Hàm sản suất

Xem 1-20 trên 178 kết quả Hàm sản suất
 •  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 4: Lý thuyết sản xuất trình" bày các nội dung: hàm sản suất, năng suất biên, quy luật năng suất biên giảm dần, năng suất trung bình, nguyên tắc tối đa hóa sản lượng, đường đẳng phí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   

   

  pdf24p tsmstc_001 13-05-2015 28 5   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất trồng tiêu dưới dạng hàm sản xuất tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông trình bày: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sử dụng các yếu tố đầu vào quan trọng trong trồng hồ tiêu, nghiên cứu đã thu thập số liệu của 132 hộ trồng hồ tiêu trên địa bàn các xã thuộc huyện Đăk Glong, tình Đăk Nông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 0 0   Download

 • - Trong giai đoạn 1: Với mọi Q, AP tăng tại các mức sản lượng trong giai đoạn này, khi đó, sẽ đạt được thu nhập theo qui mô tăng dần, có nghĩa là mỗi nguồn lực đầu vào được tăng thêm thì sẽ tạo ra MP cao hơn AP. - Trong giai đoạn 2: thì MP vẫn là số dương, nhưng mức sản lượng được sản xuất khi tăng thêm một nguồn lực đầu vào thì sẽ thấp hơn AP.

  pdf19p rorotena 05-05-2011 267 67   Download

 • Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất Sản xuất với một đầu vào biến đổi Sản xuất với hai đầu vào biến đổi.Khái niệm: biểu diễn mối quan hệ kỹ thuật sản lượng hàng hóa, dịch vụ (Q) được sản xuất ra từ các tập hợp đầu vào khác nhau với một trình độ công nghệ nhất định Dạng tổng quát của hàm sản xuất Q=f(X1, X2,..,Xn) – Q=f(L,K) Hàm sản xuất Cobb-Douglas Q= A.Ka.Lb, Trong đó : 0 ...

  ppt29p meomeoten 06-09-2012 75 17   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất tôm nuôi ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả nuôi tôm của các hộ trên địa bàn trong thời gian tới.

  pdf8p sunshine_9 24-07-2013 77 14   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: "Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất" sẽ giúp người học có kiến thức tổng hợp về phần này. Tham khảo bài giảng để nắm bắt các kiến thức về:Một số khái niệm, lý thuyết sản xuất, yếu tố sản xuất cố định, yếu tố sản xuất biến đổi, yếu tố sản xuất (inputs), ngắn hạn và dài hạn, hàm sản xuất biên và sự lựa chọn của người tiêu dùng, năng suất trung, năng suất biên,...

  pdf22p cobetocxul9 16-05-2015 54 10   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Lý thuyết sản xuất giới thiệu các kiến thức về công nghệ sản xuất; hàm sản xuất; sản xuất với một đầu vào biến đổi; sản xuất với hai đầu vào biến đổi; hiệu suất theo quy mô.

  pdf16p minhminhquangtri32 02-07-2014 36 6   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 4: Lý thuyết sản xuất và ứng dụng của doanh nghiệp do PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình biên soạn với các nội dung chính như: Hàm sản xuất, sản xuất với một đầu vào biến đổi, sản xuất với hai đầu vào biến đổi, hiệu suất theo quy mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p phuocloc1909 30-08-2017 14 3   Download

 • Tham khảo bài giảng Lý thuyết hành vi của nhà sản xuất của ThS. Võ Thị Thúy Hoa, phần Lý thuyết về sản xuất gồm nội dung chính: Công nghệ và hàm sản xuất, yếu tố sản xuất và yếu tố sản xuất biến đổi...

  pdf19p sasu111 15-03-2014 27 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm sản xuất và những ứng dụng của hàm sản xuất, hàm sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi, hàm sản xuất với hai yếu tố đầu vào biến đổi, một số hàm sản xuất cơ bản (hàm tuyến tính, Hàm Cobb-Doughlas,…)

  pdf17p dongdong321 05-06-2018 0 0   Download

 • Đây là tài liệu lý thuyết hành vi của doanh nghiệp gửi đến các bạn độc giả tham khảo. Nó cho biết những khái niệm về hàm sản xuất, những công thức và dồ thị minh họa của hàm sản xuất qua đó xác định được những yếu tố sản xuất cố định và sản xuất biến đổi, kết hợp tối ưu các yếu tố sản xuất theo mô hình giả định hoặc theo đường đẳng lượng và đường đẳng phí

  ppt39p nghiemvanhaicg 06-12-2009 466 81   Download

 • Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế có những điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng nấm nói chung và nấm rơm nói riêng. Bình quân 1 lứa, năng suất đạt 34,73 kg/vòm, sản lượng đạt 1.296 kg/hộ/năm với lợi nhuận thu được bình quân năm mỗi hộ hơn 30,5 triệu đồng.

  pdf7p sunshine_10 25-07-2013 202 51   Download

 • Hàm sản xuất ước lượng được đảm bảo đầy đủ các thuộc tính của hàm sản xuất. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng có sự tác động của FDI lên năng suất lao động doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may và tác động này là tiêu cực. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng khẳng định chưa có bằng chứng về sự tác động của FDI lên năng suất lao động doanh nghiệp dệt may hoạt động ở các vùng khác nhau trong cả nước.

  pdf16p huynhthuy1990 25-09-2015 49 14   Download

 • Báo cáo thực tập "Xác định hàm lượng ẩm, xác định hàm lượng tia bắn Axit tại công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao" được nghiên cứu với các nội dung: Tổng quan, nội dung phân tích, kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc40p meochechuot2206 09-10-2016 23 5   Download

 • Ngắn hạn và dài hạn Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra Quy luật lợi suất giảm dần Các chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa lợi suất giảm dần và các đường chi phí Các đường chi phí dài hạn Tại sao đường chi phí bình quân dài hạn có dạng chữ U Quy mô hiệu quả tối thiểu .Ngắn hạn Là thời gian trong đó có ít nhất một yếu tố đầu vào không thay đổi

  ppt47p meomeoten 06-09-2012 69 4   Download

 • Nội dung bài viết nghiên cứu và phân tích bài toán tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho nhà máy thủy điện sử dụng hồ chứa với cột nước khả biến và áp dụng cho trường hợp nhà máy thủy điện Núi cốc. Tác giả đã xây dựng các quan hệ kinh tế như hàm sản xuất và hàm lợi ích của nhà máy thủy điện để liên hệ công suất, sản lượng phát điện với giá trị kinh tế mà nhà máy thủy điện tạo ra cho nền kinh tế.

  pdf5p namthangtinhlang_03 10-11-2015 26 4   Download

 • Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế hiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một cụ thể nghiên cứu nào về chất lượng tăng trưởng của Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp hạch toán tăng trưởng và hàm sản xuất để phân tích chất lượng tăng trưởng của Thừa Thiên Huế dưới góc độ năng suất các nhân tố.

  pdf8p sunshine_9 24-07-2013 29 3   Download

 • Bài viết này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất nghề nuôi cá lồng bè tại vùng biển Nam Du, tỉnh Kiên Giang thông qua việc sử dụng hàm sản xuất Cobb - Douglas để xây dựng mô hình nhằm lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nghiên cứu tới năng suất nuôi của các hộ nuôi cá lồng bè tại vùng biển Nam Du.

  pdf7p advanger2 06-05-2018 0 0   Download

 • Chương 4 trình bày về "...ghi tiêu đề chương". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hàm sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn, năng suất trung bình và năng suất biên, quy luật năng suất biên giảm dần, mối quan hệ giữa năng suất biên và sản lượng,...

  pdf8p dongdong321 05-06-2018 0 0   Download

 • Kỹ thuật sấy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công nghiệp và đời sống. Trong quy trình công nghệ sản xuất của rất nhiều sản phẩm đều có công đoạn sấy khô để bảo quản dài ngày. Công nghệ này ngày càng phát triển trong công nghiệp như công nghiệp chế biến hải sản, rau quả công nghiệp, chế biến gỗ, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và thực phẩm khác

  pdf33p tiamohd 28-05-2011 549 234   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản