intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 5

Xem 1-20 trên 46 kết quả Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 5
 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Reading) giúp học sinh biết về ấn tượng đầu tiên của họ về cuộc sống đại học; học sinh biết về giáo dục đại học; động từ ở thì quá khứ.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 14 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Speaking) giúp học sinh trình bày ấn tượng đầu tiên của họ về cuộc sống đại học; học sinh biết về giáo dục đại học; động từ ở thì quá khứ; biết cách nói về trường học; thực hiện một cuộc phỏng vấn và báo cáo kết quả.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 8 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Listening)

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 5 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Writing) giúp học sinh học cách viết thư yêu cầu tới UCAS để hỏi thông tin về các yêu cầu nhập học vào trường đại học.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 13 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Language focus) với mục tiêu giúp học sinh biết cách phát âm và đánh dấu trọng âm trong các từ nhiều hơn ba âm tiết.

  pdf3p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 5 0   Download

 • Với những giáo án của unit 5 - Tiếng Anh 12 giáo viên sẽ giúp học sinh tìm hiểu về ấn tượng đầu tiên trong cuộc sống đại học, qua đó biết về giáo dục đại học, nắm được cách sử dụng động từ ở thì quá khứ và cách sắp xếp trình tự của một sự kiện. Qua bài Higher education, học sinh cũng được bổ sung thêm một số từ vựng cần liên quan đến chủ đề học.

  doc29p trongvu_99 31-03-2014 261 31   Download

 • Bài giảng Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Speaking) hướng dẫn học sinh cách trình bày quá trình nhập học đại học và cao đẳng của nền giáo dục Việt Nam. Đây còn là tư liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ quá trình biên soạn giáo án, bài giảng giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 12.

  ppt13p xilank_of 11-08-2020 3 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 283 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our toys / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 191 34   Download

 • Mời các bạn tham khảo các tài liệu dành cho unit 5 Higher education - môn Tiếng Anh lớp 12 để giúp học sinh tìm hiểu về ấn tượng đầu tiên trong cuộc sống đại học, đồng thời nắm được cách sử dụng động từ ở thì quá khứ và cách sắp xếp trình tự của một sự. Với bộ sưu tập bài giảng Higher education giáo viên sẽ cung cấp thêm cho học sinh những từ vựng liên quan đến chủ đề học.

  ppt35p 999_anhthu 28-03-2014 162 37   Download

 • Bài giảng giúp học sinh tìm hiểu về ấn tượng đầu tiên trong cuộc sống đại học, đồng thời nắm được cách sử dụng động từ ở thì quá khứ và cách sắp xếp trình tự của một sự. Với bộ sưu tập bài giảng Higher education giáo viên sẽ cung cấp thêm cho học sinh những từ vựng liên quan đến chủ đề học.

  ppt14p hailamhuyhung2035 29-07-2019 27 0   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to review the vocabulary which they leant. 2. Skills: listening, speaking, reading and writing 3. Language focus: a. Vocabulary: in the unit 10, 11, 12 b. Grammar: in the unit 10, 11, 12 II.

  pdf7p phalinh14 06-08-2011 151 20   Download

 • IMS 1Knowledge: Ss’ll able to review the vocabulary which they leant. 2. Skills: listening, speaking, reading and writing 3. Language focus: a. Vocabulary: in the unit 10, 11, 12 b. Grammar: in the unit 10, 11, 12 II. TEACHING AIDS: 1.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 221 18   Download

 • By the end of the lesson, Ss will be able to write a letter of request to apply for an undergraduate programme in a university in England. II./ Language content: - Vocabulary: undergraduate, tertiary, admission requirement, tuition fee, proficiency, accommodation,…

  pdf6p vertu1209 20-10-2010 903 58   Download

 • AIM: By the end of the lesson, students will be able to pronounce some words of more than three-syllables and continue using conditional sentences in some situations. LEXICAL ITEMS: Words and phrases about Unit 5 TEACHING AIDS: Posters, textbook.

  pdf6p vertu1209 20-10-2010 196 27   Download

 • Knowledge: Ss’ll able to read and write about what you want tobe. 2. Skills: reading and writing 3.Language focus: a. Grammar: A: What does your father do? B: He;s a doctor. A: What do you want tobe? B: I want tobe a nurse.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 176 26   Download

 • UNIT 5 : THINGS I DO PREIOD 32 LESSON 7 GRAMMAR PRACTICE  AIM : Further practise in Simple present tense,telling the time, Adjs with be, Question words, school subjects,days of the week.  OBJECTIVE : By the end of the lesson, Ss will be able to do all the exerciseson page 60 - 61.  VISUAL AIDS : Handouts for FSW. 1 - Telling the time : Gr Pr 2 p.60 Ask Ss to look at 6 clocks on bb. of Play STB. WA 2 groups 6 on bb Dictation : 1 : 45, 5 : 30, 8 : 15, 12 : 00, 6 :...

  pdf8p mobell1209 20-10-2010 232 23   Download

 • AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the directions and road signs. 2. Skills: listening, speaking 3. Language focus: a. Grammar: - Wh - questions: 1. Who is going to travel to Ho Chi Minh City? 2. How long does it take to get there by train?

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 146 19   Download

 • AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the directions and road signs. 2. Skills: listening and speaking 3. Language focus: a. Grammar: -wh-questions: A: Where’s the museum?

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 207 19   Download

 • IMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the directions and road signs. 2. Skills: listening, speaking, reading, writing 3. Language focus: a. Grammar: - Wh - questions: A: Where’s the museum? B: Turn right. It’s on your left. - Yes/ No questions: A: Is this the (museum)?

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 165 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 5
p_strCode=giaoantienganh12unit5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2