intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Dữ liệu thư mục

Xem 1-20 trên 3524 kết quả Dữ liệu thư mục
 • Bài viết "Phát triển du lịch thông minh tại Hà Nội: Bài học kinh nghiệm từ các thành phố lớn ở Trung Quốc" đưa ra những bài học từ Trung Quốc, quốc gia đã thành công trong việc sử dụng các ứng dụng di động, hệ thống thanh toán điện tử và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa trải nghiệm du lịch và quản lý nguồn lực du lịch. Từ đó, Việt Nam có thể tận dụng tiềm năng của mình trong lĩnh vực công nghệ và du lịch để phát triển một hệ thống du lịch thông minh.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Diễn giải di sản và phát triển du lịch bền vững" nhằm mục đích chứng minh việc sử dụng diễn giải di sản là phù hợp góp phần quan trọng trong phát triển du lịch bền vững. Việc diễn giải di sản trở thành một công cụ quan trọng góp phần trong phát triển du lịch bền vững tại khu vực di sản. Các phương pháp của nghiên cứu này bao gồm thu thập tài liệu, kế thừa các nghiên cứu, các dự án, đề án về bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Thủ pháp xây dựng chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc thu hút giới trẻ" sẽ tập trung phân tích về kịch bản chương trình này thông qua nguồn dữ liệu quan sát tham gia và qua vận dụng lý thuyết văn hóa đại chúng, hướng đến mục tiêu thu hút sự quan tâm của giới trẻ đối với nhạc cụ dân tộc Việt Nam và rộng hơn là âm nhạc truyền thống Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 3 1   Download

 • Nghiên cứu "Đáp ứng của nhân lực marketing khách sạn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0" được thực hiện với mục tiêu đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng của đội ngũ nhân lực marketing khách sạn Việt Nam với những đòi hỏi ngày càng cao dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh, tổng hợp và phân tích các dữ liệu thứ cấp thu thập được để chỉ ra thực trạng và đánh giá khả năng đáp ứng của nhân lực marketing khách sạn Việt Nam hiện nay.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 3 2   Download

 • Bài viết "Đào tạo đáp ứng yêu cầu kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Đại học Thương mại" tập trung hệ thống hóa yêu cầu kỹ năng cần thiết đối với nhân viên nghiệp vụ tại doanh nghiệp lữ hành; đồng thời bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp nhằm phản ánh toàn diện thực trạng đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Đại học Thương mại tại các vị trí nghiệp vụ trong doanh nghiệp lữ hành.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 3 2   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh" nhằm đánh giá các nhân tố tác động đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng tại TP.HCM. Để xác định nhân tố tác động và mức độ tác động, nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu thông qua khảo sát 150 người tiêu dùng đang sinh sống ở khu vực TP.HCM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Phát triển digital marketing tại Việt Nam" nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng cũng như phân tích những khó khăn và thách thức mà lĩnh vực này đang phải đối mặt. Dựa trên phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh và nghiên cứu tài liệu từ một số tài liệu liên quan, bài viết đã thu thập và phân tích số liệu, đánh giá thực trạng để phân tích, dự đoán việc ứng dụng những lợi thế cũng như nhận thức được tầm quan trọng của Digital Marketing.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua sản phẩm tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh" nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến ý định mua sản phẩm tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại TP.HCM. Để xác định yếu tố tác động và mức độ tác động, nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu thông qua khảo sát 211 người tiêu dùng đang sinh sống ở khu vực TP.HCM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Nghiên cứu "Vận dụng giá trị hợp lý theo chuẩn mực kế toán quốc tế tại các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh" được thực hiện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc áp dụng giá trị hợp lý theo chuẩn mực kế toán quốc tế tại các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu nghiên cứu chủ yếu được thu thập thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, sau đó được sử dụng để phân tích thống kê mô tả và thực hiện thử nghiệm nghiên cứu thông qua phân tích mô tả.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Tác động video quảng cáo ngắn trên Facebook đến ý định mua hàng của người dùng trẻ" tập trung vào phân tích ảnh hưởng của video quảng cáo ngắn trên Facebook đối với ý định mua hàng của nhóm người dùng trẻ là rất cần thiết. Mục tiêu của nghiên cứu này đã đạt được thông qua việc sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, với dữ liệu thu thập từ 257 sinh viên tại 05 trường đại học tư thục ngẫu nhiên đại diện cho người dùng trẻ.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server (Ngành: Công nghệ thông tin - Cao đẳng liên thông)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các thành phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ hướng đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ MS SQL; các kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server; cách tạo, quản lý vew và thủ tục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p gaupanda035 27-05-2024 5 2   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý thống kê (Ngành: Kế toán - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái niệm, quá trình nghiên cứu thống kê, các phương pháp nghiên cứu, thu thập tài liệu điều tra thống kê, tổng hợp tài liệu thống kê, phân tích và dự đoán thống kê; các phương pháp tính số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, phương pháp hồi quy tương quan, các dãy số biến động theo thời gian, chỉ số thống kê.

  pdf63p gaupanda035 27-05-2024 2 2   Download

 • Giáo trình "Lập trình căn bản (Ngành: Công nghệ thông tin - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các kiểu dữ liệu cơ bản, các hàm, thủ tục chuẩn của ngôn ngữ lập trình C; các cấu trúc lệnh trong ngôn ngữ lập trình C; các kiểu dữ liệu có cấu trúc; cấu trúc hàm trong ngôn ngữ lập trình C. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p gaupanda035 27-05-2024 1 1   Download

 • Bài báo "Chẩn đoán sức khỏe kết cấu sử dụng chuỗi gia tốc và học sâu" giới thiệu một mạng thần kinh học sâu (DNN) mới để đánh giá vị trí và mức độ hư hỏng của các các phần tử dàn dựa trên chuỗi gia tốc. Với mục đích đó, dữ liệu đầu vào để xây dựng mô hình là gia tốc tương ứng tại các điểm đo đạc, trong khi đó dữ liệu đầu ra là tỉ lệ phá hủy của các phần tử dàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm sàng lọc và xác định nhóm TF PLATZ trong dữ liệu của cây sắn dựa trên các phân tích tin sinh học. Đầu tiên, các ứng viên của nhóm TF PLATZ được sàng lọc dựa trên việc đối chiếu trình tự tương đồng trên proteome của cây sắn.

  pdf9p vicarlos 16-05-2024 3 0   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người dùng đối với ví điện tử: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam" nhằm mục tiêu tìm hiểu một cách chi tiết sự phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người dùng đối với ví điện tử. Dữ liệu được thu thập bằng cách khảo sát 304 người dùng tại Việt Nam được phân tích bằng mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM).

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu "Ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng" là nhằm tổng hợp những ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng hiện nay ở các nước trên thế giới. Những dữ liệu trình bày trong nghiên cứu được thu thập từ những công trình nghiên cứu của các tạp chí uy tín. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm việc tổng hợp, so sánh để làm sáng tỏ những khái niệm cơ bản, nguyên lý hoạt động và khả năng ứng dụng của công nghệ chuỗi khối trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này đã ứng dụng mô hình GRU (Gated Recurrent Unit) thuộc nhóm mạng nơ ron hồi quy (RNN - Recurrent Neural Network) để phân tích dữ liệu nghiệm triều thu nhận được tại trạm nghiệm triều Vũng Tàu trong thời gian từ 01/01/1999 đến 31/12/2022.

  pdf8p vijaychest 16-05-2024 2 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích đo lường mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng và lòng trung thành của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Phương pháp được sử dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu là phương pháp định lượng, trong đó dữ liệu được thu thập thông qua nghiên cứu sơ cấp; đối tượng khảo sát của nghiên cứu này là khách hàng của các doanh nghiệp kiểm toán độc lập nội địa trên địa bàn Hà Nội.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 5 0   Download

 • Tiền di động là một dịch vụ tài chính tiềm năng và được kỳ vọng thúc đẩy mục tiêu tài chính toàn diện tại Việt Nam. Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn tổng quan về hành lang pháp lý về tiền di động và hoạt động triển khai tiền động của một nhà cung cấp là Viettel. Phân tích dữ liệu thu thập từ 496 người tiêu dùng trên tất cả các vùng miền tại Việt Nam, nghiên cứu đã đánh giá thực trạng sử dụng tiền di động và xác định được 6 nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng tiền di động của người tiêu dùng Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1443 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2