intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống xã hội

Xem 1-20 trên 6423 kết quả Hệ thống xã hội
 • Tài liệu Hệ thống xã hội chủ nghĩa (Chính trị kinh tế học phê phán, tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa) của tác giả Kornai János là một phân tích toàn diện nhất về kinh tế xã hội chủ nghĩa từ trước tới nay về thành công và sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Tài liệu giúp bạn trả lời câu hỏi: Vì sao nó tồn tại và vì sao nó thất bại. Mời các bạn tham khảo phần 1 Tài liệu sau đây để hiểu rõ hơn về những vấn đề trên.

  pdf419p talata_10 27-03-2015 164 67   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 Tài liệu Hệ thống xã hội chủ nghĩa (Chính trị kinh tế học phê phán, tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa) của tác giả Kornai János để thấy sự dịch chuyển khỏi hệ thống cổ điển xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường. Tài liệu sẽ cho chúng ta cái nhìn khách quan, chân thực về hệ thống xã hội chủ nghĩa.

  pdf260p talata_10 27-03-2015 160 57   Download

 • Trên thế giới, lý thuyết hệ thống xã hội là chủ đề rộng lớn, thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau. Tại Việt Nam, việc nghiên cứu nhằm không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị đang được nhiều ngành khoa học, nhiều nhà khoa học quan tâm, tuy nhiên hầu như chưa có công trình nghiên cứu nào đề cao và xuyên suốt việc sử dụng phương pháp nghiên cứu hệ thống chính trị với tư cách là một tiểu hệ thống xã hội trong hệ thống xã hội tổng thể. Tức là sử dụng lý thuyết hệ thống xã hội để tiếp cận hệ thống chính trị ở Việt Nam.

  pdf6p nguathienthan 04-10-2019 56 13   Download

 • Lý thuyết hệ thống xã hội là một trong các lý thuyết quan trọng của xã hội học. Khả năng ứng dụng nghiên cứu của nó là rất lớn. Thuyết hệ thống nhấn mạnh vào chức năng cân bằng, ổn định trật tự của xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p thiendiadaodien_5 08-01-2019 43 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tìm hiểu nội dung và giải pháp đề mục mở rộng “Sự hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa thế giới năm 1945-1960”.

  pdf9p quaymax 07-08-2018 53 2   Download

 • Từ tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội và phương pháp luận nghiên cứu xã hội nói chung, trên cơ sở có sự đánh giá khách quan những thành tựu nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong so sánh với các nước khác trên thế giới, bài viết luận bàn về những hạn chế đang cản trở việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf9p nguathienthan 04-10-2019 29 0   Download

 • Cánh m ng tháng 10 Nga (1917ạ ) thắng lợi đã viết nên trang sử mới cho nhân loại,mở ra một con đường mới cho các dân tộc bị chù nghĩa thực dân áp bức bóc lột. Nó đã mở đầu một thời đại mới trong lịch sử_ thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

  ppt19p bupbedongdanh 06-09-2010 293 87   Download

 • Bài viết này giới thiệu lý thuyết hệ thống tổng quát của Ludwig von Bertalanffy và lý thuyết hệ thống xã hội tổng quát của Talcott Parsons. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf12p nganga_05 27-09-2015 171 21   Download

 • Bài viết Góp phần bàn về đối tượng nghiên cứu của xã hội học tập trung làm rõ đối tượng nghiên cứu của xã hội học bao gồm hệ thống xã hội, xã hội hóa và sai lệch xã hội, biến đổi xã hội. Mời các bạn tham khảo bài viết để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf0p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 78 3   Download

 • Cấu trúc là một giả định lớn trong nghiên cứu quan hệ quốc tế (QHQT). Khái niệm này được phát triển từ xã hội học và được Kenneth Waltz tiên phong áp dụng vào QHQT. Cả ba nội dung lớn trong cấu trúc xã hội là mẫu hình quan hệ chung, sự phân bố năng lực và luật lệ đều được kế thừa sang cấu trúc quốc tế. Tuy nhiên, do sự khác nhau giữa hệ thống xã hội và hệ thống quốc tế nên cấu trúc quốc tế không giống cấu trúc xã hội.

  pdf9p kequaidan3 04-03-2020 33 0   Download

 • Một số người cho rằng hiệu quả tiếp thị bằng truyền thông xã hội không thật sự xứng đáng với những nỗ lực và quỹ thời gian mà họ đã bỏ ra. Trên thực tế, lượng thông tin và quan điểm xoay quanh mạng cộng đồng hiện nay gia tăng đến mức chóng mặt và bạn rất dễ đón nhận phải những luồng ý kiến kém chính xác. Vì vậy, chúng ta nên tránh những suy nghĩ sai lầm dưới đây về mạng truyền thông....

  pdf3p sunflower_1 13-09-2012 93 15   Download

 • Bài viết đề xuất hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học truyện ngắn Nam Cao ở trường phổ thông. Các câu hỏi được đề xuất vừa giúp HS đọc hiểu truyện của Nam Cao theo đặc trưng thể loại, vừa tuân thủ quy trình dạy học đọc hiểu.

  pdf7p truongtien_08 06-04-2018 123 7   Download

 • Kể từ khi kỳ Olympics mùa hè 2012 bắt đầu tại thành phố London tuần trước, một số vận động viên trong đó có vận động viên nhảy xa ba bước người Hy Lạp và cầu thủ bóng đá người Thụy Sỹ đã bị loại khỏi đội tuyển tham dự Olympic vì đã gửi các tin nhắn không hay qua mạng xã hội Twitter. Mặc dù đội tuyển tham dự Olympic không hoạt động giống như một doanh nghiệp, nhưng các chủ doanh nghiệp có thể rút ra nhiều bài học từ những lỗi truyền thông xã hội của các...

  pdf2p pepanpan 15-09-2012 78 5   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục tiêu nhằm góp phần vào việc nhận diện các đặc trưng của ngôn ngữ truyền thông trên ba bình diện của kí hiệu học (kết học, nghĩa học, dụng học) trong mối quan hệ với các bài thơ kháng chiến có tính truyền thông xã hội cao,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p khanhnie 04-01-2017 47 4   Download

 • Hồi đầu tháng, một khách hàng mà chúng tôi mới hoàn thành dự án Phát triển Bản sắc Nhận diện Thương hiệu, đã yêu cầu chúng tôi giúp họ cải thiện kết quả của hoạt động truyền thông xã hội. Bởi mục tiêu hàng đầu của Hệ thống nhận diện thương hiệu là cải thiện mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng, và truyền thông xã hội là một công cụ xây dựng quan hệ tuyệt vời, nên chúng tôi coi kết nối truyền thông xã hội cũng là kết nối thương hiệu, và thực chất cũng là...

  pdf4p camnhung_1 20-12-2012 61 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu, phân tích và lý giải thực tiễn lịch sử của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới, trên cơ sở đó luận giải tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf4p angicungduoc 15-10-2019 21 1   Download

 • Khái quát về mạng xã hội và truyền thông xã hội. Mối quan hệ giữa mạng xã hội với công tác truyền thông, quảng bá và tiếp thị. Chức năng của truyền thông xã hội trong hoạt động thông tin, thư viện. Các hạn chế và một số đề xuất phương hướng triển khai ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động của các trung tâm thông tin, thư viện.

  pdf11p danhvi11 06-09-2018 58 1   Download

 • Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu được từ 306 bảng hỏi phỏng vấn người tiêu dùng và phương pháp mô hình phương trình cấu trúc Structural Equation Model để phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố này. Kết quả nghiên cứu cho rằng Cảm nhận truyền thông xã hội có tác động lớn đến Tài sản khách hàng, đặc biệt thông qua Tài sản thương hiệu. Tài sản quan hệ và Tài sản giá trị đều có tác động, nhưng mới mức độ thấp hơn.

  pdf12p byphasse043256 12-01-2019 26 0   Download

 • Quang học là một trong những nội dung quan trọng của vật lý đại cương, nghiên cứu về bản chất của ánh sáng, về sự lan truyền và tương tác của ánh sáng với các môi trường mà nó đi qua. Các nghiên cứu về ánh sáng đã chứng tỏ rằng, ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt. Cùng với hiện tượng nhiễu xạ, phân cực ánh sáng thì hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng quan trọng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về hiện tượng giao thoa ánh sáng việc làm có ý nghĩa khoa học.

  pdf49p tradaviahe16 02-03-2021 21 3   Download

 • Tài liệu Hệ thống câu hỏi - đáp án gợi mở và hướng dẫn viết tiểu luận môn Triết học Mác - Lênin dùng làm tài liệu hỗ trợ việc giảng dạy và học tập môn này cho các hệ đào tạo trong Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm tập hợp những câu hỏi về triết học Mác - Lênin, giải đáp tất cả những vấn đề liên quan như triết học là gì, vấn đề cơ bản của triết học, phương pháp biện chứng duy tâm, duy vật, trình bày được những tư tưởng triết học cơ bản của Phật giáo nguyên thủy, trình bày quan niệm về đạo đức - chính trị - xã hội...

  pdf487p lavie0 23-06-2011 2628 907   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống xã hội
p_strCode=hethongxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2