intTypePromotion=1
ADSENSE

Đối tượng sử dụng CSDL

Xem 1-20 trên 58 kết quả Đối tượng sử dụng CSDL
 • Giới thiệu đến người học các kiến thức về các khái niệm dữ liệu - thông tin - tri thức, hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, đối tượng sử dụng CSDL,... Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu được trình bày rõ ràng sẽ giúp người học nắm bắt nội dung một cách cụ thể.

  ppt52p couple 20-06-2014 73 14   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1: Các khái niệm của một hệ CSDL sau đây được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một CSDL, các đối tượng sử dụng CSDL, hệ quản trị CSDL, các mức của một CSDL.

  pdf29p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 23 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1 và 2 trình bày các khái niệm của một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) và các mô hình dữ liệu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một CSDL, các đối tượng sử dụng CSDL, hệ quản trị CSDL, các mức của một CSDL, mô hình dữ liệu mạng, mô hình thực thể mối kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_03 14-01-2016 43 2   Download

 • Hệ thống tập tin: Là tập hợp các tập tin riêng lẻ phục vụ cho một mục đích của đơn vị sử dụng. Ưu điểm: Triển khai ứng dụng nhanh. Khả năng đáp ứng nhanh chóng, kịp thời (vì chỉ phục vụ cho mục đích hạn hẹp). Khuyết điểm: Trùng lắp dữ liệu - lãng phí, dữ liệu không nhất quán. Chi phí cao. Chia sẽ dữ liệu kém.

  ppt23p dangvietkhoi 08-09-2010 158 33   Download

 • Bài giảng môn "Cơ sở dữ liệu - Bài 1: Các khái niệm của một hệ cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một CSDL, các đối tượng sử dụng CSDL, hệ quản trị CSDL, các mức của một CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p doinhugiobay_16 28-02-2016 43 4   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu. Nội dung chi tiết của chương này gồm có: Định nghĩa cơ sở dữ liệu, một số đặc tính của CSDL, các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các ứng dụng của cơ sở dữ liệu, các mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp. Mời tham khảo.

  pdf38p youcanletgo_02 04-01-2016 69 3   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một CSDL, các đối tượng sử dụng CSDL, hệ quản trị CSDL, các mức của một CSDL, các mô hình dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p tieu_vu11 30-06-2018 25 2   Download

 • Có thể nói rằng bất kể lĩnh vực nào của Tin học đều ít nhiều liên quan tới việc tổ chức và khai thác cơ sở dữ liệu. Đặc biệt cơ sở dữ liệu có vai trò rất quan trọng trong hệ thống thông tin. I.1.1 Dữ liệu (Data) Dữ liệu là một phần tử hoặc một tập hợp các phần tử mà ta gọi là tín hiệu. Nó được biểu hiện dưới các dạng như hình ảnh, âm thanh, màu sắc, mùi vị... Từ những tín hiệu đó chúng ta có sự hiểu biết về một sự vật, hiện tượng hay quá trình nào đó trong...

  pdf76p duytan579 01-12-2011 260 92   Download

 • Tài liệu Chuyển đổi dữ liệu quan hệ sang dữ liệu XML giới thiệu về XML, tổng quan về ADO.NET, các phương pháp chuyển đổi dữ liệu quan hệ sang dữ liệu XML, tổng quan về các phương pháp, sử dụng đối tượng Command, sử dụng đối tượng DataSet, sử dụng CSDL MySQL.

  doc6p tuithattinh6x 21-05-2014 133 17   Download

 • Bộ mẫu tin động Chúng ta có thể sử dụng một đối tượng bộ mẫu tin của loại bộ mẫu tin động để truy cập vào bảng cục bộ hay các bảng liện kết hoặc kết quả một truy vấn chọn lựa. Sử dụng kiểu bộ mẫu tin động chúng ta có thể rút trích ra và cập nhập dữ liệu từ nhiều bảng, thậm chí các bảng trong CSDL khác.

  pdf3p pencil_4 30-09-2011 47 4   Download

 • TPC-C được công nhận rộng rãi là chuẩn để đánh giá các hệ thống phần cứng và phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ về khả năng xử lý giao dịch trực tuyến. TPC-C để ngỏ khả năng sử dụng để đánh giá các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQT CSDL) loại khác. Phần lớn các hệ thống thông tin quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc loại xử lý giao dịch trực tuyến. Ngày nay, HQT CSDL hướng đối tượng không còn xa lạ và cũng được xem là một lựa chọn để trở thành một phần của hệ thống thông tin quản lý.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 29 4   Download

 • Các hệ thống CSDL đảm bảo tính độc lập dữ liệu giúp cho việc thiết kế vật lý có sự khác biệt với cấu trúc lôgic một cách đáng kể. Trong bài báo này tác giả sử dụng mô hình quan hệ lồng mở rộng để cài đặt cho thiết kế CSDL vật lý của hệ thống CSDL hướng đối tượng.

  pdf10p uocvong07 14-10-2015 31 2   Download

 • Giáo trình Access và ứng dụng dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu access là hệ cho phép lưu trữ và lọc thông tin có cầu trúc từ thiết bị lưu trữ, tạo lập CSDL, thiết kế biểu mẫu và báo cáo, lập trình trên Access, sử dụng đối tượng trong Visual Basic for Access, sử dung CSDL trong Visual Basic.

  pdf197p vusuakhongduong 21-04-2009 2710 1669   Download

 • Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành tin học ở bậc đại học và cao đẳng của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu. Các bài học được trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụ minh hoạ. Cuối mỗi chương đều có bài tập để sinh viên luyện tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p phandinhtuong2010 24-11-2010 1379 686   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các control để kết nối CSDL Access như sau: o AccessDataSource Control, và o Grid View để hiển thị dữ liệu o Cấu hình AccessDataSource để liên kết đến nguồn dữ liệu và các control khác. Yêu cầu: Tạo một ứng dụng web cơ bản cho phép quản lý danh sách nhân viên và phòng ban. Gồm hai form cơ bản: o Default.aspx: trang này cho phép gọi các trang quản lý nhân viên và phòng ban o qlnv.aspx cho phép hiển thị danh sách nhân viên, ngoài ra có chức năng cập nhật thông tin của nhân...

  pdf18p nongmaithang142010 02-12-2010 227 121   Download

 • Giáo trình Access và ứng dụng dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu access là hệ cho phép lưu trữ và lọc thông tin có cầu trúc từ thiết bị lưu trữ, tạo lập CSDL, thiết kế biểu mẫu và báo cáo, lập trình trên Access, sử dụng đối tượng trong Visual Basic for Access, sử dụng CSDL trong Visual Basic.

  pdf198p muaxuan102 26-02-2013 210 99   Download

 • Đối với các website có truy cập đến CSDL trên Web server thì thường người lập trình phải viết code server side bằng các ngôn ngữ như PHP, ASP, JSP…. Khi 1 trang web yêu cầu truy cập CSDL trên Web server, nó sẽ gởi 1 request đến Web server, Web server thực thi các đoạn code server side, các đoạn code này mới thực sự truy xuất đến CSDL.

  doc4p soicon824 19-04-2011 131 12   Download

 • Databases Objects : Chọn Object cần làm việc.  Large Icon : phóng lớn biểu tượng của các Object.  Small Icon : Thu nhỏ biểu tượng của các Object.  List : Liệt kê biểu tượng của các Object theo danh sách.  Details : trình bày chi tiết cho từng đối tượng với các nội dung sau :

  pdf4p pencil_4 30-09-2011 27 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1: Tổng quan cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, các đối tượng sử dụng CSDL, các mức biểu diễn một CSDL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p nguoibakhong02 19-03-2018 19 1   Download

 • Access không những là hệ quản trị CSDL rất mạnh - cụ thể các bạn đã được tìm hiểu rất kỹ học phần Lập trình 2 ở học kỳ trước. Hơn nữa, với những công cụ có sẵn đi kèm như Forms, Report, Macros và đặc biệt là ngôn ngữ lập trình VBA – Access sẽ còn là một công cụ phát triển phần mềm rất mạnh, dễ sử dụng cho các ứng dụng quản lý vừa và nhỏ.

  doc72p nguyenxuanvinhqb 04-04-2011 762 354   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đối tượng sử dụng CSDL
p_strCode=doituongsudungcsdl

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản