intTypePromotion=3

Hàng hóa lưu thông trên thị trường

Xem 1-20 trên 104 kết quả Hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

  doc9p bachma49 06-01-2018 23 0   Download

 • Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng”, để các cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo Danh mục này tổ chức việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu.

  pdf16p thanhsang 10-06-2009 256 31   Download

 • Thông tư 17/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  doc6p anhphuong 17-08-2009 64 3   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

  pdf30p xuanca_xuanca 01-02-2013 42 2   Download

 • Tín dụng là một phạm trù kinh tế gắn liền với sản xuất hàng hoá và lưu thông hàng hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá không có ai chỉ mua hàng hoá hoặc ngược lại. Các doanh nghiệp khi thì họ đóng vai trò người mua mua các yếu tố đầu vào từ các hộ gia đình và khi thì họ lại đóng vai trò người bán bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường hàng hoá và dịch vụ. Hộ gia đình thì mua hàng hoá, dịch vụ từ các doanh nghiệp và bán các yếu...

  pdf28p truongan 19-11-2009 323 95   Download

 • Lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu Lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu không kể nhập khẩu tại chỗ là hoạt động mua hàng hoá của nước ngoài trả bằng ngoại tệ để sử dụng và bán tại thị trường trong nước hoặc tái xuất khẩu.

  pdf82p hocbong1122 19-02-2013 150 65   Download

 • Việt Nam đã và đang chuyển đổi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Do đó, khối lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường là rất lớn. Để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hoá một cách nhanh nhất thì hình thức TTKDTM ra đời. Tuy nhiên, thực trạng thanh toán trong nền kinh tế của nước ta theo nhận xét của các chuyên gia kinh tế thì Việt Nam vẫn là một quốc gia sử dụng quá nhiều tiền mặt. TTKDTM chưa phát triển kịp...

  pdf44p trungtri 25-07-2009 155 55   Download

 • Thông tư liên tịch của bộ tài chính hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường

  pdf14p phuongthanh1 26-10-2009 117 26   Download

 • Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA về việc hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an ban hành

  pdf11p lawqds3 09-12-2009 257 26   Download

 • Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Hải quan năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005, Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn...

  pdf10p muaythai5 24-08-2011 126 25   Download

 • Một là, cơ quan tài chính các cấp khi kiểm soát chỉ tiêu, thanh quyết toán tài chính cần phải đối chiếu các số hóa đơn có nghi vấn, phát hiện hóa đơn lập bất hợp pháp, hóa đơn giả để xử lý kịp thời các hành vi gian dối. Cơ quan thuế cần đẩy mạnh công tác kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ðối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu của các tổ chức và cá nhân kinh doanh, đang trên đường vận chuyển, đang...

  pdf32p tab_12 29-07-2013 71 10   Download

 • Thông tư số 73-TC/TCT về việc hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawktkt6 29-10-2009 93 6   Download

 • Thông tư số 140/1999/TT-BTC về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  pdf3p lawgtvt9 26-11-2009 75 5   Download

 • Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng quy trình sản xuất một số loại rau mầm hàng hoá theo hướng VietGAP phục vụ cho sản xuất và cung cấp rau sạch cho thành phố Hà Nội” tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện một số quy trình công nghệ sản xuất rau mầm hàng hoá theo Vietgap, để sản xuất rau mầm đạt năng suất cao với chi phí sản xuất thấp nhất.

  pdf49p hanh_tv28 17-04-2019 37 5   Download

 • Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  doc4p tuuyen 17-08-2009 180 4   Download

 • Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf20p tadinhphong 23-10-2009 110 4   Download

 • Thông tư số 17/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawxnk6 11-11-2009 58 4   Download

 • Chỉ thị số 540-TTg về công tác quản lý đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

  pdf4p lawtm10 22-11-2009 44 4   Download

 • Thông tư số 92/1997/TT-BTC về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  pdf1p lawktkt6 29-10-2009 52 3   Download

 • Thông tư số 88-TC/TCT về việc xử lý đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường không có đủ hồ sơ chứng minh đã được cơ quan thuế quản lý do Bộ tài chính ban hành

  pdf2p lawtm11 22-11-2009 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hàng hóa lưu thông trên thị trường
p_strCode=hanghoaluuthongtrenthitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản