Giao thức rip

Xem 1-20 trên 92 kết quả Giao thức rip
 • Mục lục: Chương I: Tổng quát, Đặt vấn đề, Lịch sử của RIP. Giới thiệu về định tuyến (route hoặc routing). Chương II: Giới thiệu về giao thức định tuyến RIP( định nghĩa). Đặc điểm của RIP : Các giá trị về thời gian ( RIP timer), Định dạng bản tin RIP (RIP message format), Các cơ chế của RIP. Các phiên bản của RIP: RIP version 1, RIP version 2. So sánh 2 loại với nhau (điểm khác và giống nhau)....

  ppt56p tanvanhoan 15-09-2010 812 373   Download

 • Ngày nay, một liên mạng có thể lớn đến mức một giao thức định tuyến không thể xử lý công việc cập nhật các bảng định tuyến của tất cả các bộ định tuyến. Vì lý do này, liên mạng được chia thành nhiều hệ thống tự trị (AS-Autonomous System).

  doc27p tanvanhoan 15-09-2010 468 219   Download

 • Tham khảo bài viết 'một số giao thức định tuyến cụ thể rip igrp', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p it_p0k3t 05-05-2011 140 33   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 7: Các giao thức định tuyến IP (P1) nêu lên việc phân loại định tuyến, vector khoảng cách, cập nhật bảng định tuyến, hoạt động của RIP, định dạng gói tin RIP. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bô sung thêm kiến thức về vấn đề này.

  pdf35p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 31 10   Download

 • MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỤ THỂ Tác giả: Trần Văn Thành Các giao thức cổng nội (Interior Routing Protocols) I. Classfull routing protocol I.1. RIPv1 Routing Information Protocol (RIP) là giao thức định tuyến

  doc8p tranvietson1983 23-03-2010 350 140   Download

 • HỌ GIAO THỨC TCP/IP I.1.1. Họ giao thức TCP/IP TCP/IP là một họ giao thức để cung cấp phương tiện truyền thông liên mạng và nó được cấu trúc theo kiểu phân cấp. Khác với mô hình OSI/ISO tầng liên mạng sử dụng giao thức kết nối mạng "không liên kết" (connectionless) IP, tạo thành hạt nhân hoạt động của Internet.

  pdf38p quanvokiem 11-03-2010 201 107   Download

 • Ngày nay tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới ngày càng mạnh mẽ. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã và đang diễn ra trên hầu hết các nƣớc tiên tiến trên thế giới. Cùng với sự phát triển không ngừng của hệ thống thông tin nhu cầu về một giao thức định tuyến ít tốn bộ nhớ, ít tốn tài nguyên nhƣng vẫn đảm bảo sự tin cậy, sự ổn định, đảm bảo về khả năng định tuyến là rất cần thiết.

  pdf61p thelu2406 10-10-2012 147 72   Download

 • Các giao thức cổng nội (Interior Routing Protocols) I. Classfull routing protocol I.1. RIPv1 Routing Information Protocol (RIP) là giao thức định tuyến vector kho ảng cách (Distance Vector Protocol) xuất hiện sớm nhất.

  doc6p congnghe08 21-07-2011 114 45   Download

 • Trong phần này chúng ta sẽ so sánh OSPF với một giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách la RIP. Router định tuyến theo trạng thái đường liên kết có một sơ đồ đầy đủ về cấu trúc hệ thống mạng. Chúng chỉ thực hiển trao đổi thông tin về trạng thái các đường liên kết lúc khởi động và khi hệ thống mạng có sự thay đổi. Chúng không phát quảng bá bảng định tuyến theo định kỳ như các router định tuyến theo vectơ khoảng cách....

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 75 16   Download

 • Trạng thái hội tụ là khi tất cả các router trong hệ thống mạng đều có thông tin đinh tuyến về hệ thống mạng giống nhau và chính xác. Các giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách thường gặp vấn đề về định tuyến lặp vòng và đếm đến vô hạn. Đây là hậu quả khi các router chưa được hội tụ nên truyền cho nhu những thông tin cũ chưa được cập nhật đúng. Để giải những vấn đề này RIP sử dụng những kỹ thật sau...

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 62 15   Download

 • Identify the characteristics of distance vector routing p y g protocols. Describe the network discovery process of distance vector routing protocols using Routing Information Protocol (RIP). Describe the processes to maintain accurate routing tables used by distance vector routing protocols.

  pdf44p kienk6e 05-04-2011 46 11   Download

 • Router chạy RIP có thể nhận được thông tin về đường mặc định từ những thông tin cập nhật của các router RIP láng giềng khác. Hoặc là bản thân router được cấu hình đường mặc định sẽ cập nhật thông tin định tuyến này cho các router khác. Bạn có thể xóa đường cố định bằng lệnh no ip route. Người quản trị mạng có thể cấu hình đường cố định bên cạnh định tuyến động. Mỗi một giao thức định tuyến động có 1 chỉ số tin cậy(AD)....

  pdf6p phuoctam43 22-07-2011 39 9   Download

 • Cấu hình RIPng Cấu hình RIP cho IPv4 không hề phức tạp và thường được sử dụng làm cơ sở cấu hình ban đầu để hướng tới các giao thức định tuyến khác hơn là triển khai thực tế. RIPng cũng có mục đích tương tự. Giao thức có lẽ sẽ không được triển khai rộng rãi nhưng việc cấu hình tương đối dễ dàng, giúp người dùng làm quen với giao thức định tuyến. Bảng 1 hiển thị các câu lệnh cần để cấu hình RIPng trên một thiết bị mạng.

  pdf4p bibocumi29 23-01-2013 60 9   Download

 • Cổng giao tiếp trên router có hoạt động tốt không. Lệnh show ip protocols cung cấp các thông tin về đặc điểm và trạng thái hiện tại của các giao thức định tuyến đang hoạt động trên router. RIP gửi thông tin định tuyến ra các cổng giao tiếp có địa chỉ IP nằm trong địa chỉ mạng đ−ợc khai báo trong câu lệnh network.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 43 4   Download

 • Có sự cố về kết nối ở Lớp 1 hoặc Lớp 2 hay không. • Có cấu hình địa chỉ IP theo sơ đồ VLSM hay không. VLSM không thể sử dụng được với RIPv1. • Cấu hình RIPv1 và RIPv2 có phù hợp với nhau hay không. • Câu lệnh network có bị thiếu hay bị sai không. • Cổng giao tiếp trên router có hoạt động tốt không. Lệnh show ip protocols cung cấp các thông tin về đặc điểm và trạng thái hiện tại của các giao thức định tuyến đang hoạt động trên router. RIP gửi...

  pdf6p phuoctam50 11-08-2011 29 2   Download

 • Kế tiếp giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA 2 giúp bạn tìm hiểu hoạt dộng của router và hướng dẫn cấu hình cơ bản cho router với các giao thức định tuyến đơn giản như RIP, IGRP. Như các bạn đã biết router là thiết bị quan trọng của mạng số liệu với nhiệm vụ then chốt là định tuyến . Nhiệm vụ định tuyến của router không dừng lại ở đó mà được phát triển tốt hơn.

  pdf14p cinny03 21-01-2011 197 95   Download

 • FTP(FiletransferProtocol):Giaothứctruyềntệpchophépngườidùnglấyhoặcgửitệptớimộtmáykhác. Telnet:Chươngtrìnhmôphỏngthiếtbịđầucuốichophépngườidùngloginvàomộtmáychủtừmộtmáytínhnàođótrênmạng. SMTP(SimpleMailTransferProtocol):Mộtgiaothứcthưtínđiệntử. DNS(DomainNameserver):DịchvụtênmiềnchophépnhậnramáytínhtừmộttênmiềnthaychochuỗiđịachỉInternetkhónhớ. SNMP (Simple Network Monitoring Protocol): Giao thức quản trị mạng cung cấp những công cụ quản trị mạng từ xa.

  pdf121p az240391 13-10-2011 94 35   Download

 • Tham khảo bài viết 'một số giao thức định tuyến cụ thể rip igrp - phần 1', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p it_p0k3t 05-05-2011 59 10   Download

 • Có rất nhiều điểm quan trọng mà bạn cần chú ý trong kết quả hiển thị của lênh debug ip rip. Một số vấn đề phải ví dụ như subnet không liên tục hay trùng subnet, có thể phát hiện được nhờ lệnh này. Trong những trường hợp như vậy bạn sẽ thấy là cùng một mạng đích nhưng router gửi thông tin đi thì mạng đích đó lại có thông số đinh tuyến thấp hơn so với khi router nhận vào trước đó....

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 47 10   Download

 • Ripv2 có hỗ trợ việc xác minh thông tin định tuyến. Bạn có thể cấu hình cho RIP gửi và nhận thông tin xác minh trên cổng giao tiếp của router bằng mã hoá MD5 hay không mã hoá RIPv2 gửi thông tin định tuyến theo địa chỉ multicaskt 224.0.0.9 1.2.3 So sánh RIPv1 và RIPv2 RIP sử dụng thuật toán định tuyến theo vectơ khoảng cách. Nếu có nhiều đường đến cùng một đích thì RIP sẽ chọn đường có số hop ít nhất....

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 50 8   Download

Đồng bộ tài khoản