intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục đại học hướng đến nghề nghiệp

Xem 1-20 trên 36 kết quả Giáo dục đại học hướng đến nghề nghiệp
 • Tài liệu này trình bày những vấn đề hiện đại và tổng hợp những thông tin mới về giáo dục đại học và chuyên nghiệp trên cơ sở bức tranh kinh tế - khoa học – công nghệ của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21. Sau đây xin giới thiệu tới độc giả phần 1 của Tài liệu này với một số nội dung như: Đại cương về bức tranh kinh tế - khoa học – công nghệ đến năm 2010 và xa hơn, xu thế của nền giáo dục nước ta đầu thế kỷ 21. Mời quý độc giả cùng tham khảo.

  pdf72p nganga_00 31-08-2015 77 14   Download

 • Cuốn sổ tay giảng viên này sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các giảng viên trong việc chuẩn bị, giảng dạy, đánh giá và quản lý chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp (POHE) trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

  pdf61p trieuiu123456 22-09-2018 37 5   Download

 • Nghiên cứu đề tài "Phát triển tự chủ nghề nghiệp cho giảng viên đại học sư phạm" tiến hành nhằm hai mục đích chính. Thứ nhất, nghiên cứu khảo sát thực trạng mức độ TCNN được trao của GVĐH bằng bộ công cụ được kiểm 3 định độ tin cậy và hiệu lực. Thứ hai, nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ TCNN của giáo viên đại học từ góc độ cá nhân và góc độ quản trị nhà trường làm cơ sở để đề xuất biện pháp phát triển TCNN cho giáo viên đại học.

  pdf225p chumeorocky 10-01-2018 38 6   Download

 • Tạp chí Giáo dục số 250 ra ngày 20 tháng 11 năm 2010 cung cấp đến bạn đọc một số bài viết nhân chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam như: "Sư hinh" - tiếng thơm của người thầy giáo, sự cần thiết xây dựng Luật Giáo dục đại học, tìm hiểu nhận thức của học sinh nông thôn về tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp đối với việc chọn nghề,... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf64p nganga_00 01-09-2015 97 21   Download

 • Ngày nay, sự kết hợp và hội nhập giữa các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã đem lại những ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên việc nghiên cứu lý thuyết điều khiển chưa được đề cập trong giáo dục. Bài báo này đề cập đến xu hướng ứng dụng mô hình lý thuyết điều khiển trong môi trường giáo dục đại học thông qua phân tích tính cần thiết, những thuận lợi, thách thức khi triển khai mô hình này cho các trường...

  pdf5p phalinh17 14-08-2011 49 11   Download

 • Bài viết đánh giá về một số yếu tố tác động đến nghề nghiệp của giáo viên tiểu học mới vào nghề. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn giáo viên chọn nghề dạy học vì họ tin tưởng rằng nghề dạy học cho họ cơ hội học tập và nghiên cứu cao hơn, cộng đồng giáo viên và phụ huynh học sinh cũng đánh giá cao nghề dạy học hiện tại cũng như tương lai, kinh nghiệm học tập trong trường sư phạm có ảnh hưởng tích cực đến công việc hiện tại của giáo viên tiểu học mới vào nghề.

  pdf8p vinaruto2711 06-04-2019 22 0   Download

 • Nghiên cứu này tập trung xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng NCKH của GV, được đo lường bằng chỉ tiêu số giờ NCKH trong một năm học. Nghiên cứu thực hiện khảo sát đối với 285 GV trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở chọn mẫu ngẫu nhiên.

  pdf6p vicapital2711 02-08-2019 17 3   Download

 • Đối với sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghiệp của họ có ý nghĩa thực tiễn không nhỏ trong quá trình tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp nói riêng và nhân cách nghề nghiệp nói chung, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa, Nhà trường.

  pdf3p vimessi2711 02-04-2019 24 0   Download

 • Chất lượng giảng dạy đại học ở nước ta thời gian gần đây đang trong tình trạng báo động cao. Việc giảng dạy và học tập vẫn diễn ra một cách thụ động, cổ truyền và nhàm chán. Thầy giảng, đọc, chiếu những gì đã được chuẩn bị trong giáo án. Trò nghe, chép, nhớ những gì thầy chuyển giao. Và việc dạy và học hoàn tất khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Phương thức dạy và học như thế đang làm mất đi khả năng sáng tạo, năng lực tư duy độc lập, sự sinh...

  pdf12p banhcauvong 25-06-2013 58 12   Download

 • Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng dạy học môn học Toán cao cấp ở Trường, chúng tôi đã có sự tiếp cận mới về vai trò của việc giảng dạy môn học này cho sinh viên khối ngành kinh tế hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra đã xây dựng. Cụ thể hướng đến trả lời hai câu hỏi: Dạy cái gì? và dạy như thế nào? đối với môn học Toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế.

  pdf7p viboruto2711 21-05-2019 28 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận án đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên hướng đến mục tiêu “chuẩn hóa, hiện đại hóa” đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học sư phạm kỹ thuật.

  pdf231p change05 08-06-2016 217 118   Download

 • Có đến 37% sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm vì ngành nghề các em tốt nghiệp được đào tạo với số lượng lớn và còn nhiều người chưa tìm được việc làm. Sau Hội nghị tuyển sinh toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức là thời điểm các em học sinh lớp 12 bắt đầu làm hồ sơ dự thi cao đẳng, đại học năm 2011. Chọn ngành gì, nghề gì trong tương lai đã và vẫn là những câu hỏi khó với các em trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chính vì vậy, việc tư vấn...

  doc2p tuanquehuong 08-03-2011 336 98   Download

 •   Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan, khách quan đến tính tích cực tự học của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2013, các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu gồm điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố chủ quan ảnh hưởng nhiều hơn các yếu tố khách quan đến tính tích cực tự học của sinh, trong đó “hứng thú học tập, hứng thú nghề nghiệp”, “động cơ học tập” là các yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất.

  pdf7p uocvongxua03 24-06-2015 381 50   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận án đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật theo tiếp cận năng lực nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên hướng đến mục tiêu “chuẩn hóa, hiện đại hóa” đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học sư phạm kỹ thuật.

  pdf27p change05 08-06-2016 79 15   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của 166 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ. Mở rộng lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của Ajzen (1991) kết hợp với đặc điểm nhân khẩu học, tính cách, và giáo dục khởi nghiệp kinh doanh, kết quả nghiên cứu nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) cho thấy có 7 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên.

  pdf8p thienthandoremon 31-05-2018 134 13   Download

 • Khi các điều kiện bắt buộc đúng trên tờ khai đã đảm bảo thì cho ghi tờ khai. o Chỉ tiêu [01] lấy từ giá trị tham số Kỳ tính thuế đã nhập ở mục Khai báo kỳ tính thuế và các phụ lục. o Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Nhập các chỉ tiêu A1 kiểu số. o Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: Nhập các chỉ tiêu từ B2 đến B16 kiểu số. Giữa chỉ tiêu này không có ràng buộc. o Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước...

  pdf25p muaythai4 20-10-2011 52 6   Download

 • Định hướng giá trị nghề nghiệp của học viên các trường đại học quân sự hiện nay Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ một số vấn đề như: nhận thức của học viên về giá trị nghề nghiệp quân sự: hành động được học viên lựa chọn, thực hiện để tạo nên giá trị nghề nghiệp, đồng thời bước đầu chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp của học viên làm cơ sở để giáo dục cho họ có định hướng giá trị đúng đắn, phù hợp với yêu...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 51 6   Download

 • Bài viết điều tra thực trạng động cơ học tập của sinh viên trong Trường, qua đó khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục động cơ học tập trong việc phát huy tính tích cực, tự giác, giữ vững định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

  pdf4p danhnguyentuongvi 15-12-2018 106 14   Download

 • Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) cùng với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước. Mặc dù nước ta còn nghèo, nhưng trong thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ KH&CN trong cả nước, tiềm lực KH&CN đã được tăng cường, KH&CN đã có những đóng góp đáng kể...

  pdf233p la_lan23 12-04-2013 44 4   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp" là tài liệu hỗ trợ khóa tập huấn hai ngày về các phương pháp thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp cho giảng viên sư phạm. Cuốn tài liệu do Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Huy Hoàng đến từ trường Đại học sư phạm Hà Nội chủ biên cùng với 25 giảng viên nhóm nòng cốt về phương pháp của năm trường Đại học/Cao đẳng sư phạm của 5 tỉnh đối tác chương trình giáo dục của VVOB và điều phối viên của mảng đào tạo giáo viên VVOB. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf64p whocare_e 01-10-2016 46 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo dục đại học hướng đến nghề nghiệp
p_strCode=giaoducdaihochuongdennghenghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2