intTypePromotion=1
ADSENSE

Giá trị hóa thương mại

Xem 1-20 trên 910 kết quả Giá trị hóa thương mại
 • Tìm hiểu kinh nghiệm về tự do hóa thương mại của một số nước; sau khi đánh giá thực trạng quá trình tự do hoa thương mại ở Việt Nam trong thời gian qua, luận án đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục tiến trình tự do hoa thương mại trong bối cảnh Việt Nam hội nhập

  pdf203p chaen_12 06-12-2013 134 30   Download

 • Toàn cầu hóa kinh tế được thông qua một kênh chủ yếu đó là hoạt động thương mại tự do. Thương mại tự do là một trong những động lực to lớn phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. các hoạt động thương mại không còn thuần túy được điều tiết bởi quan hệ cung cầu trên thị trường quốc tế, mà còn chịu sự điều chỉnh của chính phủ. Tự do hóa thương mại chính là loại bỏ các biện pháp hạn chế hay bảo hộ thương mại của chính phủ. Bài viết nêu lên vai trò của thương mại Nhật Bản, chính sách thương mại Nhật Bản, tự do hóa thương mại của Nhật Bản.

  pdf8p lalala06 30-11-2015 55 10   Download

 • Bài viết Quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước trong Hiệp định Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Thực trạng và triển vọng phân tích quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước thành viên của TPP và qua đó dự báo triển vọng.

  pdf8p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 37 4   Download

 • Cuốn sách "Sổ tay về phát triển thương mại và WTO (sách chuyên khảo)" gồm 8 phần với 55 chương cung cấp thông tin về các hiệp định của WTO về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, các vấn đề đằng sau biên giới, đưa ra những phân tích đối với các nước đang phát triển và đang trong quá trình gia nhập WTO và các hiệp định thương mại song phương khác. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf341p doinhugiobay_00 01-11-2015 80 14   Download

 • Bài 1: Giới thiệu E-Commerce. Nội dung chính trong bài này gồm có: sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử, thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của thương mại điện tử. Sự phát triển của thương mại điện tử, chuỗi giá trị trong thương mại điện tử và các lưu ý quan trọng khi thực hiện thương mại điện tử.

  ppt77p tangtuy16 02-07-2016 61 10   Download

 • Bài viết Đánh giá hoạt động thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế ở Việt Nam chỉ ra điểm khác biệt của quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế dưới góc độ tiếp cận là hàng hóa vô hình so với hàng hóa khác.

  pdf11p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 49 5   Download

 • Thông qua giới thiệu khái quát về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), một trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, bài viết phân tích những kết quả đạt được trong lộ trình hướng tới thành lập AEC, thể hiện ở việc thực thi các nội dung trong Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC, trên các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ...; những tác động tích cực và tiêu cực của việc tham gia AEC đối với thương mại Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp để thương mại Việt Nam hội nhập AEC một cách hiệu quả.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 145 55   Download

 • Trong cuốn sách "Tương lai của thương mại điện tử" tác giả đã khẳng định một luận điểm quan trọng: thương mại điện tử là thương mại. Hệ thống tốt nhất để triển khai kinh doanh bao gồm dòng thông tin, hàng hoá và tiền tệ. Công nghệ mạng và dịch vụ trực tuyến của hiệu sách trên Internet nổi tiếng – Amazon.com thuộc loại hàng đầu thế giới nhưng nó phải bắt đầu từ dòng lưu thông hàng hoá cơ bản nhất. Dòng hàng hoá là một phần của nền kinh tế hữu hình đòi hỏi vốn đầu tư,...

  pdf61p haxuanlinh9x 17-04-2010 160 45   Download

 • Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế lớn, khách quan của thế giới đương đại đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống nhân loại cũng như mỗi quốc gia, xu thế đó làm cho mối liên hệ quốc tế, khu vực ngày càng chặt chẽ với những hình thức ngày càng đa dạng. Sự hình thành và phát triển tổ chức thương mại thế giới (WTO) là sự thực hiện của xu thế toàn cầu hóa đồng thời thúc đẩy sự phát triển xu thế đó. ...

