intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao thoa qua khe young

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giao thoa qua khe young
 • Giao thoa ánh sáng Kiến thức cơ bản Thí nghiệm Young về tán sắc ánh sáng (Thí nghiệm do Thomas Young thực hiện đầu tiên vào năm 1802) Ánh sáng từ đèn Đ qua kính lọc sắc F (chẳng hạn kính đỏ) chiếu vào khe hẹp S trên màn M. S trở thành khe sáng đơn sắc. Chùm tia sáng đơn sắc từ khe S tiếp tục chiếu sáng hai khe hẹp S1, S2 trên màn M'.

  pdf73p camthudanvip 07-08-2013 234 61   Download

 • Quang học sóng sử dụng nguyên lý Huygens-Fresnel để thu được các kết quả như ảnh giao thoa bởi khe Young, hay đĩa Airy. Tính toán chi tiết trong lý thuyết này tương đối phức tạp; thực tế là trong nhiều bài toán, có thể sử dụng các phép gần đúng để giúp đơn giản hóa tính toán. Ví dụ, nhiễu xạ Fraunhofer giả định các vân nhiễu xạ được quan sát rất xa so với nguồn nhiễu xạ.

  pdf14p cinny03 19-01-2011 124 29   Download

 • Tuyên ngôn quốc tế về giáo dục Đại học trong thế kỷ 21 đã nói: “Các định chế giáo dục đại học cần phải giáo dục sinh viên nhƣ thế nào để họ thực sự trở thành những công dân đƣợc trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết và có đƣợc động cơ hoạt động đúng đắn, sâu sắc. Đó là những con ngƣời có khả năng tƣ duy phê phán, biết cách phân tích các vấn đề của xã hội và thực hiện điều này với ý thức trách nhiệm đầy đủ”....

  pdf153p carol123 29-07-2012 75 19   Download

 • Quang học Fourier Khái niệm Quang học Fourier là một phân ngành của quang học xem xét ánh sáng, hay bức xạ điện từ nói chung, trong tính chất sóng của chúng, dựa trên cơ sở phân tích các sóng trong không-thời gian theo biến đổi Fourier. Môn học này, cũng như phép biến đổi Fourier được đặt tên theo nhà toán học Joseph Fourier. Giới thiệu Quang học sóng sử dụng nguyên lý Huygens-Fresnel để thu được các kết quả như ảnh giao thoa bởi khe Young, hay đĩa Airy. Tính toán chi tiết trong lý thuyết này tương đối phức tạp;...

  pdf6p caott2 19-05-2011 256 38   Download

 • 1) Xác định bước sóng ánh sáng đơn sắc bằng phương pháp giao thoa. 2) Quan sát hiện tượng giao thoa của ánh sáng trắng qua khe Young. 3) Rèn luyện kĩ năng sử dụng các dụng cụ thí nghiệm để tạo hệ vân giao thoa. II. CHUẨN BỊ: 1) GV: - Kiểm tra dụng cụ TÁN: kính giao thoa, bộ TÁN bằng khe Young. - Chia HS thành từng nhóm với số nhóm bằng số lượng bộ dụng cụ TÁN.

  pdf4p kata_5 28-02-2012 605 29   Download

 • Câu1: Một ống tia X phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 0,265 A0. Bỏ qua động năng ban đầu của quang electron khi thoát khỏi catốt, lấy h = 6,625.10-34 (J.s), c = 3.108 m/s, e = 1,6.10 -19 C. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống là A) 1526,5 V B) 15265 V C) 4687,5 V D) 46875 V Câu2: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu sáng 2 khe đồng thời bằng hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,54 m và 2 = 0,72 m. Ta thấy trên màn...

  pdf13p kaka_0 06-03-2012 43 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giao thoa qua khe young
p_strCode=giaothoaquakheyoung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2