intTypePromotion=4
ADSENSE

Hệ khuyến nghị

Xem 1-20 trên 369 kết quả Hệ khuyến nghị
 • Báo cáo chuyên đề: Đánh giá lĩnh vực y tế của Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO và các khuyến nghị chính sách có kết cấu nội dung bao gồm 9 phần như sau: Những đổi mới chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ, CSSKND; quan hệ giữa HNQT và cung cấp dịch vụ y tế; những thay đổi trong chất lượng dịch vụ y tế; tác động đến lĩnh vực y tế khi hội nhập quốc tế; sự tác động của HNQT với các nhóm đối tượng; các kênh truyền tải tác động của hội nhập quốc tế; bài học kinh nghiệm trong quá trình hội nhập; mặt mạnh mặt yếu và cơ hội, thách thức trong HNQT; kiến nghị.

  pdf48p thaodien102 16-11-2015 69 12   Download

 • Nội dung chính của luận văn này bao gồm những vẫn đề chính sau: Tìm hiểu về hệ thống khuyến nghị (Recommender System); tìm hiểu, phân tích bài toán khuyến nghị cho dịch vụ VAS; phân tích, tìm hiểu một số phương pháp, kỹ thuật sử dụng để xây dựng hệ thống khuyến nghị cho bài toán dịch vụ VAS; xây dựng hệ thống thử nghiệm và demo chương trình.

  pdf45p hanh_tv26 04-04-2019 36 4   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một mô hình khuyến nghị cộng tác mới trên mạng đồng tác giả nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc xác định các mối cộng tác đã có và tăng cường quan hệ hợp tác trong tương lai. Mô hình đề xuất dựa trên ý tưởng về cải tiến hệ tư vấn trong mạng đồng tác giả với hai chỉ số cộng tác và tương quan nhằm cải tiến hiệu năng khuyến nghị.

  pdf6p trangcham1896 21-12-2018 15 0   Download

 • Mục tiêu và yêu cầu của đề tài nghiên cứu, đề tài được xây dựng gồm phần mở đầu, 3 chương nội dung và phần kết luận, cụ thể như sau: Tổng quan về vấn đề phát hiện luật kết hợp, luật kết hợp hiếm, khuyến nghị áp dụng luật kết hợp hiếm cho bài toán tiếp thị.

  pdf21p depthat 13-03-2014 68 7   Download

 • Mục đích của bài viết Nhận diện rủi ro hệ thống ngân hàng và những khuyến nghị cho quá trình tái cấu trúc hệ thống là nhằm nhận diện và phân tích nguyên nhân của rủi ro mà hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt, từ đó đóng góp một số khuyến nghị chính sách cho quá trình tái cấu trúc hệ thống trong thời gian tới.

  pdf6p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 39 3   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc hệ thống tài chính sau khủng hoảng 1997 - 1998 bài học từ một số nước châu Á và khuyến nghị khái lược về khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 - 1998, đối phó với khủng hoảng và kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống tài chính, một vài khuyến nghị.

  pdf5p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 50 3   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái: Nghiên cứu từ số liệu thực tế ở Việt Nam và một số khuyến nghị tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái tại VN, khuyến nghị một số chính sách tiền tệ ở giai đoạn tiếp theo.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 67 3   Download

 • Bài viết Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 6 năm hội nhập - Những khuyến nghị chính sách và giải pháp nêu lên hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 6 năm hội nhập WTO, kinh nghiệm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng của một số nước, áp dụng cho điều kiện ở VN.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 33 1   Download

 • Bài báo này đề xuất ba phương pháp mới để tính tương tự đỉnh trong mạng đồng tác giả: Maximum Path based Relation Strength (MP RS); maximum Path based Relation Strength Plus (MP RS+); và relation Strength Similarity Plus (RSS+). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p dieutringuyen 07-06-2017 49 1   Download

 • Bài viết Vài khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình tự do hóa Tài chính làm rõ những lợi ích và rủi ro của quá trình tự do hóa tài chính, đánh giá mức độ tự do hóa tài chính Việt Nam hiện nay, đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và tự do hóa tài chính nói riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dangthitrangtrang 07-05-2018 20 1   Download

 • Bài viết tập trung đánh giá hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng giai đoạn 2011 đến 2017, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với NHNN.

  pdf9p visatori2711 17-04-2019 21 4   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết, đặc tính của hai thiết bị này được phân tích, đánh giá trong mối quan hệ mật thiết với việc tuân thủ Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 1972 (COLREGs-72). Theo đó, một số khuyến nghị được đưa ra nhằm giúp cho sĩ quan hàng hải hoàn thành ca trực của mình với mục tiêu trên hết là hàng hải an toàn.

  pdf4p vivinci2711 20-08-2019 7 0   Download

 • Từ các khuyền nghị của GSM ta có thể tổng hợp nên các đặc tính chủ yếu sau: Số lượng lớn các dịch vụ và tiện ích cho các thuê bao cả trong thông tin thoại và số liệu. Sự tương thích của các dịch vụ trong GSM với các dịch vụ của mạng có sẵn (PSTN-ISDN) bởi các giao diện theo tiêu chuẩn chung. Tự động cập nhật vị trí cho mọi thuê bao di động. Độ linh hoạt cao nhờ sử dụng các đầu cuối thông tin di động khác nhau như máy xách tay, máy cầm tay đặt trên ôtô....

  pdf12p hoangthaitu07 23-09-2010 313 176   Download

 • Trong toàn bộ bản báo cáo đã đưa ra nhiều khuyến nghị. Nhưng trong phần này sẽ tóm lược và xây dựng 50 đề xuất có ý nghĩa quan trọng nhất để cải thiện ODA môi trường. Những khuyến nghị này được xây dựng như một tập hợp những nguyên tắc và hành động mà Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ, có thể và cần thiết thực hiện. Một điểm cần nhấn mạnh là nếu xét theo quy mô thay đổi đang diễn ra trong các nguồn tài nguyên của Việt Nam thì tỷ lệ dành để...

  pdf15p ctnhukieu3 30-04-2011 150 72   Download

 • Nếu các bản tin báo hiệu được truyền trong các mạng nội bộ, các tiêu chuẩn về bảo mật có thể được áp dụng như là tuỳ theo yêu cầu của người điều hành. Tuy nhiên đối với các bản tin báo hiệu được truyền trên mạng Internet công cộng thì các tiêu chuẩn về bảo mật lại là bắt buộc. Hiện nay có một số cơ chế bảo mật được sử dụng trong mạng IP. Để truyền thông tin báo hiệu qua mạng Internet, SIGTRAN khuyến nghị sử dụng IPSec (IP Security – RFC 2401). ...

  pdf9p minhloi7733 07-09-2010 115 34   Download

 • Tài liệu Sổ tay về Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Phần 2 sau đây trình bày về hiệu lực pháp lý các báo cáo của ban Hội thẩm và cơ quan Phúc thẩm, các khuyến nghị và phán quyết của DSB, giải quyết tranh chấp không thông qua các ban Hội thẩm và cơ quan Phúc thẩm; các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp trong WTO;... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf145p thuytrang_5 01-07-2015 81 33   Download

 • F2 là kí hiệu của các luồng số cấp thấp 34Mbits/ F1 là kí hiệu của các luồng số cấp cao 140Mbits/ Thiết bị này do hãng Siêmn sản xuất và được sử dụng để ghép 4 luồng tín hiệu 34Mbps cận đồng bộ thành một luồng tín hiệu 140Mbps (theo khuyến nghị của CCITT) và tách 1 luồng tín hiệu 140Mbps thành 4 luồng 34Mbps. Thiết bị này được sử dụng cùng lúc với các hệ thống vi ba số hoặc các thiết bị cáp quang 140Mbits/....

  pdf16p chungtinh_viem 24-08-2010 107 28   Download

 • Đề tài "Quan hệ kinh tế Việt Nam Trung Quốc trong phát triển kinh tế Việt Nam" được nghiên cứu với các nội dung: Cải cách mở cửa ở Trung Quốc và đổi mới kinh tế ở Việt Nam, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, một vài nhận xét và khuyến nghị chính sách. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf12p hahahahuf 11-09-2016 115 24   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận nhằm làm rõ thực trạng quan hệ giữa Việt Nam với Lào trên các lĩnh vực: Chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, giáo dục đào tạo và một số lĩnh vực khác từ năm 2001 đến năm 2016. Từ đó dự báo triển vọng của mối quan hệ này đến năm 2030 và khuyến nghị.

  pdf33p truongtien_05 28-03-2018 80 27   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp tại Việt Nam phân tích thực trạng mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp tại VN giai đoạn 2000 - 2014, từ đó, đưa ra một số kết luận và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô ở VN.

  pdf5p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 141 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ khuyến nghị
p_strCode=hekhuyennghi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2