Hỗ trợ phát triển chính thức (oda) nhật bản

Xem 1-6 trên 6 kết quả Hỗ trợ phát triển chính thức (oda) nhật bản
 • Cùng với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một kênh vốn đầu tư phát triển quan trọng đối với tất cả các quốc gia đang phát triển. Nói đến Hỗ trợ Phát Triển Chính Thức (ODA), không thể không nhấn mạnh vai trò chủ chốt của Nhật Bản. Nhật Bản được coi là nhà tài trợ số một thế giới về viện trợ phát triển chính thức (ODA) với phần lớn số tài trợ tập trung cho các nước Châu Á....

  pdf90p ngochanh 28-07-2009 1437 587   Download

 • Trong mấy chục năm qua, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước đang phát triển. Nguồn vốn ODA là nguồn vốn nhận được từ các nhà tài trợ của các nước và tổ chức tài trợ quốc tế.

  doc110p chaunhatquang86 12-03-2013 115 41   Download

 • Lời mở đầu Cùng với đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hiện nay là nguồn tài chính rất quan trọng đối với Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với khoản ODA trị giá 17,5 tỷ USD mà các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam và 41% trong số đó đã được giải ngân trong 8 năm qua, ODA đã khẳng định vai trò của nó đối với nền kinh tế Việt Nam. Nguồn ngoại tệ này đóng...

  pdf39p ttcao8 29-08-2011 52 18   Download

 • Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay, phát triển giáo dục- đào tạo là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn nhân lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

  pdf108p coxetuanloc 07-01-2013 58 18   Download

 • ể từ 1993, năm 2001 là năm suy giảm đầu tiên. Mức giải ngân của năm này đã giảm khoảng 16%, sau thời kỳ tăng trưởng 8 năm liên tục. Việc giảm sút một phần là do nhiều dự án và chương trình do Nhật Bản tài trợ đã kết thúc. Các dự án này bao gồm các nhà máy điện Phú Mỹ, Phả Lại và Hàm Thuận Đa Mi, cũng như chương trình Miyazawa hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân, cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và cải cách thương mại....

  pdf45p motorola_12 01-06-2013 27 7   Download

 • Kể từ khi Nhật Bản nối lại Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho Việt Nam vào năm 1992, JICA đã tích cực trợ hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải cách thể chế thông qua hỗ trợ kinh phí và hợp tác kỹ thuật góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf16p hpnguyen1 09-02-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản