intTypePromotion=1
ADSENSE

Giấy kê khai nộp thuế

Xem 1-20 trên 29 kết quả Giấy kê khai nộp thuế
 • Công văn số 21381/CT-TTHT năm 2019 về đăng ký, kê khai nộp thuế đối với cơ sở 2 do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc5p yuziyuan 23-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 4042/TCHQ-TXNK năm 2019 về doanh nghiệp tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangfengmian 17-06-2020 10 1   Download

 • Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh và Đăng ký thuế, Doanh nghiệp cần phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế Quận/huyện, nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở để mua sổ sách kế toán và hoá đơn VAT. Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp mới thành lập, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Do trong quá trình khai thuế bắt buộc Doanh nghiệp phải theo hình thức kế...

  pdf5p tab_12 29-07-2013 73 3   Download

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ, TIỀN PHẠT CHẬM NỘP (Điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế bảo vệ môi trường, tiền phạt chậm nộp từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 14/11/2012) [01] Tên người nộp thuế:

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 120 5   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01B (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính) Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT [01] Kỳ tính thu: từ ... đến ….... [02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc [04] Tên người nộp khoản thu [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã...

  pdf3p banhnamdua 15-07-2013 83 4   Download

 • Mẫu số: 01A (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013 /TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT (Dành cho người nộp khoản thu khai) [01] Kỳ tính thu: Quý.... Năm ….... [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ [04] Tên người nộp khoản thu [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ:

  pdf3p banhnamdua 15-07-2013 85 3   Download

 • DANH SÁCH NHÀ ĐẤT THUỘC SHNN ĐÃ BÁN CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ LÀM NHÀ Ở (Tính từ ngày Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của TTCP có hiệu lực đến ngày……………..) Diện Tồng Tên hộ gia đình, tích , diện Địa chỉ nhà STT cá nhân mua nhà khuôn tích sử đất đất viên dụng (m2) (m2) Tổng số tiền bán (đồng) Tổng cộng Đã nộp Chưa nộp Ghi chú

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 80 3   Download

 • 31/ Tình trạng nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai BK05/AC Cơ quan Thuế ………… TÌNH TRẠNG NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI Quý …. năm …… STT 1 1 2 3 … … … Mã đơn vị 2 Tên đơn vị 3 Loại báo cáo 4 CTT25/AC Kỳ báo cáo 5 Trạng thái 6 Ghi chú 7 10100 UB phường ….. 10200 ……… 10300 ……… Quý 1 năm 2012 đã nộp ……….. ……….. …….. ……..

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 189 5   Download

 • 22/ Mẫu Báo cáo Quyết toán ấn chỉ bán thu tiền Tên cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------BÁO CÁO QUYẾT TOÁN ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN Quý …….. Năm ………….. Số lượng ấn chỉ ST T Tồn đầu kỳ 4 xxx xxx Nhận trong kỳ 5 xxxx Nộp cấp trên 6 xxxx Số hủy, mất tại kho 7 xxxx Số tiền nợ kỳ trước 8 xxxx Phần thanh toán

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 151 6   Download

 • 16/ Mẫu Sổ theo dõi nhập, xuất, tồn ấn chỉ Tên cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT, TỒN ẤN CHỈ Mẫu ấn chỉ Chứng từ Số 1 Ngày tháng 2 Tồn đầu kỳ Kho Cục Tồn đầu kỳ ở Chi cục A ………….. Cộng tồn đầu kỳ (I) Phát sinh trong kỳ Nhập từ nhà in Nhập Chi cục A nộp lên Cấp cho Chi cục B Nộp lên cấp trên Nhập từ CQ thuế cấp trên Xuất hủy Báo cáo mất tại kho Cộng phát sinh trong kỳ (II) Cộng tồn đầu kỳ (I) Cộng lũy kế...

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 697 32   Download

 • 15/ Mẫu: Số theo dõi ấn chỉ bán thu tiền ST11/AC SỔ THEO DÕI ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN Cơ quan thuế Mẫu ấn chỉ: Tên ấn chỉ Đơn vị tính: Chứng từ Số 1 Ngày 2 Tồn đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Nhập từ CQT cấp trên Nộp cấp trên Mất tại kho Hủy Thanh toán …………… Cộng phát sinh Cộng cuối kỳ Diễn giải 3

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 86 2   Download

 • Mẫu số 09 – MST (TỔNG CỤC THUẾ) CỤC THUẾ TỈNH/TP............. (CHI CỤC THUẾ....................) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh Thời điểm chuyển địa điểm: … Tháng/năm …. Kính gửi:…………………………………………………….. Cục Thuế/Chi cục Thuế:……………..……………………… xin thông báo: Người nộp thuế: …………………………….…………………………… Chuyển địa điểm kinh doanh từ: Địa chỉ trụ sở cũ: ……………..……………………………….. Quận/huyện: ………………….………. Tỉnh/TP: ……………..……… đến: Địa chỉ trụ sở mới: ……………..……………………………… Quận/huyện: ………………….……….

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 175 9   Download

 • Qui hoạch tổng thể của tỉnh đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt. Xác định Thanh Hoá có sức thu hút mạnh vốn đầu tư. Các lĩnh vực đầu tư lớn được triển khai như khu công nghiệp Lễ môn, khu công nghiệp Nghi Sơn, Cảng nước sâu Nghi sơn, Nhà máy đường Lam Sơn, caỉ tạo nâng cấp Nhà máy xi măng Bỉm sơn, nuôi trồng và đánh bắt chế biến hải sản. Công nghiệp qui mô vừa và nhỏ cũng được mở rộng sản xuất như sản xuất giấy, bao bì, thép, sản xuất...

  pdf87p quygia123 05-11-2012 61 10   Download

 • Chủ lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch ngoài việc thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành, còn phải có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng đối với lô hàng được đưa về địa điểm kiểm dịch ngoài địa bàn quản lý hải quan để thực hiện các yêu cầu về kiểm dịch. Đồng thời, chủ lô hàng phải nộp giấy chứng nhận kiểm dịch cho Cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa đúng thời hạn; thực hiện quyết định xử lý của Cơ quan có...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 107 15   Download

 • * Kê khai thuế môn bài: - Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 180 49   Download

 • Kế toán vốn bằng tiền 132.594.000 (đ) theo giấy báo Có của ngân hàng Nông nghiệp. 2. Ngày 20/01/2009 chuyển tiền nộp thuế GTGT tháng 12/08, số tiền: 12.834.091 (đ), thuế môn bài năm 2009, số tiền: 1.000.000, theo giấy báo Nợ của Ngân hàng Nông nghiệp. 3. Ngày 28/01/2009 chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiền mua hàng cho Công ty FUJI theo tờ khai hải quan số 2567 ngày 24/01/2009, số tiền: 20.000.000 (đ) theo Giấy báo Nợ của Ngân hàng BIDV. ...

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 116 32   Download

 • CỤC THUẾ…… CHI CỤC THUẾ……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày….tháng….năm….. TỜ KHAI NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT A) PHẦN TỰ KÊ KHAI 1 - Người chuyển quyền sử dụng đất a) Họ tên người chuyển quyền sử dụng đất ............................................... (Tên của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân). b) Địa chỉ: ............................................................................................... c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……ngày…..tháng…..năm…..do……….. ………………………………………………………….cấp (cơ quan cấp).

  pdf2p phucnguuson 16-03-2010 172 10   Download

 • Công ty ............., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............. do phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư ............. cấp ngày ......... Mã số thuế: ........... cấp ngày ................ Hiện nay, công ty chúng tôi đang tiến hành các thủ tục kê khai và nộp thuế tại chi cục thuế .............. Để hoàn tất các thủ tục về Thuế, kính đề nghị Quý chi cục cấp cho công ty chúng tôi một quyền giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Đại diện theo...

  pdf1p longtuyenthon 29-01-2010 180 35   Download

 • Xác nhận kê khai giảm trừ gia cảnh: Phường, xã bó tay! Quá nhiều loại giấy tờ cần kê khai, xác nhận; song người nộp thuế lại chỉ được khuyến cáo là nên... kê khai trung thực. Lý do là thực tế hệ thống UBND xã, phường không xác nhận thông tin kê khai. Bên cạnh đó, đã phát sinh mâu thuẫn khi kê khai giảm trừ gia cảnh (GTGC), vì... ai cũng muốn giảm trừ cho mình. Đặc biệt, hiện nay ngành thuế đang quá tải khi số lượng người đăng ký quá đông. Quá khó! Hiện nay, tiến độ...

  pdf2p thanh_trieu 30-12-2009 332 25   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: • Đối với hồ sơ tạm hoàn 90%, 100% o Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 05/ĐNHT  Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn mẫu số 01-1/HTBT. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho CQT thì NNT phải giải trình rõ lý do. ...

  doc4p kieuoanh 10-09-2009 218 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giấy kê khai nộp thuế
p_strCode=giaykekhainopthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2