  pdf10p inspiron1212 04-12-2012 98 18   Download

 • Vì thế tiền được hình thành như một phương tiện trao đổi đa năng để đơn giản hóa thương mại. Nếu như trước kia tiền thường được kiên kết với các phương tiện trao đổi hiện thực có giá trị thí dụ như đồng tiền bằng vàng thì tiền ngày nay thông thường là từ vật liệu mà chính nó không có giá trị (tiền giấy)

  pdf12p xipo2thi 28-03-2011 57 12   Download

 • TM trong nền KTTT ở Việt Nam Cơ sở hình thành và khái niệm TM Vai trò của hoạt động thương mại Chức năng của thương mại. Kết quả của quá trình phân công lao động xã hội. Lợi thế giữa các vùng các quốc gia.Thuyết A.Smith, thuyết D.ricardo- toàn cầu hóa- thương mại là tất yếu.theo A.smith mỗi quốc gia có một lợi thế tuyệt đối trong sản xuất sản phảm khi mà nó hơn những quôc gia khác

  pdf74p meomeoten 06-09-2012 68 9   Download

 • Bài giảng môn "Thương mại điện tử - Bài 1: Giới Thiệu E-Commerce" trình bày các nội dung: Sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử; thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của thương mại điện tử, sự phát triển của thương mại điện tử, chuỗi giá trị trong thương mại điện tử, các lưu ý quan trọng khi thực hiện thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf60p tsmttc_007 12-09-2015 58 10   Download

 • Bài viết giới thiệu quan điểm cổ phần hóa Ngân hàng thương mại nhà nước, một số vấn đề về định giá trị ngân hàng thương mại nhà nước trước khi cổ phần hóa, một số bài học có thể tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p vovanvovan2013 13-05-2016 43 6   Download

 • Tài liệu được NXB Chính trị Quốc gia xuất bản để góp thêm tài liệu làm rõ các yếu tố văn hóa - xã hội khi sử dụng thương mại điện tử, xuất phát từ góc độ văn hóa học, nội dung chủ yếu của tài liệu đã phân tích rõ mối quan hệ giữa môi trường văn hóa xã hội với thương mại điện tử, đặc biệt là bối cảnh văn hóa - xã hội nước ta ở cả một thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng nó. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  pdf139p hanh_tv22 11-03-2019 33 7   Download

 • E-marketing là cách thức tiếp thị vận dụng các tính năng của Internet nhằm mục đích cuối cùng là phân phối được sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ đến thị trường tiêu thụ. Các quy tắc cơ bản của tiếp thị điện tử cũng giống như tiếp thị trong môi trường kinh doanh truyền thống. Hoạt động tiếp thị vẫn theo trình tự: Sản phẩm – Giá thành - Xúc tiến thương mại - Thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, tiếp thị điện tử gặp khó khăn ở vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của thị trường mục tiêu (số lượng...

  doc61p theprince9x 13-06-2010 1344 457   Download

 • Bán hàng: Là giai đoạn cuối cùng của quá trình tái sản xuất. Quá trình này là quá trình thực hiện quan hệ trao đổi thông qua các phương tiện thanh toán để thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ. Cung cấp dịch vụ: Là thức hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ hoặc nhiều kỳ Kế toán như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động,......

  doc39p cuchuoi08 28-01-2010 1173 454   Download

 • Hiện nay trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động trên thị trường quốc tế, tốc độ toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại diễn ra nhanh chóng, nhiều quốc gia và nhiều công ty đang nắm trong tay lượng vốn dự trữ khổng lồ có nhu cầu đầu tư nước ngoài. Đây là đIều kiện thuận lợi đối với các nước thiếu vốn có nhu cầu đầu tư lớn. Vì vậy đầu tư nước ngoàI chiếm một vị trí rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay đối với không chỉ những nước...

  pdf43p nhattruong 13-07-2009 964 354   Download

 • Trong hoạt động kinh tế sôi động ngày nay, mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều nỗ lực tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế nhằm khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế, tìm cho mình một vị trí vững chắc trong bức tranh kinh tế toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới của thế giới ở Thế kỷ XXI. Nhận thức rõ vấn đề này, những năm qua, chúng ta đã kiên trì tiến hành công cuộc "đổi mới" với phương châm "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước"...

  pdf117p ngochanh 28-07-2009 1018 346   Download

 • Cán cân thương mại chịu tác động của nhiều yếu tố như: tỷ giá, lạm phát, giá cả hàng hóa, thu nhập, chính sách thương mại quốc tế.... Vì được xác định trên cơ sở các giá trị nên trạng thái của cán cân thương mại phụ thuộc rất lớn vào tỷ giá hối đoái cũng như độ tin cậy số liệu và phương pháp thu thập số liệu. Độ tin cậy và chính xác của số liệu đưa ra có thể ảnh hưởng đến việc nhận dạng bản chất và mức độ nghiêm trọng của thâm hụt thương mại....

  doc22p phamkhanhlinhneu 23-09-2011 703 332   Download

 • Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người (xem thêm Con đường Tơ lụa và Con đường Hổ phách), tầm quan trọng kinh tế, xã hội và chính trị của nó mới được để...

  pdf38p hieule_vcu 03-12-2009 697 319   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giá trị hóa thương mại
p_strCode=giatrihoathuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2