Giải quyết thủ tục hành chính

Xem 1-20 trên 4610 kết quả Giải quyết thủ tục hành chính
 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay nhằm nêu lên những thông tin tổng quan về đề tài với mục đích tìm kiếm giải pháp thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở nước ta.

  pdf0p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 29 6   Download

 • Luận án "Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay" nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho việc đề xuất và luận chứng các quan điểm, giải pháp thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 16 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, hành vi giải quyết thủ tục hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p _duahau_ 13-02-2012 402 20   Download

 • Mẫu số 03/BC-TTHC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (THÀNH PHỐ)…. ---------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quý ... năm ....

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 47 6   Download

 • Bài giảng Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục mức độ 3 bằng phần mềm một cửa điện tử giúp các bạn biết được 3 mức độ dịch vụ hành chính công. Đặc biệt, với những hình ảnh minh họa cụ thể bài giảng sẽ giúp các bạn hình dung tốt hơn các bước tiến hành thủ tục mức độ 3 bằng phần mềm một cửa điện tử.

  ppt19p cocacola_06 03-11-2015 27 4   Download

 • Mẫu số 04/BC-TTHC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (THÀNH PHỐ)….. BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN (HUYỆN)…. ---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quý ... năm ....

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 43 3   Download

 • Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng trong cải cách hành chính nói chung và cải cách thể chế hành chính nhà nước nói riêng. Ở Việt Nam hiện nay, cải cách thủ tục hành chính mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn hạn chế, như: số lượng thủ tục nhiều, chất lượng thủ tục thấp, nhiều phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, hiệu quả cải cách thủ tục thời gian chưa tốt.

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 3 3   Download

 • Quyết định 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

  doc4p hoangchau 19-08-2009 250 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p daumeoduoicop 26-03-2010 226 10   Download

 • Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  pdf17p thanhpham11 12-03-2014 16 0   Download

 • Quyết định 942/QĐHC-CTUBND năm 2013 về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

  pdf6p hoangphungphilong234 25-04-2014 11 0   Download

 • Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

  pdf3p 0162987154 16-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf12p 0162987154 16-11-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc ngưng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần tại sở giao thông vận tải. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc2p daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 3521/QĐ-UBND ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn khu kinh tế vân phong và các khu công nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.

  doc28p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2877/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chế phối hợp của trung tâm hành chính công tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

  doc14p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 3082/QĐ-BTNMT ban hành quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của bộ tài nguyên và môi trường. Căn cứ Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  doc5p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc bãi bỏ phần V, quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

  doc2p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

  doc10p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

  doc8p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản