Giáo trình cố kết và lún của đất

Xem 1-14 trên 14 kết quả Giáo trình cố kết và lún của đất
 • . Hãy vẽ các đường biếnthiêncủa σ, u và σ’theo chiều sâu. Cho một mặt cắt địa chất như (H. 5.28). Hãy vẽ các đường phân bố σ, u và σ’theo chiều sâu. Cho hình bên để tham khảo. Để xây dựng một sân bay, cần gia cố nén trước nền để chịu được tả itrọng lâu dài là Δσ(p) = 70 kN/m2. Áp suất tầng phủ hiệu quả trên tầng sét trước khi đắp là 95 kN/m2. Cho biếttầng sét cố kết thông thường, thoát nước hai phía, có H = 5m, Cc = 0,24, e0 =...

  pdf21p peheo_1 31-07-2012 113 44   Download

 • Trong bài báo này, đất sét kaolin bão hòa cố kết bình thường được thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương không thoát nước với độ biến dạng và phương cắt trượt khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf15p jangni9 15-05-2018 0 0   Download

 • Ví dụ V.1. Một móng đơn BTCT kích th-ớc 2 x 3(m), đặt sâu 1m trong nền đất cát mịn đồng nhất để tiếp nhận tải trọng từ công trình N0 = 1100 kN (ở mức mặt đất). Các đặc tr-ng cơ lí của đất nh- sau: ? = 18 kN/m3; à0 = 0.28 Kết quả thí nghiệm SPT đến độ sâu 10 cho Ntb = 22 Hãy dự báo độ lún của nền do tải trọng ngoài gây ra. Giải: Kết quả thí nghiệm SPT đến độ sâu 10m cho Ntb = 22 chứng tỏ trong phạm vi...

  pdf17p vitconsieuquay 17-08-2011 303 141   Download

 • Độ Lún của nền đất $1. Khái niệm chung: + Biến dạng theo phương đứng của nền ? độ lún. + Đất có lỗ rỗng nên ? độ lún của nền ? khá lớn. + Lún lớn ? làm suy giảm tính năng sử dụng: hư hỏng công trình và kỹ thuật hạ tầng. + Lún lệch ? làm suy giảm tính bền vững của công trình. Độ lún của nền ? gồm 3 phần khác nhau: + Lún do lớp trên cùng bị phá hoại kết cấu ? do đào và xây móng + Lún do một bộ phận nền...

  pdf15p vitconsieuquay 17-08-2011 46 7   Download

 • Trong khu vực hoạt động của nền đường dưới tác dụng của tải trọng xe, toàn bộ kết cấu nền mặt bị biến dạng và áo đường bị lún xuống dưới dạng đường cong gọi là vòng tròn lún với độ lún là l.

  pdf5p phuoctam55 23-08-2011 26 4   Download

 • Nên tìm cách tạo điều kiện đất dưới đáy áo đường trở nên biến cứng (rigidation) là không còn tích luỹ biến dạng dư nữa.Trong khu vực hoạt động của nền đường dưới tác dụng của tải trọng xe, toàn bộ kết cấu nền mặt bị biến dạng và áo đường bị lún xuống dưới dạng đường cong gọi là vòng tròn lún với độ lún là l.

  pdf20p phuoctam56 26-08-2011 41 4   Download

 • Do đất và các lớp vật liệu áo đường là loại vật liệu đàn hồi nhớt dẻo nên dưới tác dụng của tải trọng động, trùng phục sẽ phát sinh hiện tượng mỏi và có tích luỹ biến dạng dư. Nên tìm cách tạo điều kiện đất dưới đáy áo đường trở nên biến cứng (rigidation) là không còn tích luỹ biến dạng dư nữa.

  pdf5p phuoctam55 23-08-2011 32 3   Download

 • Bài viết giới thiệu nội dung phần mềm: Tự động hoá tính toán độ lún tổng cộng của nền đ-ờng ô tô đắp trên đất yếu và độ cố kết theo thời gian của nền đất yếu d-ới tác dụng của tải trọng nền đ-ờng đắp.

  pdf4p phalinh21 01-09-2011 55 21   Download

 • Tóm tắt: Báo cáo đưa ra phương pháp dự báo độ lún cố kết của nền đường trên cơ sở phân tích các kết quả thí nghiệm ép lún các mẫu đất nền và móng.

  pdf4p thulanh2 07-09-2011 78 21   Download

 • Các biện pháp gia cường nền đất : Tính toán và thiết kế công trình luôn nhằm tận dụng mức cao nhất khả năng gánh chịu của đất nền thiên nhiên, kể cả áp dụng các biện pháp tăng cường độ cứng của toàn thể kết cấu bên trên, nhưng khi đất nền tự nhiên không đủ khả năng gánh đỡ công trình, các biện pháp gia cố nền móng được sử dụng để tăng cường sức chịu tải của đất nền, nhất là giảm khả năng lún....

  pdf35p thiuyen13 17-09-2011 71 15   Download

 • Tăng khả năng chịu tải và giảm tính nén lún của nền đất yếu.  Đạt được bằng cách chất tải trọng tạm thời trước khi xây dựng kết cấu.  Phần tải trọng này có thể được áp dụng bằng việc sử dụng trọng lượng khối đắp hoặc áp suất chân không.  Đất mềm được cải thiện (hay được gia cố) phần lớn bằng việc ép nước trong đất thoát ra ngoài.

  pdf11p artemis07 15-09-2011 65 11   Download

 • Chỉ số mô hình hoá, khi không có tài liệu thí nghiệm lấy N = 3 ; K - hệ số thấm của đất nền ; j - góc ma sát trong ; c- lực dính đơn vị của đất ; t0 - thời gian thi công ; e - độ rỗng ban đầu của đất; ε -ε a = 1 2 - hệ số nén lún ; σ 2 - σ1 (e1, e2 - độ rỗng tương ứng với s1 và s2) ; h0 - chiều dày của lớp đất cố kết. h + h2 h0 = 1 (h1 - chiều dày lớp đất chứa sét, h2

  pdf6p phuoctam25 09-06-2011 28 3   Download

 • Nên tìm cách tạo điều kiện đất dưới đáy áo đường trở nên biến cứng (rigidation) là không còn tích luỹ biến dạng dư nữa.Trong khu vực hoạt động của nền đường dưới tác dụng của tải trọng xe, toàn bộ kết cấu nền mặt bị biến dạng và áo đường bị lún xuống dưới dạng đường cong gọi là vòng tròn lún với độ lún là l.

  pdf10p iphone6 27-10-2011 28 2   Download

 • Công nghệ sử lý nền móng 1.1 Công nghệ sử lý nền đất yếu bằng đệm cát: 1.1.1 Mô tả công nghệ Việc sử dụng đệm cát có mục đích là : (i) Giảm chiều sâu chôn móng, (ii) Giảm áp lực của nhà hoặc công trình truyền xuống nền đất yếu tới trị số mà nền đất có thể tiếp thu đ−ợc áp lực ấy, (iii) Đảm bảo cho công trình lún đều và ổn định nhanh chóng do n−ớc trong đất đ−ợc thoát ra theo đ−ờng ngắn nhất vào đệm cát...

  pdf21p phuoctam25 09-06-2011 30 7   Download

Đồng bộ tài khoản