intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hệ thống tổ chức

Xem 1-20 trên 10000 kết quả Hệ thống tổ chức
 • Bài viết trình bày khảo sát mối liên quan giữa sự hiện diện của thụ thể estrogen α (ERα) tại thương tổn da và đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu loạt trường hợp bệnh trên 65 bệnh nhân nữ được chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống đến tại bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 01/2022 đến tháng 8/2023. Xét nghiệm tìm tự kháng thể trong máu được thực hiện trên 65 bệnh nhân.

  pdf8p viambani 21-05-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu này là xây dựng phần mềm số hóa giúp quản lý, phát hiện học sinh sử dụng phương tiện giao thông không đúng quy định, nâng cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông. Đề tài có thể được áp dụng vào các trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh và thuận tiện cho nhà trường trong việc quản lí an toàn giao thông.

  pdf2p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Cầu lông là một môn học trong hệ thống giáo dục thể chất (GDTC) của các trường đại học nhằm đào tạo cho sinh viên có phẩm chất đạo đức tư cách tốt và có sức khỏe phục vụ cho nghề nghiệp cũng như sức khỏe cá nhân. Bài viết đánh giá thực trạng và đưa ra một số biện pháp phát triển hoạt động câu lạc bộ (CLB) cầu lông sinh viên Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) – Đại học Đà Nẵng.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng; Khái niệm, chức năng, tổ chức ngân hàng trung ương; Ngân hàng trung ương thực thi chính sách tiền tệ quốc gia; Các hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt41p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Đề cương chi tiết học phần Quan hệ công chúng gồm có 5 chương nội dung cơ bản sau: Chương 1 tổng quan về quan hệ công chúng, chương 2 môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp quan hệ công chúng, chương 3 quan hệ với giới truyền thông, chương 4 tài trợ, chương 5 tổ chức sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Đề cương bài giảng Quan hệ công chúng gồm có những nội dung: Chương 1 tổng quan về quan hệ công chúng, chương 2 môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp quan hệ công chúng, chương 3 quan hệ với giới truyền thông, chương 4 tài trợ, chương 5 tổ chức sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Trong bài báo "Tổng hợp luật điều khiển hợp thể điều khiển ổn định hệ con lắc ngược xoay dựa trên phương pháp ADAR", một kỹ thuật để tổng hợp luật điều khiển ổn định con lắc ngược quay dựa trên lý thuyết điều khiển hợp thể. Lý thuyết này chính là dựa trên ý tưởng các đa tạp hút và tính tự tổ chức trong các hệ thống kỹ thuật. Trong lý thuyết điều khiển hợp thể, các giá trị mong muốn được coi là bất biến. Việc tổng hợp luật điều khiển hợp thể dựa trên phương pháp thiết kế phân tích các bộ điều chỉnh tổ hợp (ADAR).

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" Chương 1: Hệ thống thông tin trong xu hướng kinh doanh toàn cầu, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hệ thống thông tin chuyển đổi kinh doanh và tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong việc vận hành và quản lý kinh doanh; Định nghĩa hệ thống thông tin, hoạt động của hệ thống thông tin, các thành phần quản lý, tổ chức và công nghệ của hệ thống thông tin; Đầu tư hiệu quả để hệ thống thông tin có thể cung cấp giá trị cho doanh nghiệp/tổ chức;...

  pdf11p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" Chương 3: Hệ thống thông tin, tổ chức và chiến lược, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được những đặc điểm của tổ chức mà các cấp quản lý cần quan tâm để xây dựng và sử dụng HTTT một cách thành công; Ảnh hưởng của HTTT đến tổ chức; Xây dựng lợi thế cạnh tranh sử dụng HTTT dựa trên mô hình lực lượng cạnh tranh Porter, mô hình chuỗi giá trị, phối hợp, năng lực cốt lõi và kinh tế mạng;...

  pdf13p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" Chương 6: Kinh doanh thông minh và hỗ trợ ra quyết định, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các loại quyết định và quy trình ra quyết định; Kinh doanh thông minh và phân tích kinh doanh hỗ trợ ra quyết định; Các cấp quyết định trong tổ chức sử dụng kinh doanh thông minh; Vai trò của HTTT hỗ trợ ra quyết định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" Chương 7: Xây dựng hệ thống thông tin, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được việc xây dựng những hệ thống mới tạo nên những sự thay đổi tổ chức như thế nào; những phương pháp luận cơ bản để mô hình hóa và thiết kế các hệ thống; Các phương pháp thay thế để xây dựng hệ thống thông tin.

  pdf24p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 1: Tổng quan về Hành vi tổ chức, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định tầm quan trọng của các kỹ năng tương tác cá nhân ở nơi làm việc định nghĩa được Hành vi Tổ chức; nhận ra giá trị của nghiên cứu hệ thống với hành vi tổ chức; nhận ra các thách thức và cơ hội mà nhà quản trị có thể áp dụng các khái niệm của hành vi tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Công nghệ tài chính và hệ sinh thái công nghệ tài chính: Các yếu tố quyết định và hàm ý cho Việt Nam" nhằm mục đích khám phá sự phát triển của hệ sinh thái FinTech thông qua việc áp dụng lý thuyết hệ thống kỹ thuật xã hội và khía cạnh đổi mới dịch vụ. Với góc độ lý thuyết hệ thống kỹ thuật xã hội, nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn về vai trò của các tác nhân xã hội, công nghệ và tổ chức trong quá trình phát triển của các hệ sinh thái này. Từ góc độ đổi mới dịch vụ, nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lực thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái FinTech và kết quả mà nó mang lại.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu "Fintech development and its impact on Vietnam’s financial sector" sử dụng kết hợp phương pháp thống kê và mô tả để làm sáng tỏ nguyên nhân ra đời và sự phát triển Fintech trong những năm gần đây. Số liệu và nhận định trong bài viết được trích dẫn từ các tổ chức quy mô lớn, có uy tín để tăng độ tin cậy và cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tăng trưởng tiềm năng của lĩnh vực Fintech tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 143/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 58/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3110/QĐ-BCT về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2024; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - Chương 8 cung cấp những kiến thức như Những vấn đề cơ bản về thanh tra, giám sát của ngân hàng trung ương; Mô hình hệ thống tổ chức thanh tra giám sát; Nội dung và phương pháp thanh tra giám sát; Xử lý kết quả thanh tra, giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - Chương 9 cung cấp những kiến thức như Những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ; Mô hình hệ thống tổ chức kiểm soát nội bộ; Kiểm toán nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 924/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2024 và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc3p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2