện giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê,

  pdf10p samsung5 04-10-2011 29 2   Download

 • - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh theo luật doanh nghiệp nhà nước; - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Luật doanh nghiệp nhà nước ( kể cả các tổ chứ, đơn vị hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 56/ CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ và thông tư số 01- BKH/ DN ngày 29/01/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng chưa có quyết định là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích;...

  pdf20p tuongvan 20-07-2009 741 127   Download

 • Khái niệm và kết cấu chi phí của DN Khái niệm: - Theo chuẩn mực kế toán: Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các giá trị lợi ích kinh tế bị giảm đi dưới hình thức giảm tài sản hoặc tăng công nợ và dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

  ppt28p chickenhero1512 25-03-2013 329 94   Download

 • Một khoản đầu tư là một tài sản sử dụng để làm tăng tài sản qua những khoản phân chia nhận được; tăng giá vốn hoặc các lợi ích khác cho nhà đầu tư. Hoạt động đầu tư là quá trình bỏ tài sản, tiền vốn vào hoạt động kinh doanh với mục đích thu lợi nhuận [34]. Hoạt động đầu tư trong DN bao gồm đầu tư bên trong và đầu tư ra bên ngoài DN. Đầu tư bên trong là việc bỏ tài sản, tiền vốn nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD của DN như đổi mới công nghệ, tăng...

  pdf85p nhanma1311 08-12-2012 47 12   Download

 • ác cơ quan thanh tra, kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thanh tra, kiểm tra. 2.2 Đối với doanh nghiệp hoạt động công ích Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ mà nhà nước quyết định quy mô tổ chức, chính sách tài chính đối với DN công ích. Chuyển từ cơ chế cấp vốn giao nhiệm vụ sang cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

  pdf10p samsung7 02-11-2011 23 2   Download

 • Nội dung bài giảng: Các định nghĩa khác nhau về PR. Tiến trình PR (mô hình RACE). Những hoạt động chính của PR. Vai trò PR trong Marketingmix. PR với tiếp thị, quảng cáo và báo chí. Lợi ích của PR đối với DN. Kĩ năng thiết yếu của người làm công tác PR. Những xu hướng trong PR.

  ppt22p hoangvietmk07071990 02-10-2010 730 355   Download

 • DN là tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân Thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, trao đổi hàng hóa trên thị trường Tuân theo nguyên tắc: Tối đa hóa lợi ích cho người tiêu dùng, Tối đa hóa lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp, Kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu KTXH.

  ppt53p tanphat_tk 26-10-2010 214 70   Download

 • Khi tổ chức các lọai nghi lễ này, cần lưu ý một số điểm sau: + Phải mang tính chuyên nghiệp, một nghi lễ cẩu thả sẽ dẫn tới những “niềm tin” không tốt ở nhân viên và người dự”. Do vậy, mục tiêu trước mắt có thể đạt được mà lợi ích không đạt được. + Các nghi lễ phải được công bố, phải được thấu hiểu trong nhân viên rằng đó là những họat động thường kỳ của doanh nghiệp, mục đích ý nghĩa của chúng.

  pdf1p dathao 16-10-2009 142 49   Download

 • VPĐD là đơn vị phụ thuộc của DN, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của DN và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của VPĐD phải phù hợp với nội dung hoạt động của DN. VPĐD không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của VPĐD, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở VPĐD đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu doanh nghiệp....

  pdf0p fpt_12 23-05-2013 43 20   Download

 • “Không phải ngẫu nhiên mà các tập đoàn hàng đầu thế giới chọn thuyết “Tạo lập giá trị chung - (CSV)” cho chiến lược phát triển dài hạn của mình. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp (DN) hoạt động theo chiến lược này không chỉ đem lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn tạo ra nhiều lợi ích cho DN”.

  pdf6p qsceszwadx 25-09-2012 26 4   Download

 • Khi một doanh nghiệp tiến hành 1 hoạt động đầu tư nó sẽ phải gánh chịu một lượng tiền chi với kỳ vọng thu được những lợi ích nhất định kéo dài trong một số năm trong tương lai. có thể nó sự thành công, khả năng sinh lơi trong tương lai của công ty phụ thuộc vào phần lớn các quyết định đầu tư dài hạn của DN.

  doc15p lykhanhhoa 10-01-2011 651 230   Download

 • Thông tin tài chính trên báo cáo tài chính (BCTC) chỉ thực sự hữu ích khi BCTC được lập đúng quy định, chuẩn mực kế toán. BCTC được sử dụng để công bố hoạt động kinh doanh (HĐKD) của doanh nghiệp (DN) không chỉ trong hiện tại mà còn cả dự báo trong tương lai của doanh nghiệp

  doc3p Ngocbui 17-04-2009 130 13   Download

 • Thông tin tài chính trên báo cáo tài chính (BCTC) chỉ thực sự hữu ích khi BCTC được lập đúng quy định, chuẩn mực kế toán. BCTC được sử dụng để công bố hoạt động kinh doanh (HĐKD) của doanh nghiệp (DN) không chỉ trong hiện tại mà còn cả dự báo trong tương lai của doanh nghiệp;

  pdf14p hamdocsach08 27-12-2010 57 11   Download

Đồng bộ tài khoản