intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao hạn ngạch mặt hàng vải

Xem 1-3 trên 3 kết quả Giao hạn ngạch mặt hàng vải
  • Thông báo 0346/TM/DM của Bộ Thương mại về việc giao hạn ngạch mặt hàng vải tổng hợp (cat.35) xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005

    pdf2p giangdien 18-08-2009 134 10   Download

  • Thông báo số 0346/2005/TM-DM về việc giao hạn ngạch mặt hàng Vải tổng hợp (Cat.35) xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

    pdf1p lawxnk2 10-11-2009 50 4   Download

  • Mặt khác, hoạt động của FDI đã giúp Việt Nam mở rộng thị phần ở nước ngoài. Đối với những hàng hoá xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vô hình chung đã biến các bạn hàng truyền thống của các nhà đầu tư nước ngoài tạivn thành bạn hàng của Việt Nam. Nhờ có những lợi thế trong hoạt động thị trường thế giới nên tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp này, cao hơn khả năng xuất khẩu của cả nước và hơn hẳn các doanh nghiệp...

    pdf9p phuoctam34 01-07-2011 91 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao hạn ngạch mặt hàng vải
p_strCode=giaohanngachmathangvai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2