Este no đơn chức

Xem 1-20 trên 23 kết quả Este no đơn chức
 • Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở (este no, đơn chức, mạch hở): CmH2m+1COOCm’H2m’+1 hay CnH2nO2 (m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ). Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)n Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)nR’ Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)nR’.

  pdf24p higianga1 18-09-2012 1251 328   Download

 • Câu 1: Thủy phân este Z có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y và ngược lại. Tên gọi của Z là: a. Axit metyl metaacrylic b. Etyl axetat c. Propyl fomiat d. Acol amylic Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở; sản phẩm cháy thu được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 12,4 gam.

  doc3p doanphuong_93 07-11-2010 728 299   Download

 • Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. CTCT của este đơn chức: RCOOR’ R: gốc hiđrocacbon của axit hoặc H. R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT chung của este no đơn chức:

  doc27p mnoitor123 09-08-2012 1046 198   Download

 • Este no, đơn chức: CnH2nO2+ Este của rượu đơn chức với axit đơn chức (este đơn chức): RCOOR’ ; CxHyO2 Este của axit đơn chức với rượu đa chức, có công thức dạng (RCOO)nR’ Este của axit đa chức với rượu đơn chức, có công thức dạng R(COOR’)n Este của axit đa chức với rượu đa chức, có công thức dạng Rn(COO)n.mR’m

  doc33p tranuyen221 20-08-2013 194 53   Download

 • Dựa vào công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở hãy suy luận ...

  pdf16p ntgioi1204 22-10-2009 216 39   Download

 • 7,4 gam một este đơn chức, no X xà phòng hóa hoàn toàn bằng dung dịch NaOH dư thu được 8,2 gam muối. Công thức của X là a CH3COOCH3 b C2H5COOC2H5 c CH3COOC2H5 d HCOOC2H5 2/ Đốt cháy một lượng este no đơn chức X cần 0,35 mol O2 thu được 6,72 lít CO2(đkc). Vậy công thức phân tử este là: a C4H8O2 b C3H6O2 c CH2O2 d C2H4O2 3/ Trung hoà 7,2 gam một axit cacboxylic đơn chức cần 100ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của axit là:...

  doc7p hung018996 31-07-2012 139 29   Download

 • Dạng 1 : PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ESTE Câu 1: Đốt cháy 2,32 gam este no – đơn chức X, sản phẩm cháy cho lội qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thì thấy xuất hiện 12 gam kết tủa đồng thời khối lương dung dịch giảm 4,56 gam. CTPT este là : A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C5H10O2. D. C6H12O2. Câu 2: Đốt cháy 3,06 gam este no – đơn chức X, sản phẩm cháy cho lội qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thì thấy xuất hiện 11,82 gam kết tủa đồng thời có thêm 11,655 gam...

  pdf12p buithuthuyanh 13-06-2013 79 6   Download

 • Viết các phương trỡnh hoỏ học minh hoạ tớnh chất hoỏ học của este no, đơn chức. Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit,... bằng phương pháp hoá học

  doc33p mai1tyeu 17-01-2011 315 109   Download

 • Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ đó là A.một este và một ancol. B. hai axit. C. hai este. D. một este. Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X...

  pdf39p alex99x 15-08-2012 419 102   Download

 • Tài liệu Công thức giải nhanh Hóa hữu cơ nhằm giúp các bạn công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở Cn H2n+2O2; anđehit đơn chức no, mạch hở Cn H2nO; axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở Cn H2nO2; este đơn chức no, mạch hở Cn H2nO2; ete đơn chức no, mạch hở Cn H2n+2O; xeton đơn chức no, mạch hở Cn H2nO;... Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Hóa học.

