intTypePromotion=1
ADSENSE

Hàng hóa của thị trường

Xem 1-20 trên 4575 kết quả Hàng hóa của thị trường
 • Tham khảo bài thuyết trình 'chuyên đề : hàng hóa của thị trường chứng khoán', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf62p lovequynh861 13-04-2011 290 84   Download

 • Tiếp theo nội dung phần 1 của chương 4, phần 2 hàng hóa của thị trường chứng khoán, gồm có những nooj dung chính là phân loại chứng khoán, chứng khoán nợ, vốn và chứng khoán phát sinh. Qua chương này các bạn có thể nắm rõ những kiến thức cơ bản nhất về hàng hóa thị trường.

  pdf28p backgun1 16-01-2014 262 51   Download

 • Bài giảng Hàng hóa của thị trường chứng khoán trình bày khái niệm chứng khoán, phân loại chứng khoán, đặc điểm các loại chứng khoán, cơ chế hình thành giá chứng khoán, các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sản phẩm hàng hoá lưu hành trên thị trường chứng khoán.

  pdf45p five_12 19-03-2014 90 6   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3: Hàng hóa của thị trường chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chứng khoán, phân loại chứng khoán, cơ chế hình thành giá chứng khoán, các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm hàng hóa lưu hành trên thị trường chứng khoán,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p thangnamvoiva19 13-09-2016 39 4   Download

 • Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến hàng hoá của thị trường chứng khoán như: Khái niệm chứng khoán, phân loại chứng khoán, đặc điểm các loại chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf35p namthangtinhlang_02 04-11-2015 60 2   Download

 • Chương này tiếp tực trình bày những nội dung về hàng hoá của thị trường chứng khoán như: Cơ chế hình thành giá chứng khoán, các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sản phẩm hàng hoá lưu hành trên thị trường chứng khoán, chỉ số chứng khoán, các chỉ số chứng khoán ảnh hưởng lớn trên thị trường chứng khoán trên thế giới.

  pdf31p namthangtinhlang_02 04-11-2015 53 2   Download

 • Như chúng ta đã biết, xăng dầu là một hàng hóa của thị trường, hình thành và phát triển như thị trường các hàng hóa khác. Các quan hệ cung cầu và giá cả là yếu tố quyết định thị trường xăng dầu. Là một trong những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và là năng lượng để phục vụ dân sinh, quốc phòng và an ninh, xăng dầu có một vai trò đặc biệt do được coi là một loại năng lượng quan trọng chưa thể thay thế được. Do tính chất đặc biệt của...

  pdf43p banglang_1523 19-07-2012 194 92   Download

 • Đề tài "Những biện pháp đẩu mạnh tiêu thụ nông sản hàng hóa ở thị trường nông thôn nhằm kích cầu, tăng sức mua" do Vụ Chín sách thị trường trong nước – Bộ Thương mại thực hiện nhằm hệ thống và góp thêm những giải pháp phát triển thị trường nông sản hàng hóa, tăng sức mua của nông dân trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

  pdf118p tsmttc_003 06-06-2015 222 49   Download

 • Luận văn trình bày về, tổng quan về rào cản kỹ thuật thương mại khi các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ. Tác động của rào cản kỹ thuật thương mại khi các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ.

  pdf100p seven_12 12-03-2014 146 48   Download

 • Tổng quan về rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế. Thực trạng sử dụng một số rào cản kỹ thuật thương mại ở các nước phát triển và tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Một số giải pháp vượt rào cản kỹ thuật thương mại khi các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước phát triển

  pdf123p ponds_12 30-12-2013 174 46   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường nước ngoài và những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu Việt Nam nhằm tìm hiểu về nhãn hiệu hàng hóa và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, quy trình thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nói chung và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường nước ngoài nói riêng, phân tích thực trạng và các vấn đề còn vướng mắc của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu Việt Nam trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ...

  pdf97p pink_12 28-05-2014 100 21   Download

 • Đề tài Xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU - Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trình bày tổng quan về thị trường EU. Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU trong thời gian tới.

  pdf102p next_12 17-04-2014 87 14   Download

 • Chuyên đề 6 Hàng hóa trên thị trường vốn nhằm giới thiệu chung về chứng khoán, trái phiếu và cổ phiếu. Trình bày đặc điểm, vai trò của chứng khoán pháo sinh. Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành.

  pdf99p navy_12 21-05-2014 107 12   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán; khái niệm và đặc điểm của thị trường chứng khoán; nguyên tắc hoạt động, chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán; cơ cấu thị trường chứng khoán; hàng hóa trên thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf39p tsmttc_007 11-09-2015 61 7   Download

 • Trong những năm vừa qua, những chủ trương chính sách của Nhà nước cùng với những cố gắng, nỗ lực của doanh nghiệp đã thực sự là đòn bẫy kinh tế quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới nói chung và thị trường Hoa Kỳ nói riêng. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Hoa Kỳ còn chưa phản ánh hết tiềm năng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Một trong những nguyên nhân đó là do các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mắt với hàng rào kỹ thuật của thị trường Hoa Kỳ.

  pdf3p lalala06 30-11-2015 56 5   Download

 • Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường tiền tệ. Chương này gồm có những nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm và chức năng của thị trường tiền tệ; cấu trúc của thị trường tiền tệ; hàng hoá và nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf8p namthangtinhlang_02 08-11-2015 74 3   Download

 • Chương này của bài giảng trình bày về hàng hóa trên thị trường chứng khoán. Các nội dung chính trong chương gồm có: Giới thiệu về chứng khoán, chứng khoán nợ, chứng khoán vốn, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nganga_04 27-09-2015 57 2   Download

 • Luận án nghiên cứu của hoạt động của thị trường vốn được nghiên cứu trên ba khía cạnh: các chủ thể tham gia, cấu trúc và hàng hóa trên thị trường vốn; nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển thị trường vốn tại Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf26p cuongcuncon 03-09-2019 18 1   Download

 • Đối với Việt Nam hoạt động xuất khẩu diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực nhiều thị trường. Một thị trường mà hiện nay được coi là nóng bỏng đối với xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đó là thị trường Hoa Kỳ. Do hiệu lực của hiệp định thương mại Việt – Mỹ xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường Mỹ liên tục tăng, cùng với sự gia tăng đó chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề trong những quy định của luật lệ thương mại Mỹ điển hình nhất là luật...

  pdf37p nhattruong 14-07-2009 970 404   Download

 • Cùng tham khảo "Bài giảng Thị trường tài chính - GV.Lê Trung Hiếu", bài giảng này nhằm giúp bạn nắm bắt các nội dung sau: tổng quan về Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, hàng hóa của thị trường chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC.

  ppt49p lovequynh861 13-04-2011 996 252   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàng hóa của thị trường
p_strCode=hanghoacuathitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2