intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đối tượng application

Xem 1-20 trên 176 kết quả Đối tượng application
 • phần 1 cuốn sách "tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình cơ sở dữ liệu bằng c#" giới thiệu tới người đọc các nội dung: cách vào cửa sổ ms development environment, dùng visual c# projects và console application. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf227p tramnamcodon_09 19-05-2016 138 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ lập trình :đối tượng application', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p taoxanh1 02-11-2011 53 5   Download

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 2 - Các đối tượng trong ASP.Net. Chương này trình bày các nội dung chính sau đây: Đối tượng response và request, đối tượng application và session, đối tượng server và cookies, tập tin global.asax và web.config. Mời các bạn tham khảo.

  pdf26p nomoney3 10-02-2017 28 5   Download

 • Chương 2 giới thiệu về các đối tượng trong ASP.Net. Nội dung chính trong chương gồm: Đối tượng Response và Request, đối tượng Application và Session, đối tượng Server và Cookies, tập tin Global.asax và Web.config.

  pdf31p tangtuy16 01-07-2016 31 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'building and managing website : đối tượng application', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p taoxanh2 03-11-2011 22 1   Download

 • Chỉ định các đối tượng, thuộc tính và phương thức Visual Basic đưa ra ba cách chỉ định đến một đối tượng : Forms! Forms(“”) Forms(0) Ngoài ra để chỉ định đến các điều khiển trên các biểu mẫu, chúng ta sử dụng cú pháp sau : Forms!! Forms!!

  pdf6p pencil_4 30-09-2011 47 7   Download

 • Bài giảng môn học Các đối tượng của ASP.NET Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2 Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Các đối tượng của ASP.NET Nội dung Giới thiệu về các đối tượng của ASP.NET – Response – Request – Server – Application – Session

  pdf33p nuoiheocuoivo 07-05-2010 250 110   Download

 • Khái niệm cookie: Một cookie thường được dùng để xác nhận một người dùng. Một cookie là một file (chiếm dung lượng nhỏ) trên máy của người dùng để server lưu trữ và thu thập các thông tin về người dùng. Mỗi khi trình duyệt trên một máy tính yêu cầu một trang Web, nó sẽ gửi cookie theo cùng đến Web server. Cookie tạm thời: được lưu ở bộ nhớ trong, được giải phóng khi đóng trang Web. Cookie lâu dài: được ghi ra file....

  ppt27p yenquy 03-10-2010 141 41   Download

 • Đối tượng là một nhóm các hàm và biến. Một số đối tượng đã được xây dựng sẵn và có thể sử dụng ngay mà không cần khởi tạo: Request, Response, Session, Application, Server. Một số đối tượng cần khởi tạo nếu muốn sử dụng Dictionary, Connection, Recordset...

  ppt28p can_loc 25-07-2012 122 29   Download

 • Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý trạng thái. Nội dung chính trong bài này gồm: Đối tượng request – response; quản lý trạng thái: View state, session state, cookie, application state; query string, cross-page postback. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt59p nhanmotchut_4 01-11-2016 19 2   Download

 • Là ngôn ngữ lập trình cho Microsoft Office và các ứng dụng có liên kết với nó. Được sử dụng để liên kết các đối tượng trong ứng dụng lại với nhau tương tự như Macro nhưng linh động hơn. Ta có thể sử dụng VBA để thực hiện các công việc sau:

  pdf31p daicahaudau 02-07-2011 274 118   Download

 • Máy tính trên Internet liên lạc với nhau dùng giao thức TCP (Transmission Control Protocol) hoặc UDP (User Datagram Protocol). Khi viết chương trình Java liên lạc trên mạng là viết ở lớp ứng dụng (lớp application) và sử dụng những lớp trong gói java.net để truy xuất lớp TCP/UDP (lớp transport).

  doc11p my_your232 25-09-2011 242 58   Download

 • Chương 2 : MapServer – WebGIS Application bằng C++, hỗ trợ các kết nối nhiều loại dữ liệu như : MapInfo,Microstation DGN, ArcInfo… • CONNECTION Câu kết nối CSDL để nhận về dữ liệu đối với dữ liệu nằm trên các server hoặc các hệ DBMS. Ví dụ : Câu kết nối đến SDE bao gồm hostname, instance name, database name, username và password được phân cách bằng dấu phẩy. Câu kết nối đến PostGIS có dạng “user=nobody password=***** dbname=dbname host=localhost port=5432”.

  pdf13p caott3 20-05-2011 152 44   Download

 • Chương 2 : MapServer – WebGIS Application Chú ý: Nếu cả “wms_format” và “wms_formatlist” đều được khai báo trong mapfile, thì wms_format sẽ được dùng. 2.4.5 Kết nối dữ liệu dùng WFS 2.4.5.1 Biên dịch các thư viện hỗ trợ WFS Để MapServer hỗ trợ WFS, cần biên dịch MapServer với các thư viện sau: PROJ.4 : thư viện các hệ quy chiếu, phiên bản 4.4.3 trở lên. GDAL/OGR: thư viện hỗ trợ đọc ghi các dữ liệu vectơ,phiên bản từ 1.1.8 trở lên.

  pdf13p caott3 20-05-2011 105 40   Download

 • Gom nhóm là gì ? các DL Gom nhóm là quá trình nhóm các thành có ý . Các trong cùng nhóm có tính chung và có tính khác các nhóm khác. Cho CSDL D={t1,t2, ,tn} và nguyên k, gom nhóm là bài toán xác ánh f : D {1, ,k} gán vào nhóm Kj. Gom gen và protein có cùng chức năng.

  pdf32p abcdef_14 19-07-2011 128 40   Download

 • Khoá tương tác người dùng Trong một số trường hợp, để tránh người dùng thoát khỏi Excel khi đang thực hiện một số bước tính toán mất nhiều thời gian, cần phải giới hạn tương tác giữa người dùng và chương trình Excel. Đối tượng Application có một số phương thức/thuộc tính để thực hiện điều này: Gán thuộc tính DisplayAlerts bằng FALSE để ẩn các hộp thoại Excel khi đang thực thi mã lệnh. ...

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 96 37   Download

 • Visual Inheritance .NET Framework lấy khái niệm thừa kế và cho phép một nhà phát triển sử dụng nó để phát triển các ứng dụng Windows Forms. Một đối tượng Form có thể thừa kế từ một đối tượng Form khác, vì thế chiếm được sự truy cập đến tất cả Buttons, TextBoxes, và Menus. Nó là một đặc trưng rất mạnh trong .NET khi sử dụng để giảm số lượng mã yêu cầu cho việc tạo các cửa sổ và màn hình giống nhau. Khái niệm này gọi visual inheritance.

  pdf10p cachuadam 21-05-2011 79 25   Download

 • Menus ngữ cảnh Mọi ứng dụng Window cho phép người dùng click phải và hiện lên một menu theo ngữ cảnh. Nó có nghĩa là các sự chọn lựa menu được dựa vào đối tượng, hay ngữ cảnh , người dùng đã chọn. Các menu ngữ cảnh cho phép ứng dụng biểu thị thông tin thêm vào hay các chọn lựa người dùng. Các menu theo ngữ cảnh có thể được thêm vào các ứng dụng Windows Forms rất dễ dàng. Chúng ta sẽ thêm một menu theo ngữ cảnh vào cửa sổ thực thể dữ liệu của chúng ta,...

  pdf13p cachuadam 21-05-2011 63 24   Download

 • Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P1:Those of us who are Microsoft developers can't help but notice that .NET has received a fair amount of visibility over the last year or so. This is quite surprising considering that for most of this period, .NET has been in its early infancy and beta versions. I can't remember any unreleased product that has caused this much interest among developers. And that's really an important point, because ignoring all the hype and press, .NET really is a product for developers, providing a great foundation for building all types of applications....

  pdf40p messi246 08-10-2010 86 17   Download

 • Zend Framework: Tương tác cơ sở dữ liệu với Zend_Db .Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình thao tác với cơ sở dữ liệu của lớp Zend_Db_Table. Tuy nhiên, với những câu truy vấn phức tạp, đòi hỏi phải kết nhiều bảng thì rõ ràng Zend_Db_Table rất khó khăn trong việc thực hiện. Vì thế trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm phương pháp tương tác cơ sở dữ liệu với các câu truy vấn tùy ý từ thư viện Zend_Db trong Zend Framework.

  pdf4p yeutinh98 21-09-2012 89 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đối tượng application
p_strCode=doituongapplication

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản