intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 4

Xem 1-20 trên 27 kết quả Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 4
 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Speaking) giúp học sinh học về hệ thống giáo dục trường học; Nói về hệ thống giáo dục nhà trường ở Việt Nam; những từ liên quan đến hệ thống giáo dục học đường.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 18 1   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Reading) thông tin đến các bạn học sinh biết hệ thống giáo dục Aboutschool, câu và biểu thức để mô tả hệ thống giáo dục trường học, các từ liên quan đến hệ thống giáo dục trường học.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 11 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Listening) với mục đích nhằm cho học sinh nói về chủ đề hệ thống giáo dục nhà trường; những từ liên quan đến giáo dục.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 10 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Writing) là tư liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên, hỗ trợ việc biên soạn bài giảng, giáo án giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 12.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 11 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Language focus) giúp học sinh củng cố kiến thức, biết cách phát âm và đánh dấu trọng âm trong các từ có ba âm tiết; học sinh học một số thông tin để điền vào mẫu.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 5 0   Download

 • Mong rằng bộ sưu tập Giáo án Tiếng Anh Unit 4 Lớp 12 sẽ giúp học sinh biết thêm về hệ thống giáo dục trường học ở Anh, qua đó thảo luận về hệ thống giáo dục trong nước, đồng thời được học các từ vựng liên quan đến hệ thống giáo dục trung học. Qua đó học sinh cũng được rèn thêm những kỹ năng Tiếng Anh cần thiết.

  doc26p trongvu_99 31-03-2014 484 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 283 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our toys / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 191 34   Download

 • Qua bài học Unit 4 Lớp 12 - School Education System, các em học sinh có thể hiểu thêm về hệ thống giáo dục ở Anh quốc và có thể kể về những khó khăn gặp phải trong quá trình học của mình.

  pdf6p vertu1209 20-10-2010 593 41   Download

 • Knowledge: Ss’ll able to read and write about what you want tobe. 2. Skills: reading and writing 3.Language focus: a. Grammar: A: What does your father do? B: He;s a doctor. A: What do you want tobe? B: I want tobe a nurse.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 176 26   Download

 • AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the directions and road signs. 2. Skills: listening, speaking 3. Language focus: a. Grammar: - Wh - questions: 1. Who is going to travel to Ho Chi Minh City? 2. How long does it take to get there by train?

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 145 19   Download

 • IMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the directions and road signs. 2. Skills: listening, speaking, reading, writing 3. Language focus: a. Grammar: - Wh - questions: A: Where’s the museum? B: Turn right. It’s on your left. - Yes/ No questions: A: Is this the (museum)?

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 165 16   Download

 • Aim: By the end of the lesson, ss will be able to - Scan for specific information - Give vietnamese equivalents to words and phrases - Answer the questions Teaching aids : pictures, posters.. Stages Time 4’ Contents.

  pdf7p vertu1209 20-10-2010 501 50   Download

 • UNIT 2 : AT SCHOOL Period 7 Lesson 1 A1 - 4 p.20 - 22  AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to understand and use some language classroom (Imperatives).  VISUAL AIDS : Crossword puzzle for Revision numbers. 1 - Warmer : Crossword (0 - 12) T E E N I N E T W O L E V N/C : Ss gives answers only (STB) 9–5 17 + 1 3-3 20 - 7 6 +5 6x3 10 + 2 8 : 2 5+3 Z R H N F O U R E I V S E V E N T W E N L V...

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 278 37   Download

 • - By the end of the lesson, Ss will able to write a short description of an international organisation . Aids : Textbook, pictures . Procedure : Time Stages Teacher ‘s Activities Students’ Activities I/ Warm- up: (Picture about WWF,WHO, UN on P 152) 3’ - Ask Ss to give some related to - Help Ss - Give their words - Take some notes

  pdf4p vertu1209 20-10-2010 664 36   Download

 • By the end of the lesson, students will be able to gives their opinions about jobs Lexical items: irrigation system, electrician, working condition, fantastic, fascinating Teaching aids: Textbook, Handout, Pictures, Posters … Procedures: Students’ Time Contents Teacher’s activities activities 4’ I/ Warm-up: Guessing the jobs Gives instructions (2 teams) Engineer, teacher ….

  pdf3p vertu1209 20-10-2010 508 32   Download

 • Aim: to introduce kitchen and bathroom Vocabulary. Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to describle the kitchen/ bathroom of their house. Visual aids: 1.Revision: 5’ jumbled words Shark attack: television, chair, picture, stove, table. 2.Presentation: 10’ Pre-teach: 1 a bathroom 5 a kitchen 2 a sink 6 a washing maschine 9 a dishwasher 7 a dryer 3 a tub 8 a refrigerator 4 a shower Ordering vocab: Ss listen to A1 P.29 (From “ This is the bathroom... I’d love some.)

  pdf7p mobell1209 20-10-2010 108 11   Download

 • PERIOD 12 LESSON 5 : WRITE A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to write a telephone message B / Teaching aids : Textbooks , posters .... C/ Procedure : I / Warm up : Jumbled words 1. mcuestor = customer 2. ayddmi = midday message Play game 3. essgmea = 4. nifurretu = furniture 5. rvseice = service II / Pre - writing : 1.Chatting : – Talk to Ss about taking a telephone message  Have you ever taken a message ,  When you take a message , what should be mentioned in...

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 338 11   Download

 • By the end of the lesson,the students will be able to write a report describing the information shown in the column chart II Skills : writing ,reading ,speaking.

  pdf5p vertu1209 20-10-2010 464 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 7 : tên bài dạy : unit 12: let’s eat! lesson 4: b -2 .', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p abcdef_27 06-09-2011 671 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 4
p_strCode=giaoantienganh12unit4

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2