intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Nông nghiệp

Xem 1-20 trên 4345 kết quả Giáo trình Nông nghiệp
 • Giáo trình "Tiếng Anh sinh học - English in biology" được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Nông nghiệp, Môi trường, Y học,.... Sách gồm nhiều bài tập đa dạng được xắp xếp từ dễ tới khó giúp các bạn sinh viên có thể luyện tập và nâng cao trình độ của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf288p unforgottennight03 05-09-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn hóa trong sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" gồm có những nội dung: Chương 5 – Phát huy vai trò của văn hóa thông qua việc đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông thôn đồng bằng sông Hồng; Chương 6 – Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng; Chương 7 – Các phương tiện thông tin đại chúng với việc phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồ...

  pdf79p runordie8 05-09-2022 11 1   Download

 • "Giáo trình Máy và thiết bị nông nghiệp (Tập II)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ giới hóa chăn nuôi; Chuồng trại chăn nuôi; Thiết bị trong chuồng trại chăn nuôi; Máy ấp trứng gia cầm và máy vắt sữa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf67p viastonmartin 08-09-2022 6 1   Download

 • "Giáo trình Máy và thiết bị nông nghiệp (Tập II)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị chế biến nông sản; Thiết bị sấy nông sản; Thiết bị xay xát gạo; Máy thái, máy nghiền, máy trộn; Hệ thống máy chế biến thức ăn cho chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf96p viastonmartin 08-09-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Bảo hiểm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo hiểm thân tàu và hội bảo hiểm "P and I"; Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; Bảo hiểm hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí; Bảo hiểm hỏa hoạn; Bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển; Bảo hiểm nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf335p vihennessey 08-09-2022 20 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung về huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn; Thực trạng huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam; Giải pháp huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam.

  pdf182p vibentley 08-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Khí tượng nông nghiệp gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 những khái niệm cơ bản, chương 2 bức xạ mặt trời và cán cân bức xạ, chương 3 chế độ nhiệt của đất và không khí. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf68p runordie7 05-09-2022 18 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Khí tượng nông nghiệp gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 4 nước trong không khí và đất, chương 5 điều kiện ngoại cảnh đối với cây trồng, chương 6 điều kiện tự nhiên với công cụ sản xuất và động vật nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf56p runordie7 05-09-2022 14 2   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò và đặc điểm của các ngành trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vận dụng được các kiến thức đã học vào giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p gianghavan18 18-08-2022 1 0   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 21 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò, đặc điểm các ngành trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; trình bày và giải thích được phân bố cây trồng, vật nuôi chủ yếu trên thế giới; vận dụng kiến thức giải thích thực tế sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p gianghavan18 18-08-2022 3 0   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 22 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp; phân biệt được vai trò, đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp; nêu được một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới; những định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p gianghavan18 18-08-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ chế biến món ăn 1 gồm các nội dung chính như: Nguyên liệu chế biến món ăn; Kỹ thuật cơ bản về chế biến món ăn; Trang trí món ăn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p viastonmartin 15-08-2022 47 0   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 23 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p gianghavan18 18-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 24 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò, đặc điểm của các ngành trong nông nghiệp; trình bày và giải thích được sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới; vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp ở địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p gianghavan18 18-08-2022 13 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 26 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, phân biệt được vai trò, đặc điểm một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp; nêu được một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới; phân tích được những định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p gianghavan18 18-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 28 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p gianghavan18 18-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh kể được tên sản phẩm của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương; trình bày được ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương; giới thiệu được một số các sản phẩm nông nghiệp của địa phương dựa trên các thông tin, tranh ảnh, vật thật,... sưu tầm được;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p gianghavan18 18-08-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Vi sinh chuyên khoa giúp sinh viên có kiến thức về hình thái, sinh học, sinh thái nấm, hiểu biết những đặc điểm hình thái, sinh học, tìm hiểu nguyên nhân gây ra các triệu chứng bị hại, dự đoán được tiềm năng gây hại của nấm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình sau đây.

  pdf65p canhdongco25 02-08-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Vi sinh chuyên khoa với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được vị trí của lớp nấm trong hệ thống phân loại; Cung cấp kiến thức về tầm quan trọng của nấm đối với đời sống con người và sản xuất nông nghiệp; Trình bày được những đặc điểm cấu tạo hình thái của lớp nấm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình sau đây.

  pdf74p canhdongco25 02-08-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Quản lý cỏ dại với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được tác hại của cỏ dại trong sản xuất nông nghiệp, các loại cỏ dại gây hại cây trồng; Trình bày được đặc điểm để phân loại cỏ dại; trình bày được đặc điểm sinh học và sinh thái của cỏ dại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p canhdongco25 02-08-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
320 tài liệu
1131 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Nông nghiệp
p_strCode=giaotrinhnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2