intTypePromotion=1
ADSENSE

Giám sát xã hội

Xem 1-20 trên 533 kết quả Giám sát xã hội
 • Tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, vị trí của chi bộ; Công tác chi bộ; Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Chi bộ lãnh đạo công tác tư tưởng; Chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p viginnirometty 04-05-2022 10 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đại biểu Hội đồng nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p viginnirometty 04-05-2022 8 2   Download

 • Tài liệu "Sổ tay Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các biểu mẫu về giám sát và phản biện xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf180p viginnirometty 04-05-2022 22 7   Download

 • Bài viết này phân tích mức độ tổn thương xã hội do xâm nhập mặn đối với hộ sản xuất lúa (mô hình lúa và lúa-tôm) ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long và đề xuất các kiến nghị nhằm giúp giảm thiểu sự tổn thương và tăng khả năng thích nghi đối với xâm nhập mặn của hộ sản xuất lúa. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu khảo sát 800 hộ sản xuất lúa tại 88 xã thuộc 38 huyện ở 7 tỉnh ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long.

  pdf18p viindranooyi 04-05-2022 9 2   Download

 • Để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội thì công tác quản lý, phòng chống hạn là vấn đề cần được quan tâm. Trong bài viết này ứng dụng chỉ số hạn nông nghiệp (Prescot), đánh giá mức độ khô hạn, thiếu nước và xây dựng bản đồ hạn tại tỉnh Bình Thuận đã cho một cái nhìn tổng quan về hạn và khả năng xảy ra hạn và đây cũng là cơ sở để tham khảo trong thiết lập hệ thống đánh giá, giám sát và cảnh báo hạn hán, cho phép định hướng khai thác nguồn nước hợp lý.

  pdf7p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu vệ tinh Landsat 8 OLI tại các thời điểm 2015, 2018, 2019 khi nhà máy Nhiệt điện Mông Dương bắt đầu hoạt động. Các khu vực bãi thải tro xỉ và các lớp phủ được phát hiện với kỹ thuật phân loại mạng thần kinh nhân tạo bằng thuật toán Neural Net. Các lớp phủ đất thu được sẽ được so sánh và phân tích để tìm ra sự thay đổi có xem xét đến tình trạng hoạt động của nhà máy nhiệt điện than hiện có và các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong khu vực nghiên cứu.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 5 1   Download

 • Bài báo đã đề xuất được hệ thống có khả năng kiểm tra một cách tự động các đầu đo giám sát dòng và đầu ghép dòng tín hiệu với dải tần hoạt động từ 20 Hz đến 500 MHz. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu đã đưa ra được các công thức kinh nghiệm về mối quan hệ giữa tham số hiệu chuẩn trở kháng chuyển đổi và tần số của đầu đo giám sát dòng tín hiệu và đầu ghép dòng tín hiệu nhiễu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội gồm 8 bài như sau: Bài 1 Giới thiệu phát triển cộng đồng; bài 2 tiến trình tổ chức cộng đồng; bài 3 vai trò và kỹ năng cần thiết của một tác viên cộng đồng; bài 4 sự tham gia; bài 5 phương pháp khảo sát nhanh có sự tham gia (PRA); bài 6 giới thiệu dự án phát triển cộng đồng; bài 7: kiểm soát, giám sát, lượng giá; bài 8: thuận lợi khó khăn trong phát triển cộng đồng.

  pdf35p cucngoainhan9 08-04-2022 5 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách tập trung trình bày các kỹ năng cơ bản đối với đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở như: Kỹ năng xác định vấn đề và ra quyết định quản lý; kỹ năng giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã; kỹ năng chất vấn và trả lời chất vấn; kỹ năng tham vấn cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf149p bakerboys01 07-04-2022 9 0   Download

 • Bộ quy tắc năm 2019 chứa đựng các giá trị chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, đồng thời là căn cứ để giám sát, xem xét khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đối với luật sư, áp dụng trong phạm vi tổ chức xã hội, nghề nghiệp luật sư. Bài viết dưới đây cặp nhật những thay đổi cơ bản của Bộ quy tắc năm 2019 để ứng dụng vào chương trình đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • Tội phạm và tệ nạn ma túy là một trong những mối đe dọa lớn đối với an ninh nhân loại. Ở nước ta, tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng tăng nhanh, gây ra tác hại rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội, làm suy thoái về đạo đức, lối sống. Do vậy, chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy là chủ trương, yêu cầu cấp bách của Nhà nước nhằm hạn chế những thiệt hại do tội phạm gây ra, ngăn chặn, giảm bớt và tiến tới loại trừ loại tội phạm này.

  pdf6p viottohahn 28-03-2022 11 0   Download

 • Đầu tư xây dựng thường có ảnh hưởng, tác động nhiều mặt và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Bài viết phân tích vai trò của cơ quan thanh tra và kiểm toán Nhà nướ́c, đồng thời chỉ ra một số́ hạn chế của các cơ quan này

  pdf6p vinikolatesla 25-03-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về các công cụ truyền thông trong hoạt động truyền thông marketing tích hợp; tích hợp xúc tiến bán với quảng cáo và các công cụ truyền thông marketing khác; giám sát, đánh giá, kiểm soát chương trình truyền thông marketing tích hợp; quy trình đánh giá hiệu quả truyền thông; khía cạnh xã hội, đạo đức và pháp lý đối với hoạt động truyền thông;...

  pdf141p chenlinong_0310 23-02-2022 8 4   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Hoạt động của NHTM sẽ khơi thông các nguồn tiền trong xã hội, chuyển hóa thành vốn để phát triển kinh tế. Với ý nghĩa đó, việc thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hệ thống ngân hàng sẽ có tác dụng rất lớn trong việc ổn định thị trường tiền tệ nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

  pdf8p viclerkmaxwel 16-02-2022 7 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu tổng quát về quan điểm của Nhà nƣớc, pháp luật Việt Nam về vấn đề DTTS. Đánh giá tình hình ban hành, thực hiện, thi hành, giám sát các văn bản pháp luật và chính sách về việc bảo vệ, thúc đẩy các quyền cơ bản của các DTTS, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Đánh giá tính phù hợp và những hạn chế những văn bản pháp luật, chính sách để từ đó đƣa ra giải pháp để sửa đổi, bổ sung luật pháp nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền của nhóm ngƣời này ở Việt Nam, góp phần cho việc xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam ngày càng vững mạnh.

  pdf120p badbuddy04 11-02-2022 11 3   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi tại Bảo hiểm xã hội huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An giai đoạn 2018 – 2020 và đề xuất những giải pháp về tăng cường quản lý đối tượng hưởng, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 4 2   Download

 • Khiếu nại về đất đai ngày một gia tăng theo xu hướng phức tạp, gay gắt, xảy ra hầu hết ở khắp các địa phương trên toàn quốc. Với thực trạng đó, giải quyết khiếu nại về đất đai trở thành vấn đề cấp bách được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu và luôn giám sát, chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nối tiếp những nội dung ở phần 1, phần 2 bài viết sẽ trình bày một số kiến thức cơ bản liên quan đến pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p cucngoainhan7 08-02-2022 3 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động GS&PBXH của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hoạt động GS&PBXH của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p guitaracoustic08 04-01-2022 6 3   Download

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Mục tiêu hướng đến của đề tài là đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển tỉnh Cà Mau được thực hiện bằng phương pháp khảo sát thực tế tại địa phương nơi được chọn để nghiên cứu.

  pdf6p vizhangyiming 22-12-2021 4 0   Download

 • Sau khi phân tích dựa trên phiếu khảo sát từ 508 người, bài viết chỉ ra 07 yếu tố với mức độ ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần gồm: (1) Ảnh hưởng xã hội, (2) Kỳ vọng hiệu quả, (3) Điều kiện thuận lợi, (4) Động lực thụ hưởng, (5) Truyền miệng điện tử eWOM, (6) Nhận thức về sự đa dạng sản phẩm, (7) Nhận thức rủi ro.

  pdf12p viwilliamleiding 10-12-2021 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giám sát xã hội
p_strCode=giamsatxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2