intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Luật kinh tế

Xem 1-20 trên 1141 kết quả Giáo trình Luật kinh tế
 • Giáo trình Luật kinh tế gồm có 8 chương trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể, các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,...Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình.

  doc96p nguyenhaohung1988 06-09-2009 10676 4484   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế do TS Nguyễn Thị Thanh Thủy biên soạn nhằm trang bị cho người học những kiến thức quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, chế độ pháp lý của chủ thể kinh doanh, giải quyết các tranh chấp kinh doanh và thương mại, địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf215p namde03 22-03-2013 730 250   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình Luật kinh tế trong thẩm định giá

  pdf7p 7sac_cauvong 24-06-2010 455 198   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình luật kinh tế trong thẩm định giá (phần 2)', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p 7sac_cauvong 24-06-2010 320 156   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình luật kinh tế trong thẩm định giá (phần 3)', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p 7sac_cauvong 24-06-2010 283 129   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình luật kinh tế trong thẩm định giá (phần 4)', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p 7sac_cauvong 24-06-2010 279 121   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình luật kinh tế trong thẩm định giá (phần 5)', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p 7sac_cauvong 24-06-2010 262 121   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình luật kinh tế trong thẩm định giá (phần 7)', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p 7sac_cauvong 24-06-2010 253 115   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình luật kinh tế trong thẩm định giá (phần 6)', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p 7sac_cauvong 24-06-2010 238 111   Download

 • Phần 1 Giáo trình Luật kinh tế trình bày khái quát về pháp luật kinh tế Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp qua nội dung 2 chương đầu của tài liệu. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf58p lalala02 13-11-2015 146 41   Download

 • Phần 2 Giáo trình Luật kinh tế trình bày nội dung chương 3 - Pháp luật về phá sản, giải quyết tranh chấp thương mại. Cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf35p lalala02 13-11-2015 100 29   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế do Luật sư - TS. Nguyễn Đăng Liên biên soạn sẽ mang đến các nội dung về những quy định của luật doanh nghiệp, việc thành lập và đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, các loại hình công ty đối vốn - đối nhân, luật phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf209p comamngo1902 01-04-2019 81 22   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế phần 1 do trường Cao đẳng Đông Phương biên soạn với 4 chương đầu trình bày những vấn đề cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p tranvantan78 28-07-2014 117 20   Download

 • Nố tiếp phần 1 cuốn giáo trình Luật kinh tế phần 2 với 3 chương cuối trình bày về pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về phá sản, pháp luật về mua bán hàng hóa, hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại, giao kết hợp đồng mua bán, giải thể hợp tác xã,... Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf46p tranvantan78 28-07-2014 113 17   Download

 • (NB) Giáo trình Luật kinh tế cung cấp những kiến thức như: Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật kinh tế; Chế định về địa vị pháp lý của các loại hình Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng trong Kinh doanh – Thương mại; Chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế;

  pdf167p ochuong999 22-06-2020 43 10   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật kinh tế như hành vi kinh doanh, phương thức thực hiện hành vi kinh doanh; các tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh; các chế tài với hành vi vi phạm pháp luật kinh tế và vi phạm hợp đồng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf288p tradaviahe16 23-02-2021 15 4   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Đại cương về Luật Kinh tế, pháp luật về các loại hình doanh nghiệp cụ thể, pháp lệnh hợp đồng kinh tế (25/09/1989). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p tradaviahe16 23-02-2021 6 2   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế gồm 5 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Gồm các nội dung chính như: Tổng quan về pháp luật kinh tế; Quy chế pháp lý về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Các loại hình doanh nghiệp; Chế định pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh tế.

  pdf112p solua999 05-05-2021 11 2   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế do TS. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) biên soạn gồm 6 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung chương 1 và chương 2 của tài liệu, trình bày một số vấn đề lý luận về luật kinh tế và hình thức doanh nghiệp.

  pdf169p talata_7 17-01-2015 232 98   Download

 • Phần 2 Giáo trình Luật kinh tế do TS. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) biên soạn trình bày nội dung chương 3 đến chương 6 của tài liệu, gồm các vấn đề: Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay, khái quát về phá sản và pháp luật phá sản, pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại.

  pdf154p talata_7 17-01-2015 195 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Luật kinh tế
p_strCode=giaotrinhluatkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2