intTypePromotion=1
ADSENSE

Hàm lượng chất hữu cơ

Xem 1-20 trên 345 kết quả Hàm lượng chất hữu cơ
 • Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kali pemanganat và kali bicromat để xác định hợp chất hữu cơ trong nước uống. 1. LẤY MẪU Lấy mẫu nước theo TCVN 2625 – 78. 2. PHƢƠNG PHÁP THỬ 2.1.1. Nguyên tắc Dựa vào khả năng oxy hóa mạnh của kali pemanganat cho mẫu thử tác dụng với kali pemanganat để oxy hóa mẫu thử. Dựa vào lượng kali pemanganat cho vào mẫu thử và lượng còn lại sau khi oxy hóa có thể tính được lượng chất hữu cơ. 2.1.2. Các ion cản trở và cách khử (che) Sắt cũng phản...

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 258 41   Download

 • Nội dung của các chất hữu cơ đất (SOM) đóng một vai trò quan trọng trong độ phì tự nhiên và dinh dưỡng cây trồng. SOM bị biến đổi mạnh mẽ do tác động của chế độ nhiệt độ và độ ẩm cao của điều kiện nhiệt đới gió mùa và các hoạt động trồng trọt.

  pdf0p meolep4 02-01-2019 23 1   Download

 • Hàm lượng cacbon hữu cơ có trong đất là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng đất, đặc biệt là để sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Nghiên cứu này được tiến hành tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của địa hình như độ dốc, độ cao và chỉ số khác biệt thực vật (NDVI) đến việc nội suy cacbon hữu cơ bằng mô hình nội suy hồi quy. Hàm lượng hữu cơ cacbon trong đất được nội suy từ 48 điểm mẫu lấy ngẫu nhiên ở độ sâu 0–30 cm.

  pdf10p nguathienthan6 01-07-2020 24 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các đặc tính sinh hóa và tiềm năng xử lý bùn thải của nhà máy bia làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy bùn thải của nhà máy bia Sài Gòn chứa hàm lượng chất hữu cơ khá cao (33,74 - 33,87%), hàm lượng Nitơ tổng số cao (1,378 - 3,85%), kali đạt mức trung bình (0,133 - 0,411%) và lân tổng số ở mức nghèo (0,039 - 0,12%). Sau 30 ngày xử lý bùn bằng chế phẩm vi sinh vật, quá trình ủ làm thay đổi hàm lượng các chất trong bùn và loại bỏ vi sinh vật gây bệnh.

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 10 0   Download

 • Nước thải sinh hoạt có hàm lượng hữu cơ cao nên sẽ phát thải một lượng đáng kể khí CH4. Theo IPCC (2006), hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy trong nước thải càng cao thì mức độ phát sinh khí CH4 càng lớn. Nghiên cứu này tập trung vào ước tính lượng phát thải khí Methane từ nước thải sinh hoạt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ năm 2017-2020 theo hướng dẫn của IPCC. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn 2017-2020, tải lượng Methane phát thải tăng theo sự gia tăng dân số của huyện Lệ Thủy.

  pdf10p caothientrangnguyen 01-04-2020 30 0   Download

 • Chỉ tiêu COD được dùng để xác định hàm lượng chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp . COD là lượng oxy cần thiết để oxy hóa chất hữu cơ ...

  pdf0p nguyenvanquan037 10-12-2010 319 104   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p phuoctam27 15-06-2011 74 10   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2671:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ quy định phương pháp kali pemanganat và kali bicromat để xác định hợp chất hữu cơ trong nước uống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 39 4   Download

 • Nguồn nước mặt bị ô nhiễm hữu cơ là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho quá trình xử lý nước cấp. Các công nghệ truyền thống như keo tụ, lắng, lọc, khử trùng không đáp ứng tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt nếu hàm lượng chất hữu cơ trong nước đầu vào cao. Công nghệ màng lọc kết hợp than hoạt tính được xem là giải pháp hiệu quả cho xử lý nước mặt ô nhiễm hữu cơ nồng độ cao.

  pdf6p vitunis2711 13-12-2019 19 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8726:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi, phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf10p thuyhuynh1702 16-12-2015 83 2   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 148-2005 quy định phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất (loại sét, đất bụi, đất cát và vật liệu hỗn hợp cát, bụi, sét lấp nhét trong lỗ hổng của các đất sỏi, sạn; đất cuội, dăm), dùng cho xây dựng công trình thủy lợi.

  doc8p thangnamvoiva9 01-08-2016 46 2   Download

 • Tốc độ phân rã sinh học chất hữu cơ thể hiện mức độ tự làm sạch của thủy vực. Hằng số tốc độ phân rã sinh học chất hữu cơ cao hay thấp có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình quản lý chất lượng môi trường của thủy vực. Dựa vào kết quả thực nghiệm của 10 đợt thu mẫu nước tại Cửa Bé (Khánh Hòa), cũng như giải phương trình Streeter & Phelps (1925) cho trường hợp BOD, hằng số tốc độ phân rã chất hữu cơ dao động 0,0643 - 0,3202 ngày-1. Giá trị này chịu sự chi phối bởi hàm lượng chất hữu cơ trong thủy vực, loại chất hữu cơ, chế độ thủy triều và khả năng trao đổi nước của thủy vực.

