intTypePromotion=1
ADSENSE

Du lịch ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 2381 kết quả Du lịch ở Việt Nam
 • Tài liệu "Nghiên cứu kỳ quan thiên nhiên Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tam Đảo; Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động; Hang động đẹp nhất Việt Nam ở Ninh Bình; Quần thể Chùa Động Địch Lộng; Thắng cảnh Hương Sơn; Hồ Quang Sơn, Mỹ Đức; Đền Trúc và Ngũ Động Sơn; Thắng cảnh Nước Vàng; Hồ Núi Cốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf103p vidumbledore 24-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Văn hóa du lịch - Chương 4: Văn hóa du lịch trong phát triển du lịch ở Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: văn hóa du lịch trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng điểm, tuyến du lịch; văn hóa du lịch trong xây dựng sản phẩm du lịch; văn hóa du lịch trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch; văn hóa du lịch trong hợp tác phát triển du lịch; văn hóa du lịch trong quản lý nhà nước về du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p diepvunhi 17-01-2023 10 2   Download

 • Bài viết "Tổ chức học tập qua dự án để hình thành năng lực Lịch sử và Địa lí, cho học sinh lớp 4" trình bày việc vận dụng lý thuyết phương pháp dạy học dự án dùng trong dạy học các nội dung tự nhiên và xã hội, đồng thời thiết kế minh họa một kế hoạch bài dạy bằng hình thức dự án học tập ở bậc tiểu học, mạch nội dung “địa phương và các vùng miền của Việt Nam”, thuộc Chương trình 2018, lớp 4, môn Lịch sử và Địa lí bậc tiểu học.

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu ý định đặt mua dịch vụ du lịch qua mạng của khách du lịch Việt Nam" nghiên cứu về tình hình đặt mua dịch vụ du lịch qua mạng của người tiêu dùng ở Việt Nam; nhận diện được những yếu tố chính có tác động đến ý định đặt mua dịch vụ du lịch qua mạng của người tiêu dùng Việt Nam; đưa ra các đề xuất cho những nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến ở Việt Nam điều chỉnh nỗ lực tiếp thị hiệu quả và hợp lý.

  pdf115p bigdargon07 09-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thiết kế công trình kiến trúc phù hợp với cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam đưa ra nghiên cứu về tác động của công trình kiến trúc với cảnh quan thiên nhiên. Từ đó đưa ra giải pháp thiết kế công trình kiến trúc phù hợp với cảnh quan thiên nhiên ở các vị trí khác nhau tại Việt Nam.

  pdf5p vizenvo 02-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Bảo tồn một số làng nghề truyền thống ở miền Bắc của Vương quốc Thái Lan" giới thiệu lần lượt từ cách tạo màu nhuộm, cách thức nhuộm đến kỹ thuật tạo hoa văn trên vải Morhom. Cần có những giải pháp giúp vải Morhom tiếp tục tồn tại, tiếp tục là sản phẩm đặc trưng của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p chutieubang 06-12-2022 4 0   Download

 • Bài viết Văn hóa phi vật thể ở Đà Nẵng: Trường hợp nghiên cứu lễ hội mục đồng làng Phong Lệ (Phong Nam) trình bày các nội dung chính sau: Lược sử làng và di sản kiến trúc nghệ thuật tại làng Phong Lệ cũ; Thần tích và hoạt động lễ hội Mục đồng; Giá trị lễ hội Mục đồng; Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 20 0   Download

 • Bài viết Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở làng cổ Phước Tích phân tích thực trạng phát triển du lịch trong những năm qua, bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch ở làng cổ này theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.

  pdf6p vijaguar 16-11-2022 9 0   Download

 • Bài viết Giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường ở Đà Nẵng phân tích thực trạng tình hình phát triển du lịch và sức ép của nó lên môi trường sinh thái ở thành phố Đà Nẵng trong những năm gần đây, bài viết đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố thân thiện môi trường” và là “thành phố thực sự đáng sống”.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 6 0   Download

 • Bài viết Tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận công ty du lịch Việt Nam phân tích rõ tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận của công ty du lịch ở Việt Nam giai đoạn 2009 đến 2015. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ ngược chiều giữa đòn bẩy tài chính và lợi nhuận. Công ty sử dụng mức độ đòn bẩy tài chính càng cao thì lợi nhuận của công ty càng thấp và ngược lại.

