intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Độ bẩn nước thải

Xem 1-20 trên 2462 kết quả Độ bẩn nước thải
 • Cuốn sách "Đại đội TNXP 915 - Khúc tráng ca bất tử” nhằm ghi lại thêm nhiều dấu ấn về những mốc son lịch sử để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau và giới thiệu với bạn đọc trong nước, quốc tế về con người và truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất Thái Nguyên - Thủ đô kháng chiến - Thủ đô gió ngàn; ghi lại chiến công bất tử của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái;

  pdf34p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 - 2022) trình bày các sự kiện lịch sử được biên soạn khách quan, khoa học đặt trong mối quan hệ với các sự kiện lịch sử của tỉnh Thái Nguyên và của đất nước, do đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ người dân Phổ Yên hôm nay và mai sau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf386p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Tài liệu "Chuyển nước trong Hạ lưu vực sông Mê Kông & áp lực lên Đồng bằng sông Cửu Long" được tổng hợp từ kết quả chuyến đi, có bổ sung một số thông tin liên quan tới phát triển nông nghiệp và nhu cầu tưới tiêu tại các vùng liên quan trong Hạ lưu vực sông Mê Kông, đồng thời đưa ra một số nhận xét ban đầu cùng với kiến nghị về các hoạt động mà Việt Nam cần xem xét trong hợp tác Mê Kông. Do giới hạn của chuyến khảo sát, báo cáo không bao gồm các nội dung khác như chuyển nước ra ngoài lưu vực và phát triển thủy điện trên sông Mê Kông.

  pdf24p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo: “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Vùng đất, con người Thái Nguyên và dấu mốc lịch sử trở thành An toàn khu - “Thủ đô kháng chiến” của cả nước; Bác Hồ với Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - góc nhìn lịch sử và ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf181p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn Kỷ yếu gồm bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà khoa học,... tại Hội thảo do Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức ngày 28/9/2021. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf143p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Hiện nay, ở nước ta đã phát hiện và xác định được khoảng 40 loài Trà hoa vàng, trong đó Trà hoa vàng tại Quảng Ninh có một số đặc trưng riêng so với các loài khác về hình thái và màu sắc hoa. Bài viết trình bày xác định đoạn mã vạch ADN của một số mẫu trà hoa vàng tại Quảng Ninh phục vụ giám định loài và phân tích đa dạng di truyền.

  pdf9p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Mô hình sản xuất tôm - lúa đang được mở rộng phát triển trên hầu hết địa bàn huyện An Biên và An Minh tỉnh Kiên Giang do mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với môi trường sinh thái. Tuy nhiên, hệ thống công trình thủy lợi trên vùng hiện nay chưa được đồng bộ do hạn chế kinh phí đầu tư nên chưa chủ động được nguồn nước phục vụ sản xuất, có thời điểm mặn lên quá cao ảnh hưởng đến vụ nuôi tôm, đầu vụ lúa gặp khó khăn nguồn nước rửa mặn, cuối vụ lúa bị mặn xâm nhập làm ảnh hưởng đến năng suất lúa.

  pdf10p gautruc05 02-03-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Phân tích thành phần thực phẩm: Chương 1 - Nước trong thực phẩm" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Vai trò và tác dụng của nước trong đời sống và sản xuất; Hàm lượng và trạng thái nước trong sản phẩm thực phẩm; Hoạt độ nước; Đường đẳng nhiệt hấp thụ và phản hấp thụ... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf6p hongbach205 01-03-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các hệ thống và sơ đồ thoát nước; Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf27p vitomriddle 08-02-2023 0 0   Download

 • Tiếp phần 1, Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững: Phần 2 gồm các nội dung chính sau: sử dụng mô hình I/O cho nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát thải ra môi trường ở đồng bằng sông Hồng; chất thải sinh hoạt ở đô thị Việt Nam; thúc đẩy phát triển bền vững và hiệu quả sinh thái trong công nghiệp; những đặc điểm của các chương trình tài chính rất nhỏ thành công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p bapxao06 28-02-2023 2 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn GDKTPL lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Mã đề 108)” sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

  pdf2p kinhcan05 22-02-2023 2 2   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Mã đề 105)” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  doc3p kinhcan05 22-02-2023 2 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật 'Nghiên cứu công nghệ SBR sử dụng bùn hạt để xử lý nước thải đô thị" có mục tiêu nghiên cứu tính khả thi của việc nuôi cấy bùn hạt hiếu khí và ứng dụng bùn hạt hiếu khí trên mô hình công nghệ SBR để xử lý nước thải đô thị trong điều kiện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf169p kinhcan05 22-02-2023 3 3   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật 'Nghiên cứu công nghệ SBR sử dụng bùn hạt để xử lý nước thải đô thị" có mục tiêu nghiên cứu tính khả thi của việc nuôi cấy bùn hạt hiếu khí và ứng dụng bùn hạt hiếu khí trên mô hình công nghệ SBR để xử lý nước thải đô thị trong điều kiện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p kinhcan05 22-02-2023 2 2   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của mật độ Artemia tới khả năng xử lý chất hữu cơ có trong nước thải của sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương phẩm" trình bày kết quả nghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ có trong nước thải sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương phẩm của Artemia. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p senda222 22-02-2023 1 1   Download

 • Bài viết Mô phỏng lan truyền của Cs-137 trong nước với nguồn thải rơi lắng từ không khí trình bày sự kết hợp của 2 chương trình mô phỏng lan truyền và rơi lắng phóng xạ trong môi trường không khí và nước là FLEXPART (không khí) và DELFT-3D (nước). Trong đó, FLEXPART được sử dụng để mô phỏng phát tán phóng xạ trong không khí và rơi lắng từ không khí xuống môi trường biển.

  pdf6p vicedric 08-02-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích tại khu vực hạ lưu sông Hồng" đánh giá sự tích lũy một số kim loại gồm Cu, Pb, Cd, Cr trong trầm tích tại khu vực hạ lưu sông Hồng đoạn chảy từ phía nam Hà Nội đến huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đồng thời, chỉ số tích lũy địa chất (I) và chỉ số rủi ro sinh thái tiềm ẩn được tính toán để đánh giá mức độ ảnh hưởng của hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích đến hệ sinh thái.

  pdf6p phuong62310 31-01-2023 2 1   Download

 • Giáo trình Vận hành tuabin hơi và hệ thống thiết bị phụ 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về vận hành tuabin hơi; Công việc chuẩn bị khởi động tuabin hơi; Khởi động tuabin từ trạng thái lạnh; Khởi động tuabin từ trạng thái nóng; Theo dõi tuabin đang vận hành; Vận hành hệ thống dầu bôi trơn, dầu chèn trục Tua-bin-máy phát; Vận hành hệ thống dầu điều khiển Tua-bin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p trangtrang0906 28-01-2023 5 3   Download

 • Bài viết Hấp phụ amoni trong nước thải bằng zeolite A tổng hợp từ tro bay than nghiên cứu về hình thái và tinh thể. Tính chất hấp phụ của ion amoni (NH4+) từ môi trường nước lên zeolite A được khảo sát dưới dạng hàm của các thông số như thời gian cân bằng, nồng độ NH4 + ban đầu, lượng zeolite được sử dụng.

  pdf7p visirius 19-01-2023 1 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng các công trình thoát nước đô thị bền vững để bổ cập nước ngầm cho thành phố Hà Nội tiếp cận nguyên tắc SUDS đối với việc bổ cập nước dưới đất, đặc biệt đề cập đến mối quan hệ thủy lực mực nước hồ đô thị (công trình hạ tầng thoát nước đô thị) và tầng nước ngầm Holocen trên địa bàn thành phố Hà Nội để từ đấy đề xuất các giải pháp và công trình phù hợp vừa kiểm soát úng ngập vừa bổ sung nước dưới đất, đồng thời duy trì được hệ thống mặt nước đảm bảo được các điều kiện cảnh quan và sinh thái đô thị.

  pdf9p visirius 18-01-2023 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1168 lượt tải
207 tài liệu
1370 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Độ bẩn nước thải
p_strCode=dobannuocthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2