Hành động khen

Xem 1-20 trên 407 kết quả Hành động khen
 • 1.1. Ngữ dụng học - chuyên ngành mới của Ngôn ngữ học - nghiên cứu ngôn ngữ trong sử dụng, trong quan hệ với ngữ cảnh. "Xương sống" của Ngữ dụng học là lí thuyết về hành động ngôn ngữ. Việc nghiên cứu tiếng Việt dưới góc độ sử dụng ngôn ngữ trong thực tế đã được quan tâm từ nhiều thập kỷ nay và sớm trở thành một ngành nghiên cứu khoa học.

  pdf87p cancer23 07-08-2012 204 84   Download

 • Thể hiện tình cảm với chàng bằng hành động Bạn muốn chàng biết tình cảm của mình và đáp lại điều đó nhưng lại ngại nói ra ba từ 'Em yêu anh'. Vậy hãy thay lời nói bằng chính hành động của mình. Chỉ cần bạn tỏ ra quan tâm, thường xuyên để mắt hay dành thời gian bên người ấy... chàng chắc chắn sẽ hiểu. 1.

  pdf3p phuonghoangnho2011 04-03-2011 87 12   Download

 • Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến 2010 theo Quyết định 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận...

  pdf4p chauhoakieng 23-03-2011 77 8   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên) (Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) ________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh), ngày…………tháng…..…năm…….

  txt2p vang_phanboi 31-07-2010 4049 252   Download

 • CẤU TRÚC CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT 2.1 Cấu trúc và các thành phần cơ bản Các thành phần cơ bản của một hệ thống điều khiển và giám sát quá trình được minh họa trên Hình 2-1. Các cảm biến và cơ cấu chấp hành đóng vai trò là giao diện giữa các thiết bị điều khiển với quá trình kỹ thuật. Trong khi đó, hệ thống điều khiển giám sát đóng vai trò giao diện giữa người vận hành và máy.

  pdf7p suatuoi_thomngon 31-07-2011 173 92   Download

 • Nếu khéo, bạn sẽ có được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Còn nếu không khéo thì chẳng khác gì hành động muốn lấy lòng một ngôi sao ca nhạc nhưng lại khen anh chàng đó có “giọng hát to, tay đàn khoẻ”. Ngưỡng mộ anh ấy Nếu bạn có ý thức về điều này, bạn sẽ thấy chồng mình có rất nhiều điều đáng phục hơn bạn tưởng. Đó có thể là sự uyên thâm, sức đọc, tài sửa chữa đồ điện tử, sự kiên định hay thái độ luôn hoà nhã của anh ấy.

  pdf4p phungnhi0309 22-12-2010 60 22   Download

 • Không thiếu cách để khiến chồng hạnh phúc - Nếu khéo, bạn sẽ có được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Còn nếu không khéo thì chẳng khác gì hành động muốn lấy lòng một ngôi sao ca nhạc nhưng lại khen anh chàng đó có “giọng hát to, tay đàn khoẻ” Ngưỡng mộ anh ấy Nếu bạn có ý thức về điều này, bạn sẽ thấy chồng mình có rất nhiều điều đáng phục hơn bạn tưởng.

  pdf4p coco214 16-02-2011 69 10   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ giao thông vận tải thuộc Lĩnh vực thống kê:Giao thông vận tải, Thi đua khen thưởng

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 89 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 CHÍNH PHỦ

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 28 3   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2007 - 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2012-2015

  pdf31p mungtetmoi 21-01-2013 30 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 40/NQ-CP NGÀY 09/8/2012 CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 28 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2012-2015 CỦA TỈNH QUẢNG NINH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf12p bupbebaggo 15-01-2013 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/NQ-CP NGÀY 08/6/2012 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-TƯ NGÀY 16/01/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ TƯ (KHOÁ XI) UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf23p mungtetmoi 21-01-2013 37 2   Download

 • Quyết định số: 846/QĐ -BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015”; căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;...

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 8 0   Download

 • Quyết định Số 2299/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch hành động của Ngành giáo dục triển khai thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 07 tháng 4 năm 2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

  pdf1p pechi1412 23-11-2015 17 0   Download

 • Các hình thức khen thưởng: Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch: - Toàn bộ CBCNV được hưởng mức thưởng bằng nhau. - Số tiền thưởng từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.

  doc5p langtu10101112 13-10-2010 450 191   Download

 • Quản trị nhân sự - Động viên nhân viên Động viên nhân viên Tính cách, hành vi của cá nhân: Từ nhận thức, nhớ, hồi tường, suy nghĩ, làm… - Cách cá nhân học - Cách cá nhân xem, nghe, nhìn - Cách cá nhân nhận xét đúng/ sai - Cách cá nhân phát triển thông qua các hoạt động, thói quen - Cách cá nhân phản ứng với sự vật, sự việc, con người: vui , buồn, bực tức, kháng cự… - Cách cá nhân muốn được khen tặng: muốn được cảm thấy là mình đặc biệt - Cách cá...

  pdf7p angel_ko_co_canh 05-08-2010 234 115   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định xử lý khen thưởng

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 1200 99   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC Về việc khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UB ngày 20/8/1998 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Công ty Du lịch B&T cùng chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, và quyền hạn của Giám đốc Công ty; Căn cứ phiên họp của Hội đồng thi đua Công ty ngày 10.7.2005; Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Nhân sự,...

  doc3p malongtam 09-03-2013 891 89   Download

Đồng bộ tài khoản