intTypePromotion=1
ADSENSE

Hỗ trợ kinh phí khẩn cấp

Xem 1-14 trên 14 kết quả Hỗ trợ kinh phí khẩn cấp
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẨN CẤP ĐỂ XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG LÔ, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 52 2   Download

 • Công văn 2283/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp do thiên tai năm 2008

  pdf2p nguyenchien 08-08-2009 149 16   Download

 • Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương.

  pdf2p womanhood911_01 06-10-2009 113 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ XỬ LÝ KHẨN CẤP SẠT LỞ BỜ SÔNG LÔ, HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 45 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẨN CẤP ĐỂ XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG LÔ, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 34 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ DI DÂN KHẨN CẤP RA KHỎI VÙNG SẠT LỞ ĐẤT XÃ LƯƠNG MINH, HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

  pdf1p keodualadua 14-12-2012 33 2   Download

 • Thông thường, phí làm đại lý kinh doanh thì không thể thương lượng, nhưng bạn vẫn có nhiều lựa chọn có thể giúp bạn, đặc biệt là trong nền kinh tế khó khăn như hiện nay. Rất nhiều các công ty làm đại lý đang đề nghị cung cấp trực tiếp hoặc lựa chọn hỗ trợ tài chính từ bên thứ ba có thể cho phép bạn linh hoạt hơn trong các điều khoản thanh toán chi phí làm đại lý cảu bạn. Chúng có thể là những lựa chọn rất có giá trị cho bạn kể từ khi các...

  pdf4p bibocumi24 04-01-2013 48 9   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ KHU DÂN CƯ; HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI HỘI THUỘC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf5p noel_vui 15-11-2012 48 4   Download

 • Quyết định 1560/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 63 3   Download

 • Quyết định 2277/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ kinh phí thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc3p kevinle124 29-05-2014 36 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ DI DÂN KHẨN CẤP VÙNG SỤT LÚN ĐẤT XÃ NINH DÂN, HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p tymong_manh 23-11-2012 37 0   Download

 • Lai Châu là tỉnh miền núi, cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội có nhiều khó khăn. Công tác đầu tư xây dựng của tỉnh Lai Châu được Trung ương quan tâm, hỗ trợ từ nguồn vốn NSNN. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc sử dụng nguồn vốn từ NSNN nói chung, đặc biệt là hoạt động giải ngân vốn cho các dự án đầu tư XDCB nói riêng còn nhiều bất cập, gây lãng phí các nguồn lực lớn của đất nước.

  pdf6p vicapital2711 02-08-2019 24 1   Download

 • Năng lượng, theo cách nhìn tổng quát là rộng lớn, là vô tận. Tuy nhiên nguồn năng lượng mà con người có thể khai thác phổ biến hiện nay đang ngày trở nên khan hiếm và trở thành một vấn đề lớn trên thế giới. Đó là bởi vì để có năng lượng dùng cho các hộ tiêu thụ, năng lượng sơ cấp phải trải qua nhiều giai đoạn như khai thác, vận chuyển và phân phối. Các công đoạn này đòi hỏi nhiều chi phí về tài chính, kỹ thuật và ràng buộc xã hội. Hiệu suất các...

  pdf30p window1234 10-12-2012 130 27   Download

 • Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2013 cấp bổ sung kinh phí cho 4 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã, thị trấn khu vực II của tỉnh thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II nhưng không được ngân sách Trung ương hỗ trợ do tỉnh Bình Định ban hành.

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hỗ trợ kinh phí khẩn cấp
p_strCode=hotrokinhphikhancap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2