intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình kinh tế chính trị

Xem 1-20 trên 2765 kết quả Giáo trình kinh tế chính trị
 • Giáo trình Kinh tế-marketing dược (Ngành: Dược sĩ - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản về Marketing, quản trị và kinh doanh dược. Một số kiến thức đặc thù và yêu cầu riêng trong cách xác định thị trường mục tiêu và phân khúc thị trường các công cụ để hoạch định chiến lược trong quản lý kinh doanh dược của ngành dược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf372p boghoado025 28-02-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh dược (Ngành: Dược sĩ - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp; Phân tích được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf151p boghoado025 28-02-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị (Trung cấp) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p boghoado025 28-02-2024 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh dược (Ngành: Dược - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đại cương của quản trị học; Các trường phái quản trị; Chức năng và kỹ năng của nhà quản trị; Những hình thức cơ cấu tổ chức cơ bản của doanh nghiệp; Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp dược; Hoạch định chiến lược tổng thể của doanh nghiệp; Quyết định quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Văn hoá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p boghoado08 05-02-2024 1 1   Download

 • Giáo trình Hoá dược (Ngành: Dược - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Thuốc gây mê và thuốc gây tê; Thuốc an thần gây ngủ và thuốc chống động kinh; Thuốc giảm đau và thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm; Thuốc điều trị ho và thuốc long đờm; Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm; Thuốc tim mạch; Vitamin và chất dinh dưỡng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf282p boghoado08 05-02-2024 1 1   Download

 • Giáo trình Giới và phát triển được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới và vai trò, vị trí của giới trong phát triển kinh tế-xã hội; Sự phân công lao động theo giới; Phụ nữ trong phát triển (WID), Phụ nữ và phát triển (WAD), Giới và phát triển (GAD); Công ước Quốc tế về sự xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và quyền của phụ nữ; Một số lĩnh vực quan tâm được thông qua tại hội nghị bắc kinh +5 và hành động của Việt Nam.

  pdf124p boghoado022 27-01-2024 6 2   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf155p boghoado03 29-12-2023 15 3   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kinh tế chính trị; Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa; Tái sản xuất xã hội; Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong DN; Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở VN; Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  doc121p boghoado02 19-12-2023 1 0   Download

 • Giáo trình Luật hiến pháp (Nghề: Pháp luật - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên người học nắm vững một số vấn đề cơ bản về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, quyền và nghĩa vục cơ bản của công dân, bộ máy nhà nước; Trình bày được những nội dung cơ bản trong các chương học, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống.

  pdf150p boghoado02 19-12-2023 3 1   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trong thiết bị cơ khí được biên soạn với mục tiêu giúp cho học viên hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm lắp ghép của hệ thống điều khiển trong các thiết bị cơ khí làm cơ sở cho việc tuân thủ các quy trình, điều kiện kiểm tra trong tháo lắp, bảo dưỡng toàn thể hệ thống; đồng thời rèn luyện cho họ kỹ năng trong công việc bảo dưỡng, hiệu chỉnh hệ thống một cách đầy đủ, đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế và an toàn.

  pdf66p boghoado02 19-12-2023 3 3   Download

 • Giáo trình Quản trị rủi ro ngoại hối kinh doanh quốc tế: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: giao dịch tiền tệ tương lai; giao dịch quyền chọn tiền tệ; quản lý nhà nước về ngoại hối trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf355p tueman09 04-12-2023 5 4   Download

 • Giáo trình Quản trị rủi ro ngoại hối kinh doanh quốc tế: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về ngoại hối trong kinh doanh; nhận diện và đo lường rủi ro tỷ giá; giao dịch ngoại hối giao ngay; giao dịch ngoại hối kỳ hạn; giao dịch hoán đổi ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf211p tueman09 04-12-2023 8 3   Download

 • Bài viết trình bày kết quả ứng dụng mô hình MIKE11 và mô hình DELFT3D đánh giá hiệu quả các phương án quy hoạch công trình chỉnh trị đoạn cong gấp Hữu Chung trên sông Luộc, kết quả nghiên cứu đã lựa chọn phương án cắt trong là phù hợp với đoạn sông nghiên cứu phục vục giao thông thủy và khai thác tổng hợp của các ngành kinh tế hữu quan.

  pdf10p visystrom 22-11-2023 3 2   Download

 • Phần 2 của cuốn giáo trình Kinh doanh quốc tế tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 4 - Các hình thức kinh doanh quốc tế; Chương 5 - Quản trị tại doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; Chương 6 - Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf203p luctumac0210 13-11-2023 3 3   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm phát huy nguồn lực tôn giáo của Mỹ trình bày chính sách, pháp luật tôn giáo của nước Mỹ - cơ sở phát huy nguồn lực, đóng góp của tôn giáo cho xã hội; Nguồn lực, đóng góp của các tổ chức dựa trên tôn giáo; Nguồn lực, đóng góp dựa trên giá trị dịch vụ xã hội của giáo đoàn, những ảnh hưởng lan tỏa về từ thiện và đóng góp kinh tế của các doanh nghiệp có nguồn gốc tôn giáo.

  pdf26p vishekhar 01-11-2023 2 2   Download

 • Bài viết này trình bày hiện trạng, hoạt động và tác động của các nguồn lực tôn giáo với phát triển bền vững ở Tây Nguyên qua các khía cạnh: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy những tác động tích cực của các nguồn lực tôn giáo trong quá trình phát triển vùng Tây Nguyên.

  pdf24p vishekhar 01-11-2023 2 1   Download

 • Bài viết Tôn giáo trên đất Phù Nam xưa trình bày các nội dung: Lược sử vương quốc cổ Phù Nam; Sự hiện diện của các tôn giáo. Các phát hiện khảo cổ học, các tư liệu lịch sử cho thấy Hindu giáo và Phật giáo, kết hợp với tín ngưỡng bản địa, có vai trò quan trọng trong đời sống cư dân Phù Nam. Đồng thời, các tôn giáo ở vương quốc này cũng có vai trò quan trọng trong giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội với khu vực và quốc tế.

  pdf15p vishekhar 01-11-2023 6 1   Download

 • Niên giám bao gồm số liệu chính thức từ năm 2021 trở về trước và số liệu sơ bộ của năm 2022, trong đó có một số chỉ tiêu được bổ sung, chỉnh lý so với Niên giám các năm trước. Số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) được Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”1 , được chia theo ba khu vực kinh tế và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, chỉ tiêu giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế được tính theo giá cơ bản thay cho giá sản xuất.

  pdf672p minhquan0791 02-11-2023 6 5   Download

 • Tài liệu Giáo dục địa phương môn Địa lí lớp 9 trình bày các nội dung chính như sau: vị trí địa lí, sự phân chia hành chính, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; dân cư, lao động và kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p minhquan0791 13-10-2023 4 2   Download

 • Giáo trình Triết học (Dùng cho đào tạo trình độ ThS, TS các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: học thuyết hình thái Kinh tế-xã hội; triết học chính trị; ý thức xã hội; triết học về con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf161p hoahogxanh03 12-10-2023 15 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2