intTypePromotion=1
ADSENSE

Gene kiểm soát

Xem 1-20 trên 36 kết quả Gene kiểm soát
 • Bài giảng "Di truyền học đại cương - Chương 4 - Kiểm soát biểu hiện gene" cung cấp cho người học các kiến thức: Operon lac, operon trp, điều hòa dịch mã ở tiền hạch, kiểm soát biểu hiện gene chân hạch, sự nhận biết protein-DNA, ý nghĩa của sự biểu hiện gene. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p doinhugiobay_09 06-01-2016 136 14   Download

 • Các nguyên lý điều hòa và mức độ kiểm soát phiên mã Không phải tất cả các gene đều có biểu hiện liên tục. Mức độ biểu hiện của gene khác nhau giữa các tế bào hoặc khác nhau theo giai đoạn trong chu trình tế bào. Chẳng hạn gene mã hóa cho hemoglobin được biểu hiện ở mức độ cao chỉ ở trong tế bào tiền thể (precursor) của tế bào máu. Hoạt tính của gene khác nhau theo chức năng tế bào.

  pdf5p heoxinhkute1 06-08-2010 145 32   Download

 • Tách đôi bất kỳ nhân nào và nhìn vào bên trong bạn sẽ thấy nó giống như những hạt cườm kết trên một sợi dây. Các hạt cườm là các thể nhân (nucleosome), tức những phức protein nhỏ giúp đóng gói DNA (sợi dây) vào trong không gian chật chội của nhân. Trong mười lăm năm qua, thể nhân trong sự hiểu biết của chúng ta đã chuyển từ là những con lăn thụ động để DNA cuốn vào thành một đối tác thực thụ trong quá trình kiểm soát thông tin di truyền trong tế bào. ...

  pdf17p heoxinhkute3 17-09-2010 102 15   Download

 • Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện thêm một gien giúp giải thích phần nào sự nhạy cảm khác nhau của mọi người đối với HIV. Phát hiện này có thể giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với cấu trúc gien của bệnh nhân.Giới khoa học biết rằng một số người có khả năng đề kháng tự nhiên đối với HIV.

  pdf7p heoxinhkute4 28-09-2010 62 7   Download

 • Vai trò của công nghệ sinh học trong kiểm soát dị ứng thực phẩm

  pdf8p banhnamdua 25-07-2013 76 4   Download

 • Tính đa hiệu của gene (pleiotropy) Hiện tượng một gene ảnh hưởng đến hai hoặc nhiều tính trạng được gọi là tính đa hiệu (pleiotropy). Ví dụ, trong các thí nghiệm ở đậu Hà Lan, Mendel đã lưu ý rằng gene kiểm soát màu hoa tím và trắng cũng ảnh hưởng lên màu sắc hạt (vỏ xám hoặc nâu) và gây ra sự có mặt hoặc không có mặt của các vệt màu tím ở bẹ lá.

  pdf3p butmaudo 26-08-2013 144 4   Download

 • Thuốc trừ sâu hóa học đƣợc sử dụng trong sản xuất nông nghiệp đem lại cho chúng ta năng suất cao và nhiều lợi ích kinh tế, tuy nhiên chúng cũng đem đến những vấn đề nhƣ ô nhiễm môi trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khỏe của con ngƣời. Do đó, nhu cầu ngày càng cao trong nông nghiệp là tìm ra phƣơng pháp bảo vệ cây trồng hòa hợp với hệ sinh thái tự nhiên. Kiểm soát sinh học là một sự lựa chọn thay thế có nhiều tiềm năng trong việc ngăn cản sự tàn phá do...

  pdf63p canhchuon_1 19-06-2013 89 17   Download

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 6 "Điều hòa sự biểu hiện của gene", chương này trình bày những nội dung chính sau: Điều hòa sự biểu hiện của ở Prokaryote, mô hình Operon điều hòa, phức hợp Operon, cơ chế điều hòa gene, kiểm soát dương - kiểm soát âm,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf24p hihihaha2 03-12-2016 72 13   Download

 • Các gene ung thư 1. Kiểm soát di truyền đối với sự tăng trưởng và biệt hóa tế bào Ung thư được hình thành khi có một dòng tế bào bị mất kiểm soát sự tăng trưởng và biệt hóa bình thường. Quá trình điều hòa tăng trưởng và biệt hóa tế bào diễn ra qua các bước sau: - Các yếu tố tăng trưởng có bản chất là polypepide đóng vai trò của các tín hiệu ngoại bào, truyền tín hiệu từ tế bào này đến tế bào khác (như yếu tố tăng trưởng có nguồn gốc từ tiểu cầu, yếu...

  pdf13p butmauvang 29-08-2013 64 5   Download

 • Các effector được nhận định có vai trò rất quan trọng trong quá trình ký sinh của tuyến trùng sưng rễ gây hại cây trồng. Để kiểm soát sinh vật gây hại này, nhiều phương pháp kìm hãm sự biểu hiện các gene mã hóa effector được tập trung nghiên cứu và có tiềm năng trở thành công cụ hữu hiệu tạo ra giống cây trồng kháng tuyến trùng ký sinh thực vật. Trong nghiên cứu này, gene Minc16281 mã hóa cho một effector chưa hiểu rõ chức năng được phân lập từ loài tuyến trùng Meloidogyne incognita ký sinh cây đậu nành ở Việt Nam (ID: MH315945.1).

  pdf8p angicungduoc2 02-01-2020 23 0   Download

 • Gene Igf2 (Insulin-like growth factor 2) là gene in dấu, chỉ biểu hiện trên allele có nguồn gốc từ cá thể đực (bố). Nó giữ nhiều chức năng quan trọng, cơ chế kiểm soát biểu hiện của gene Igf2 khá phức tạp và được điều khiển trực tiếp bởi các promoter.

  pdf9p vivatican2711 12-02-2020 11 0   Download

 • Phát triển là quá trình kiểm soát sự biểu hiện gen, quá trình điều hòa phức tạp về cơ chế, cơ bản có 5 mức độ: 1- Sự xoắn của NST (Chromatin Packing) 2- Kiểm soát sự phiên mã (Transcriptional Control) 3- Điều hòa hậu phiên mã (Posttranscriptional) [Nhân tế bào (Nuclear levels)] 4- Kiểm soát sự giải mã (Translational Control) 5- Điều hòa hậu giải mã (Posttranslational Control) [Cytosol (Cytoplasmic levels)] Sự điều hòa phiên mã bởi những phân tử protein,yếu tố phiên mã (transcription factors -TF). Các phân tử protein này luôn hiện diện trong tế bào và bám...

  pdf62p bichtram1910 22-05-2012 216 35   Download

 • Với việc khám phá ra cơ chế căn bản kiểm soát dòng thông tin di truyền, giải Nobel Y học năm 2006 đã được trao về tay của hai nhà khoa học người Mỹ Andrew Z. Fire và Craig C. Mello. Bộ gene của chúng ta hoạt động thông qua việc truyền chỉ thị tổng hợp protein từ DNA trong nhân tế bào bào đến bộ máy tổng hợp protein trong tế bào chất.

  pdf14p heoxinhkute4 03-11-2010 123 15   Download

 • Sau gần 15 năm nghiên cứu miệt mài, các nhà nghiên cứu sinh hóa vừa tách chiết thành công protein ức chế khối u BRCA2 từ tế bào người. Không chỉ một mà đến ba nhóm nghiên cứu độc lập công bố thành công của họ trên các tạp chí khoa học uy tín như Nature vàNature Structural & Molecular Biology trong tháng 8 năm 2010, góp phần nâng cao hiểu biết của chúng ta về cách thức protein kiểm soát sự hình thành các khối u. ...

  pdf11p heoxinhkute5 10-11-2010 82 13   Download

 • Cuộc sống và cái chết đã được lập trình sẵn bởi gene di truyền, tựa Hình chỉ như trong mỗi chúng ta có tính đã có sẵn “đồng hồ” ấn chất minh định tuổi thọ. Nhiều họa nhà khoa học cho rằng, sự sống chết của con người được kiểm soát bằng con số 50 nghiệt ngã.

  pdf11p heoxinhkute4 26-09-2010 62 11   Download

 • Các đột biến ở các promoter và operator Nói chung, các đột biến ở các vùng kiểm soát, chẳng hạn các promoter và operator, thường chỉ ảnh hưởng lên DNA mà chúng khu trú; các đột biến này không tác động lên các vùng định khu trên các phân tử DNA khác (khi nòi vi khuẩn xét đến là thể lưỡng bội một phần, merodiploid). Chúng được gọi là các thể đột biến trội cis.

  pdf10p heoxinhkute5 16-11-2010 109 9   Download

 •  Hiện tại chúng tôi chƣa đƣa ra đƣợc phƣơng án hoàn hảo cho việc chọn lọc thông tin, vì thế dữ liệu hiện nay của chúng tôi vừa thiếu vừa dƣ thừa không kiểm soát đƣợc.  Hoàn thiện việc áp dụng công nghệ Hibernate để xây dựng cơ sở dữ liệu cho đề tài. 2. Cần có thời gian nữa để hoàn thiện sản phẩm

  pdf22p zues03 19-06-2011 67 7   Download

 • Sự phát sinh phôi của các tế bào sinh dưỡng thực vật Sử dụng các phương pháp công nghệ sinh học nhằm kiểm soát khả năng sinh sản của vật nuôi lưu giữ tinh trùng, thụ tinh nhân tạo, cấy chuyển phôi, bảo tồn đa dạng sinh học. Phát triển công nghệ tế bào gốc phục vụ trị liệu. Xây dựng các hệ thống nuôi cấy tế bào động vật phục vụ công tác chẩn đoán và sản xuất protein tái tổ hợp. Nghiên cứu tạo động vật chuyển gen và động vật nhân bản. ...

  pdf17p banhnamdua 25-07-2013 67 6   Download

 • Tái sinh cây in vitro qua phôi soma từ lá mầm hạt chưa chín ở cây đậu tương (Glycine max (L.) merrill) Sử dụng các phương pháp công nghệ sinh học nhằm kiểm soát khả năng sinh sản của vật nuôi lưu giữ tinh trùng, thụ tinh nhân tạo, cấy chuyển phôi, bảo tồn đa dạng sinh học. Phát triển công nghệ tế bào gốc phục vụ trị liệu. Xây dựng các hệ thống nuôi cấy tế bào động vật phục vụ công tác chẩn đoán và sản xuất protein tái tổ hợp. ...

  pdf7p banhnamdua 25-07-2013 67 5   Download

 • Xác định cấu trúc tập đoàn vi khuẩn trong đất nhiễm chất độc hoá học dựa trên phân tích đa hình cấu trúc sợi đơn gen 16S rRNA Sử dụng các phương pháp công nghệ sinh học nhằm kiểm soát khả năng sinh sản của vật nuôi lưu giữ tinh trùng, thụ tinh nhân tạo, cấy chuyển phôi, bảo tồn đa dạng sinh học. Phát triển công nghệ tế bào gốc phục vụ trị liệu. Xây dựng các hệ thống nuôi cấy tế bào động vật phục vụ công tác chẩn đoán và sản xuất protein tái tổ hợp. Nghiên...

  pdf10p banhnamdua 25-07-2013 73 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Gene kiểm soát
p_strCode=genekiemsoat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2