intTypePromotion=1
ADSENSE

Dữ liệu xấu

Xem 1-20 trên 317 kết quả Dữ liệu xấu
 • Đề tài thực hiện nhằm giúp cho giáo viên cũng như học sinh hệ thống lại các kiến thức về các thao tác trên kiểu dữ liệu xâu từ đó áp dụng cho các bài toán cụ thể. Giới thiệu một số phép toán trên kiểu dữ liệu xâu, đặc biệt phần này có cung cấp thêm một số hàm, thủ tục chưa được giới thiệu trong bài 12 sách giáo khoa tin học 11, đồng thời đưa ra một số ví dụ tương ứng để học sinh dễ dàng sử dụng.

  pdf32p thuyanlac888 20-05-2020 35 5   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Tin học 11 - Bài 15: Kiểu dữ liệu xâu" để nắm chắc các kiến thức: khái niệm kiểu dữ liệu xâu, khai báo kiểu dữ liệu xâu (trong Pascal), các thao tác xử lí xâu, một số ví dụ minh họa.

  ppt11p nguyenxuankha_bevandan 13-08-2020 19 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về nội dung cấu trúc dữ liệu con trỏ (pointer), cấu trúc dữ liệu xâu ký tự (string),... Tài liệu hữu ích để cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin bổ trợ thêm kiến thức lập trình của mình.

  pdf32p hetiheti 03-03-2017 55 2   Download

 • Nắm được cấu trúc chung và chức năng của một số hàm và thủ tục liên quan đến xâu của ngôn ngữ lập trình Pascal.

  doc7p xuanminh00 26-03-2011 162 36   Download

 • Siêu dữ liệu có một quy định đặc biệt và được bổ sung trong DW 2.0. Siêu dữ liệu yêu cầu tách biệt từng bộ phận trong DW 2.0. - Siêu dữ liệu cho bộ phận Tương tác (Interactie Sector) - Siêu dữ liệu cho bộ phận Tích hợp (Intergrated Sector) - Siêu dữ liệu cho bộ phân Near Line (Near Line Sector) - Siêu dữ liệu cho bộ phận Lưu trữ (Archival Sector)

  ppt0p bidao13 10-07-2012 64 6   Download

 • Đề tài nghiên cứu các phương pháp mô hình hóa ràng buộc giải ràng buộc từ dó cải tiến khả năng giải ràng buộc và áp dụng kỹ thuật thực thi biểu trưng trong tự động sinh các ca kiểm thử. Cài đặt thử nghiệm các phương pháp đề xuất trong sinh tự động các ca kiểm thử trên kiểu dữ liệu xâu và kiểu dữ liệu hỗn hợp. Phân tích, đánh giá kết quả sau khi thử nghiệm.

  pdf27p capheviahe27 23-02-2021 5 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các phƣơng pháp mô hình hóa ràng buộc giải ràng buộc từ đó cải tiến khả năng giải ràng buộc và áp dụng kỹ thuật thực thi biểu trƣng trong tự động sinh các ca kiểm thử. Cài đặt thử nghiệm các phƣơng pháp đề xuất trong sinh tự động các ca kiểm thử trên kiểu dữ liệu xâu và kiểu dữ liệu hỗn hợp. Phân tích, đánh giá kết quả sau khi thử nghiệm.

  pdf105p capheviahe27 23-02-2021 5 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu & thuật toán - Chương 6: Tìm kiếm trình bày các kiến thức về tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL, tìm kiếm xâu mẫu và bảng băm.

  pdf0p khangduybk 17-12-2014 272 133   Download

 • Từ việc quản lý như vậy dẫn đến một tình trạng rất xấu. Ví dụ ở đây Hoten được lưu trữ ở cả 4 tệp, luong được lưu trữ ở 2ư3 nơi. Các tệp Tổ chức, Tài vụ, Công đoàn, Đảng phụ thuộc vào những người sử dụng. Cách thức tổ chức các tệp CSDL như vậy sẽ dẫn đến sự trùng lặp và dư thừa dữ liệu. ư Giải pháp khắc phục: Tổ chức các dữ liệu thành một kho dữ liệu chung và mỗi người sử dụng, lập trình ứng dụng sẽ sử dụng một phần trong các dữ liệu...

  pdf79p kongcom 18-08-2009 616 88   Download

 • Nhỏ, nhẹ và dễ di chuyển, USB đã trở nên rất thông dụng. Tuy nhiên, vì những đặc điểm này cũng khiến cho USB rất dễ bị bỏ quên hay đánh mất. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một giải pháp để bảo vệ dữ liệu trên USB để đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Đặt mật khẩu truy cập USB để bảo vệ dữ liệu Nhỏ, nhẹ và dễ di chuyển, USB đã trở nên rất thông dụng. Tuy nhiên, vì những đặc điểm này cũng khiến cho USB rất dễ bị bỏ quên hay đánh...