  txt11p lethubom 25-05-2015 465 63   Download

 • Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một este tạo (bởi các nguyên tố C, H, O) thu được x mol CO2 và y mol H2O. Ta luôn luôn có A. x C. x ³ y. D. x £ y. Câu 2: Công thức phân tử tổng quát của este mạch hở tạo bởi axit no đơn chức và rượu đơn chức có 1 nối đôi trong gốc hiđrocacbon là A. CnH2nO2. B. CnH2n – 2O2. CnH2n + 2O2. D. CnH2n – 2aO2. C. Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam một este X thu được 4,48 lít khí CO2...

  pdf4p nkt_bibo42 03-02-2012 130 20   Download

 • Este của acid cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo chung : Công thức tổng quát cho este đơn chức: R1COOR2 . ( dùng để viết phản ứng thủy phân) Trong đó R1 có thể là H hoặc các gốc hidrôcacbon. Gốc R2 không thể là H mà phải là một gốc hidrôcacbon từ 1 C trở lên . CT este no đơn chức: CnH2nO2 ( dùng để viết p.ư cháy) ( n =2)

  doc99p xuanthanh1228 11-06-2013 115 17   Download

 • Công thức chung của este đơn chức : RCOOR’ (R là gốc hidrocacbon hoặc H; R’ là gốc hidro cacbon) - Công thức chung của este no đơn chức:

  ppt7p donna_vit 05-01-2012 38 2   Download

 • Cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Hoá học lớp 12 năm 2016 - THPT Cao Lãnh 1 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì kiểm tra giữa học kì được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

  pdf11p chickenga3155 14-09-2017 21 2   Download

 • Xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề KSCĐ lần 1 môn Hóa lớp 12 năm 2018-2019 - THPT Tam Dương - Mã đề 209, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p phongphong000 04-12-2018 8 0   Download

 • Đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2018-2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 008 sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi cũng như kiến thức của mình trong môn học, chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p soninhduc000 04-04-2019 4 0   Download

 • Bài tập ví dụ 1: Hỗn hợp A gồm 2 ancol no đơn chức cách nhau 1 chất trong dãy đồng đẳng. Cho 9,2g A phản ứng với axit axetic đủ thu được 17,6g este (H=100%). Xác định công thức 2 ancol trong A. *Giải: PTPƯ: CH2+1OH + CH3COOH → CH3COOCH2+1 + H2O. Gọi số mol của ancol là x mol Theo định luật bảo toàn khối lượng→9,2 +60x = 17,6 +18x →x=0,2.→(14 + 18).0,2 =9,2.→ = 2. Gọi công thức của ancol bé là: CnH2n+1OH → công thức của ancol lớn là: ...

  pdf4p meoancaran 11-03-2011 608 289   Download

 • Câu 1: Hỗn hợp X gồm (andehit no đơn chức, mạch hở và H2) tỉ khối hơi so với He bằng 3,5. Dẫn X qua bột Ni,to tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp sản phẩm Y có tỉ khối so với H2 bằng 9,8. Công thức của Andehit là: A. CH3CHO B. HCHO C. C2H5CHO D. C3H7CHO Câu 2: Este A được điều chế từ aminoaxit B và CH3OH, dA/H2= 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam A thu được 13,2gam CO2; 6,3gam H2O và 1,12 lít N2 (đktc). CTCT của A là...

  doc6p nguyenyen9409 25-12-2012 177 61   Download

 • Công thức - Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với rượu. Ví dụ: - Có thể phân este thành các loại Loại 1: Este của axit đơn chức và rượu đơn chức có công thức cấu tạo chung Gốc R và R' có thể giống nhau,hoặc khác nhau, có thể là gốc hiđrocacbon no hoặc không no Nếu R và R' đều là gốc no mạch hở thì CTPT chung của este là: CnH2nO2 (n ³ 2)

  pdf5p chocopielaorion 03-04-2011 376 31   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức hóa học hữu cơ bao gồm: Rượu no đơn chức, anđehit và xeton, rượu no đa chức, glyxerin, lipit, xà phòng và chất tẩy rửa, este,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf158p tramnamcodon_05 09-04-2016 60 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Este no đơn chức
p_strCode=estenodonchuc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản