intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạn chế cạnh tranh

Xem 1-20 trên 670 kết quả Hạn chế cạnh tranh
 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của cCông ty trong nền kinh tế hiện nay; tìm hiểu thực trạng, những điểm hạn chế trong năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Xây dựng Số 10; đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Xây dựng Số 10.

  pdf108p bakerboys03 02-05-2022 8 3   Download

 • Bài viết phân tích quá trình Việt Nam tham gia vào TPP, phân tích những cơ hội cũng như thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt khi thực hiện các cam kết trong hiệp định này. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nhập cuộc một cách mạnh mẽ, tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế thách thức để cạnh tranh tốt và hiệu quả trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay nói chung và tham gia TPP nói riêng.

  pdf15p viindranooyi 04-05-2022 4 1   Download

 • Trên cơ sở đánh giá hoạt động marketing của khách sạn trong những năm qua, phân tích những mặt hạn chế, yếu kém, từ đó đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing - mix, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của khách sạn Mondial Huế.

  pdf149p badbuddy10 21-04-2022 42 1   Download

 • Năm 2018, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt hơn 7,08%1 . Dưới sự tác động của nền kinh tế thế giới, đặc biệt, là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, bên cạnh những hạn chế, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ đánh giá lại nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018; từ đó, đưa ra những dự báo cho nền kinh tế Việt Nam trong những năm tiếp theo.

  pdf20p vistephenhawking 22-04-2022 19 0   Download

 • Bài viết này tóm lược một số kết quả nổi bật cũng như những hạn chế và nguyên nhân trong triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST giai đoạn tới của đất nước.

  pdf21p vithales 19-04-2022 2 1   Download

 • Trên cơ sở dữ liệu thu thập được từ 315 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2017, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy và phân tích nhân tố để đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Trên cơ sở xác định những ưu điểm, hạn chế, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh.

  pdf4p viedison 13-04-2022 14 2   Download

 • Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là một trong ba hành vi hạn chế cạnh tranh gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường. Hiện nay, các hành vi vi phạm về thoả thuận hạn chế cạnh tranh ngày càng tinh vi; việc phát hiện và điều tra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trở nên khó khăn, phức tạp hơn.

  pdf7p vinikolatesla 28-03-2022 10 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là chỉ ra những mặt lợi thế và hạn chế, yếu kém về năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong quá trình hội nhập; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf121p badbuddy07 11-03-2022 7 1   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu các luận cứ khoa học và xuất phát từ thực tiễn, trên cơ sở đối chiếu, so sánh với quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh của một số nước trên thế giới để chỉ ra được căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p badbuddy07 11-03-2022 3 2   Download

 • Đề tài nhận diện và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kết hôn, thông qua đó thấy được vai trò quan trọng của việc đăng ký kết hôn. Phân tích những quy định của pháp luật điều chỉnh việc nam nữ chung chống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam cùng với việc nêu lên thực trạng giải quyết tranh chấp liên quan đến việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Kiến nghị một số giải pháp nhằm hạn chế việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn.

  pdf16p badbuddy07 26-02-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm: Tìm hiểu về quy định pháp luật quốc tế về cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông; nghiên cứu tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam thời gian gần đây, xu hướng cạnh tranh sẽ diễn ra giữa các doanh nghiệp; viễn thông Việt Nam và quốc tế sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đánh giá hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam hiện nay; phân tích các điểm hạn chế trong pháp luật về cạnh tranh và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về cạnh tranh tại Việt Nam.

  pdf100p badbuddy07 26-02-2022 2 0   Download

 • Đề tài “Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong pháp luật lao động Việt Nam” nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như khái niệm, phân loại, những ảnh hưởng của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động, những vấn đề liên quan đến việc giao kết thỏa thuận này giữa các bên trong quan hệ lao động.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 16 0   Download

 • Luận văn hướng tới mục đích nghiên cứu các quy định của pháp luật cạnh tranh về vị trí thống lĩnh thị trường, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật cạnh tranh liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có vị trí thống lĩnh thị trường, làm rõ những đặc trưng của thị trường kinh doanh xăng dầu, các chủ thể tham gia thị trường kinh doanh xăng dầu của Việt Nam, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

  pdf102p badbuddy05 16-02-2022 16 1   Download

 • Dựa trên nhu cầu cần có một chế tài nghiêm khắc để hạn chế các hành vi phản cạnh tranh có thể xảy ra, Nhà nước đã quy định “Tội vi phạm các quy định về cạnh tranh” tại điều 217 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Việc chính thức hình sự hóa lĩnh vực cạnh tranh làm xuất hiện không ít các lo ngại, nghi vấn xung quanh quy định của luật cũng như tác động đối với xã hội.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 7 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền SHTT; đánh giá so sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu và Việt Nam để từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền SHTT ở Việt Nam hiện nay.

  pdf76p badbuddy05 16-02-2022 3 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài này là làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cũng như cơ sở pháp lý của việc xác định và điều chỉnh những thỏa thuận ấn định giá làm hạn chế cạnh tranh, thực trạng áp dụng các quy định pháp luật cạnh tranh để xử lý các trường hợp này trong thời gian qua ở Việt Nam.

  pdf96p badbuddy05 16-02-2022 1 0   Download

 • Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của Vietinbank – Chi nhánh Bến Lức tỉnh Long An cho thấy quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế, điều này thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của chi nhánh vẫn còn cao, quy trình cấp tín dụng còn nhiều bất cập, chiến lược quản trị rủi ro tín dụng chưa toàn diện… Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Bến Lức tỉnh Long An trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

  pdf10p vialexanderfleming 09-02-2022 13 2   Download

 • Luận văn nhằm tìm hiểu sâu hơn về mặt lý luận các vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạn chế cạnh tranh như khái niệm, phân loại, những ảnh hưởng của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động và những vấn đề liên quan đến việc giao kết thỏa thuận này giữa các bên trong quan hệ lao động.

  pdf108p badbuddy02 24-01-2022 3 0   Download

 • Đề tài này nhằm mục đích tìm ra những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc tìm ra các giải pháp để hạn chế các tranh chấp về quyền sở hữu trong nhà chung cư cũng như những kiến nghị sửa đổi bổ sung quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nhà chung cư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p badbuddy02 24-01-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư và cạnh tranh: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm, đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh. Trình bày được các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2004. Trình bày được các dấu hiệu xác định hành vi hạn chế cạnh tranh.

  pdf30p hoaanhdao709 19-01-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1285 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hạn chế cạnh tranh
p_strCode=hanchecanhtranh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2