intTypePromotion=1
ADSENSE

Enzyme rna polymerase

Xem 1-15 trên 15 kết quả Enzyme rna polymerase
 • ENZYME LÕI (CORE) α: (1) Kết nối hình thành enzyme, (2) Nhận biết promoter, (3) Liên kết một số nhân tố hoạt hóa ββ’ : tâm hoạt động ; β liên kết với DNA khuôn, RNA đang tổng hợp và ribonucleotide 2. NHÂN TỐ σ : Đảm bảo tính đặc hiệu promoter : (1) giảm ái lực RNA pol-trình tự DNA bất kỳ, (2) tăng ái lực RNA pol-promoter

  pdf20p bichtram1910 21-05-2012 91 14   Download

 • Chapter 6 - The mechanism of transcription in bacteria. In this chapter we will focus on the basic mechanism of transcription. We will begin with RNA polymerase, the enzyme that catalyzes transcription. We will also look at the interaction between RNA polymerase and DNA.

  ppt55p tangtuy02 08-03-2016 38 2   Download

 • Classical swine fever virus nonstructural protein 5B (NS5B) encodes an RNA-dependent RNA polymerase, a key enzyme of the viral replication complex. To better under-stand the initiation of viral RNA synthesis and to establish anin vitroreplication system, a recombinant NS5B protein, lacking the C-terminal 24-amino acid hydrophobic domain, was expressed inEscherichia coli.

  pdf10p fptmusic 12-04-2013 33 1   Download

 • Phosphorylation of RNA polymerase II’s largest subunit C-terminal domain (CTD) is a key event during mRNA metabolism. Numerous enzymes, including cell cycle-dependent kinases and TFIIF-dependent phosphatases tar-get the CTD. However, the repetitive nature of the CTD prevents determination of phosphorylated sites by conven-tional biochemistry methods. Fortunately, a panel of monoclonal antibodies is available that distinguishes between phosphorylated isoforms of RNA polymerase II’s (RNAP II) largest subunit....

  pdf12p tumor12 20-04-2013 38 1   Download

 • Chapter 6 - The mechanism of transcription in bacteria. In this chapter we will focus on the basic mechanism of transcription. We will begin with RNA polymerase, the enzyme that catalyzes transcription. We will also look at the interaction between RNA polymerase and DNA.

  ppt55p tangtuy05 30-03-2016 47 1   Download

 • SỬ DỤNG CÁC ENZYME THÔNG DỤNG TRONG SINH HỌC PHÂN TỬ 1. ENZYME GIỚI HẠN (RESTRICTION ENZYME) 2. POLYMERASE (DNA, RNA) 3. NUCLEASE (DNase, RNase) 4. LIGASE 24 MỘT SỐ ENZYME GIỚI HẠN (RE) 25 MỘT SỐ ENZYME GIỚI HẠN (RE) 26 CÁC ENDO- & EXONUCLEASE Loại enzyme Cơ chất Vị trí nhận biết và cắt trên DNA, RNA 27 LẬP BẢN ĐỒ CẮT GIỚI HẠN (RESTRICTION MAP) Trình tự DNA cần nghiên cứu được cắt với nhiều RE, theo các tổ hợp cắt đơn, cắt phối hợp. Các sản phẩm cắt sau đó được phân tích bằng điện di và xử lý với các phần mềm vi tính để xây...

  pdf7p thachthaoxanh 23-08-2011 161 45   Download

 • Enzyme sao chép một axit nucleic: Quá trình sao chép chuỗi axit nucleic tức là tổng hợp một chuỗi DNA hoặc RNA được tiến hành theo nguyên tắc bổ sung và đối song song. Việc thêm một nucleotide mới được tiến hành theo hướng 5’ → 3’. 1- Enzyme sao chép DNA → DNA Là các enzyme DNA-polymerase I, enzyme T4 DNA-polymerase, Taq polymerase tổng hợp chuỗi DNA từ một khuôn DNA hay còn gọi "enzyme phụ thuộc DNA".

  pdf5p butmaulam 23-09-2013 87 7   Download

 • Quá trình tổng hợp một phân tử RNA từ DNA là một quá trình phức tạp liên quan đến một trong các nhóm của enzyme RNA polymerase và một số protein liên quan. Các bước chung cần thiết để tổng hợp bảng điểm chính là bắt đầu, kéo dài, và chấm dứt. Nhất là biết về bắt đầu.

  pdf70p kimku12 26-10-2011 38 2   Download

 • 3 được mở rộng bởi DNA pol III. 6. Nhân rộng trên các sợi tụt hậu là không liên tục bởi vì polymerase chỉ có thể sao chép các khu vực sợi đơn có sẵn tại ngã ba và chỉ trong 5 '3' hướng. a. Một mồi RNA ngắn là lần đầu tiên được tổng hợp gần nhất kết thúc 3 của ngã ba bởi primase, mà thực sự là một DNA hướng RNA polymerase

  pdf24p kimku12 26-10-2011 49 2   Download

 • The plastid transcription kinase (PTK), a component of the major RNA polymerase complex from mustard chloroplasts, has been implicated in redox-mediated regulation of plastid gene expression. A cloning strategy to define the PTK gene(s) resulted in the isolation of a full-length cDNA for a protein with overall high homology with the a subunit of cytosolic casein kinase (CK2) that contained an N-terminal extension for a putative plastid transit peptide.

  pdf9p system191 01-06-2013 34 2   Download

 • GE23077, a novel microbial metabolite recently isolated from Actinomadurasp. culture media, is a potent and selective inhibitor of bacterial RNApolymerase (RNAP). It inhibitsGram-positive (Bacillus subtilis) andGram-negative (Escherichia coli)RNAPs with IC50 values (i.e. the concen-tration at which the enzyme activity is inhibited by 50%) in the 10 )8 Mrange, whereas it is not active onE. coliDNA polymerase or on eukaryotic (wheat germ) RNAP II (IC50 values10 )4 Min both cases).

  pdf0p awards 05-04-2013 40 1   Download

 • BacterialRNApolymerase (RNAP) is the central enzyme of gene expression that is responsible for the synthesis of all types of cellular RNAs. The process of transcription is accompanied by complex structural rearrangements of RNAP. Despite the recent progress in structural studies of RNAP, detailed mechanisms of conformational changes of RNAP that occur at different stages of transcription remain unknown.

  pdf11p awards 05-04-2013 33 1   Download

 • Khoảng 50 protein khác nhau sao chép các yếu tố liên kết để quảng bá các trang web, thường là vào 'bên 5 của gen được phiên mã. Một enzyme, một RNA polymerase , liên kết với các phức tạp của các yếu tố phiên mã. Làm việc cùng nhau, họ mở các chuỗi xoắn kép ADN.

  pdf13p heoxinhkute13 27-04-2011 79 11   Download

 • Rifampin Bacteria rapidly become resistant to rifampin by developing mutations in the B subunit of RNA polymerase that render the enzyme unable to bind the antibiotic. The rapid selection of resistant mutants is the major limitation to the use of this antibiotic against otherwise-susceptible staphylococci and requires that the drug be used in combination with another antistaphylococcal agent. Linezolid Enterococci, streptococci, and staphylococci become resistant to linezolid in vitro by mutation of the 23S rRNA binding site. Clinical isolates of E. faecium and E.

  pdf5p colgate_colgate 21-12-2010 53 2   Download

 • Thứ hai, phần lớn DNA của eucaryotae bậc cao dư thừa, tức không mã hóa cho việc tổng hợp protein, những đoạn này làm tốn công vô ích khi tạo dòng. Trong thực tiễn của kỹ thuật di truyền, người ta sử dụng rộng rãi phương pháp thứ ba, đó là tạo gen từ các mRNA thông tin của chúng. Phương pháp này dựa vào quá trình phiên mã ngược nhờ sử dụng enzyme phiên mã ngược (reverse transcriptase, có tên là DNA-polymerase phụ thuộc RNA. Enzyme này lần đầu tiên được phát hiện khi nghiên cứu sao chép...

  pdf23p poseidon02 16-07-2011 130 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Enzyme rna polymerase
p_strCode=enzymernapolymerase

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2