  pdf7p orionlachocopie 28-03-2011 263 78   Download

 • Bài 1. Phân tích ưu, khuyết điểm của xâu liên kết so với mảng. Tổng quát hóa các trường hợp nên dùng xâu liên kết. Bài 2. Xây dựng một cấu trúc dữ liệu thích hợp để biễu diễn đa thức P(x) có dạng : P(x) = c1xn1 + c2xn2 +...+ckxnk Biết rằng: Các thao tác xử lý trên đa thức bao gồm : thêm một phần tử vào cuối đa thức in danh sách các phần tử trong đa thức theo : thứ tự nhập vào ngược với thứ tự nhập vào hủy một phần tử bất kỳ...

  pdf8p vitconmengu 16-08-2011 322 43   Download

 • Kiến thức. - Biết được một kiểu dữ liệu mới, biết được khái niệm kiểu xâu. - Phân biệt được sự giống và khác giữa kiểu mảng kí tự với xâu kí tự. - Biết được cách khai báo biến, nhập xuất dữ liệu, tham chiếu đến từng kí tự của xâu. - Biết các phép toán liên qua đến xâu. 2. Kĩ năng. - Khai báo được biến kiểu xâu trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Sử dụng biến xâu và các phép toán trên xâu để giải quyết một bài toán đơn giản. ...

  pdf10p genius111 31-03-2011 192 30   Download

 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu với Cobian Backup Bảo mật dữ liệu cho máy tính là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, việc tạo ra những bản sao của các dữ liệu để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra cũng quan trọng không kém. Phần mềm miễn phí sau đấy có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu rất tốt.

  pdf5p camry1357 25-12-2010 137 22   Download

 • Biết được cách khai báo biến, nhập xuất dữ liệu, tham chiếu đến từng ký tự của xâu.

  doc11p vtuan0211 14-06-2011 173 20   Download

 • Dữ liệu này bao gồm các tài liệu cá nhân, tài liệu công tác có thể bị lộ ra ngoài vì những lý do như khi bạn lỡ đánh mất usb, thẻ nhớ, laptop… hoặc dữ liệu của bạn bị đánh cắp khi kẻ xấu lợi dụng sơ hở cài vào máy tính của bạn virus, malware, trojan và các phần mềm gián điệp khác.Trong trường hợp mất mát xảy ra, dữ liệu của bạn có thể bị phát tán và sử dụng vào mục đích xấu...

  doc35p kevohinhhvktqs 18-08-2012 104 19   Download

 • Tự động sao lưu dữ liệu web server với WinSCP qua FTP .Đối với những người quản trị hệ thống website thì việc sao lưu và phục hồi dữ liệu luôn phải đặt ưu tiên lên hàng đầu.Và trên thực tế, có rất nhiều cách thực hiện việc này được áp dụng hàng ngày. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc này với công cụ miễn phí WinSCP và một chút kiến thức cơ bản về code. Về mặt bản chất, giao thức FTP – File Transfer Protocol là 1 hình thức truyền...

  pdf11p quynho77 14-11-2012 165 15   Download

 • Để truy nhập tới từng phần tử, sử dụng chỉ số: Tên_Biến_Mảng[chỉ_số] A[3]. phần tử thứ ba trong mảng A (xem VD). Dem1[‘M’]. phần tử thứ ‘M’ trong mảng Dem1. Mỗi phần tử của mảng có thể coi như một biến độc lập có kiểu dữ liệu là KPT. Một mảng tưng ứng với nhiều biến có cùng kiểu. Mọi thao tác (đọc, viết, gán,…) đối với kiểu dữ liệu KPT đều áp dụng được với phần tử của mảng....

  ppt13p hoahoctro_yl_vp 16-11-2012 112 11   Download

 • Trong máy tính điện tử (MTĐT), các dữ liệu dù có bản chất khác nhau như thế nào (số nguyên, số thực, hay xâu ký tự, ...), đều được biểu diễn dưới dạng nhị phân. Mỗi dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một dãy các số nhị phân 0 hoặc 1. Về mặt kỹ thuật đây là cách biểu diễn thích hợp nhất, vì các giá trị 0 và 1 dễ dàng được mã hoá bởi các phần tử vật lý chỉ có hai trạng thái. Chúng ta sẽ không quan tâm đến cách biểu diễn này của dữ...

  doc12p dola_vietnam 09-11-2010 102 10   Download

 • Bảo mật dữ liệu cho máy tính là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, việc tạo ra những bản sao của các dữ liệu để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra cũng quan trọng không kém. Phần mềm miễn phí sau đấy có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu rất tốt. Bạn phải biết rằng không một dữ liệu nào chứa trên máy tính được xem là an toàn tuyệt đối, cho dù sử dụng nhiều biện pháp bảo mật hay với sự giúp đỡ của các phần mềm bảo vệ máy tính ....

  pdf10p suthebeo 17-07-2012 99 9   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 10 - Kiểu dữ liệu có cấu trúc bao gồm những nội dung về kiểu dữ liệu có cấu trúc như kiểu mảng, sắp xếp mảng, mảng nhiều chiều, xâu ký tự String. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf23p cocacola_10 07-12-2015 54 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dữ liệu xấu
p_strCode=dulieuxau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2