  pdf5p advanger2 06-05-2018 21 0   Download

 • Nhu cầu oxy hóa học(Chemical Oxygen Demand - COD): là chỉ số biểu thị hóa hàm lượng chất hữu cơ trong nước thải và mức độ ô nhiễm của nước tự nhiên. COD là lượng oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa hóa học các chất hữu cơ trong mẫu nước thành CO2 và nước. e) Các tác nhân độc hại: Trihalogenmetan (THM): được tạo thành khi các nguyên tố hóa họ trong nhóm halogen tác dụng với chất hữu cơ, bị nghi ngờ là tác nhân gây ung thư khi dùng clo để khử trùng. Vì vậy ngày...

  pdf10p iphone1 04-09-2011 64 10   Download

 • Phân hữu cơ Sông Gianh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN.134B-1996). Thí nghiệm gồm 6 công thức với 3 lần nhắc lại, các công thức được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên có hiệu chỉnh. Khi bón kết hợp phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh với một lượng phân khoáng phù hợp cho cây thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang trong vụ xuân 2009 kết quả bước đầu cho thấy: ở các công thức này một số tính chất sinh hóa học của đất đã có sự thay đổi, làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, tăng lượng đạm...

  pdf9p leon_1 05-08-2013 101 6   Download

 • Bài viết đưa ra mô hình xử lý nước thải ô nhiễm hợp chất hữu cơ cao và dầu bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện thực tế, cùng phương pháp và kết quả nghiên cứu về xử lý nước thải ô nhiễm hợp chất hữu cơ cao và dầu bằng phương pháp sinh học.

  pdf5p lalala05 30-11-2015 59 6   Download

 • Trong bài báo này để xử lý sâu các hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải thủy sản nhằm thu nước thải đạt tiêu chuẩn loại A, có thể tái sử dụng, nước thải sau xử lý sinh học được tiếp tục nghiên cứu xử lý bằng phản ứng quang xúc tác TiO2 biến tính Fe và N. Điều kiện phản ứng quang phân hủy nước thải thủy sản tối ưu đã được xác định: nhiệt độ 25 oC, hàm lượng oxy hòa tan 7,6 mg/L và pH = 7, hàm lượng xúc tác tối là 1,25 g/L.

  pdf8p ironman1234 06-06-2018 68 3   Download

 • Hình thành và ổn định vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản chất lượng cao và cây dược liệu bản địa là định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng tây Thanh Hóa - Nghệ An. Nghiên cứu đã sử dụng kết quả phân tích tính chất lý, hóa học của 14 mẫu đất để đánh giá chất lượng của đất trồng cây ăn quả và cây dược liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: đối với đất trồng cây ăn quả, hàm lượng chất hữu cơ ở mức thấp (0,28-1,26% OM), đạm (N) tổng số, lân (P) tổng số và kali (K) tổng số chủ yếu ở mức nghèo.

  pdf5p doctrungphong 11-03-2020 24 2   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng các quá trình oxy hóa bậc cao như O3, H2O2 và O3/H2O2 để so sánh hiệu quả xử lý độ màu và chất hữu cơ đối với nước thải sau quá trình xử lý sinh học của nhà máy sản xuất cà phê bột hòa tan. Chất hữu cơ còn lại của nước thải sau quá trình xử lý kỵ khí và hiếu khí phần lớn ở dạng Chất hữu cơ khó phân hủy sinh học. Hiệu quả loại bỏ độ màu và COD được khảo sát bằng cách thay đổi các yếu tố ảnh hưởng như pH, hàm lượng O3, H2O2, tỉ lệ mol O3:H2O2 và các anion Cl–, SO42–, HCO3–.

  pdf12p thorthor1234 24-05-2018 25 1   Download

 • Bài báo trình bày kết quả phân tích hàm lượng kim loại và hữu cơ của lớp trầm tích có độ sâu từ 5–10 cm tại các vùng nuôi nghêu bán ngập nước tỉnh Bến Tre.

  pdf8p trinhthamhodang1214 06-08-2020 3 1   Download

 • Vỏ cà phê có hàm lượng chất hữu cơ cao, rất thích hợp cho việc sản xuất phân hữu cơ. Tuy nhiên, quy trình ủ hoai hiện nay thường tốn nhiều thời gian, có thể gây thất thoát các chất khoáng trong phân. Khi được ủ với chế phẩm E.M, phân hữu cơ từ vỏ cà phê có thể sử dụng được sau 6 tuần ủ, hàm lượng acid humic đạt 12,45 % trọng lượng khô, cao hơn 2,8 % so với ủ bằng chế phẩm Trichoderma.

  pdf9p vicaracas2711 22-11-2019 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàm lượng chất hữu cơ
p_strCode=hamluongchathuuco

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2