intTypePromotion=1
ADSENSE

Đơn đăng ký đất đai

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đơn đăng ký đất đai
 • Cùng tham khảo mẫu "Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất", tài liệu này sẽ giúp bạn có thêm cách viết mẫu đơn đúng quy định và hợp pháp.

  doc3p kingkong89 04-09-2014 613 49   Download

 • Mẫu Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 7 0   Download

 • Mẫu Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý (Mẫu số 04C/ĐK) kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 7 0   Download

 • Mẫu Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất (Mẫu số 04d/ĐK) kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 8 0   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK)" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

  doc5p ocmo999 01-03-2021 28 2   Download

 • Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

  pdf16p 0162987154 16-11-2017 26 1   Download

 • Quyết định số: 39/2015/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf32p codon_09 29-03-2016 48 0   Download

 • Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng.

  pdf9p 0162987154 16-11-2017 14 0   Download

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc3p sohucninh000 23-08-2019 23 0   Download

 • Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam với 12 chương trình bày nội dung về cách quản lý đất nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới, thu thập từ nông nghiệp và đa dạng hóa thu nhập các hộ nông dân tại Việt Nam,.... Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf272p haidang 11-06-2009 2073 974   Download

 • Phần II: Thống kê đất đai Trang 111 CHƯƠNG 6 BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 6.1 - Khái niệm Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản đồ HTSDĐ) là tài liệu phản ánh thực tế sử dụng đất ở thời điểm kiểm kê quỹ đất của các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh (gọi tắt là đơn vị hành chính các cấp), các vùng kinh tế và toàn quốc phải được lập trên cơ sở bản đồ nền thống nhất trong cả nước. 6.2 - Mục đích, yêu cầu 6.2.1 Mục đích - Thống kê, kiểm kê toàn...

  pdf5p northernlight 24-07-2011 248 103   Download

 • Giải quyết khiếu nại về đất đai Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Địa chính cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản giải quyết Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân nộp đơn khiếu...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 118 17   Download

 • Công tác đăng ký quyền sử dụng đất đã được triển khai đến tất cả các đối tượng đang sử dụng đất. Căn cứ vào đơn đăng ký, xã đã lập Hội đồng xét duyệt và đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất nông nghiệp và đất ở. Năm qua tiếp tục kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn cho nhân dân. Tính đến nay tổng số hộ có đất thổ cư đã...

  pdf50p tranminhvuongcddd10 24-05-2013 73 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p den_huyenbi 23-07-2010 101 9   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Địa chính cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản giải quyết Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân nộp đơn khiếu nại về đất đai tại Bộ...

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 83 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc, không tính thời gian thông báo niêm yết làm việc 30 ngày. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết...

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 178 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách hội viên đăng ký ban đầu tham gia hội (đối với hội viên là cá nhân)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tieulaubau 14-06-2011 120 4   Download

 • Sổ đăng ký thống kê đất đai

  doc7p mht18589 09-06-2010 230 44   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU SỐ 1 (Ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ)

  pdf3p tieulaubau 14-06-2011 89 11   Download

 • Trình tự thực hiện:  Trong quá trình xây dựng, dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng thì chậm nhất sau bảy (07) ngày kể từ ngày tạm ngừng xây dựng, người thuê đất phải có đơn đề nghị và hồ sơ nộp cho Chi cục thuế. Căn cứ hồ sơ, Cục Thuế ra thông báo kéo dài thời gian được tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng xây dựng.

  doc5p kieuoanh 10-09-2009 151 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đơn đăng ký đất đai
p_strCode=dondangkydatdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2