  pdf3p vispyker 16-11-2022 13 0   Download

 • "Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xã hội năm 2020: Văn hóa và văn minh đô thị ở các nước Đông Nam Á trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" gồm các bài viết về: bảo tồn một số làng nghề truyền thống ở miền bắc của vương quốc Thái Lan; bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát bội tại Thành phố Hồ Chí Minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa – thành tố thúc đẩy sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf244p duonghoanglacnhi 07-11-2022 18 4   Download

 • Bài viết Thực trạng nghề và làng nghề truyền thống ở Hội An, Quảng Nam nghiên cứu thực trạng của làng nghề dưới góc độ vai trò đối với sự phát triển của thành phố cùng với những cơ hội và thách thức làng nghề đang đối mặt là cần thiết. Đó là cơ sở bước đầu chỉ ra thực trạng phát triển nghề và làng nghề trong giai đoạn hiện nay, từ đó có thể đề xuất hướng bảo tồn và phát tiển sau này.

  pdf4p visaleen 30-10-2022 21 1   Download

 • Bài viết Biến đổi cơ cấu giai cấp công nhân theo ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay tập trung phân tích thực trạng biến đổi cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam theo ngành kinh tế, chỉ ra những bất cập của sự biến đổi đó, dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất một số giải pháp nhằm hiện đại hóa cơ cấu giai cấp công nhân theo ngành kinh tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình.

  pdf10p visaleen 29-10-2022 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khoá luận "Chính sách hướng Đông của Ấn Độ đối với Việt Nam từ đầu thập niên 90 đến nay" nhằm đưa ra một số dự báo về triển vọng của việc thực thi Chính sách hướng Đông ở Việt Nam, góp phần định hướng những giải pháp cho việc thúc đẩy hơn nữa hiệu quả thực thi chính sách này ở Việt Nam trong tương lai.

  pdf125p dongcoxanh2510 25-10-2022 11 4   Download

 • Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam)" nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách tại 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam) nhằm xác định các nhân tố có liên quan đến hành vi du khách để đóng góp mới vào cơ sở lý thuyết; và trong thực tiễn, có thể đề xuất hàm ý quản trị để thu hút du khách đến thăm quan, du lịch ở các địa phương.

  pdf213p viporsche 25-10-2022 17 8   Download

 • Luận văn "Quá trình di dân và sự phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Tân Uyên (2010 - 2018)" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nhận diện và phân tích quá trình di dân ở thị xã Tân Uyên từ năm 2010 - 2018. Phân tích và đánh giá tác động của di dân đối với kinh tế - xã hội thị xã Tân Uyên. Đề xuất những giải pháp để hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình di dân.

  pdf231p dongcoxanh2510 25-10-2022 6 2   Download

 • Đổi mới hoạt động quản lý và khai thác biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ (1986 - 2015) phần 1 gồm các chuyên đề chính như: Đảng bộ các tỉnh thành ven biển đông nam bộ lãnh dạo thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội từ tiềm năng thế mạnh biển, đảo trong thời kỳ đổi mới; khai thác và phát triển tiềm năng du lịch biển đảo đông nam bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa; công nghiệp dầu khí ở Đông Nam Bộ – lịch sử và hiện tại;...

  pdf76p dongcoxanh2510 21-10-2022 5 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Hoạt động quản lý và khai thác biển đảo Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ 1945-1975 (Tập 3) phần 2 gồm các nội dung chính như: Hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản trong phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ (1954- 1975); hoạt động vận tải biển ở Đông Nam Bộ (1954 - 1975); nghề truyền thống của cư dân ven biển Đông Nam Bộ thời kỳ chiến tranh (1954- 1975). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p dongcoxanh2510 21-10-2022 4 2   Download

 • Sách tham khảo Biển đảo Nam Bộ trong quá trình phát triển và hội nhập gồm có 3 phần chính, với các nội dung như sau: Biển đảo việt nam trong lịch sử; chiến lược biển Việt Nam; biển đảo Nam Bộ trong quá trình phát triển và hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf483p dongcoxanh2510 21-10-2022 5 2   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng marketing trực tuyến du lịch y tế ở Việt Nam" nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của ứng dụng marketing trực tuyến du lịch y tế; phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp ứng dụng marketing trực tuyến du lịch y tế nhằm góp phần phát triển du lịch y tế ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p tieuduongchi 24-10-2022 21 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Du lịch ở Việt Nam
p_strCode=dulichovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2