intTypePromotion=3

Hoá đơn bán hàng xk

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hoá đơn bán hàng xk
 • Công văn 2979/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc ghi sai thuế suất thuế GTGT trên hoá đơn bán hàng XK

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 53 1   Download

 • Điều kiện được XK hàng hóa tại VN: - Xuất khẩu trực tiếp: DN phải có GCN đăng ký kinh doanh có quyền thực hiện XNK trực tiếp. Nếu không có thì ủy thác NK cho đơn vị được nhà nước VN cấp quyền XNK hàng hóa. - Tra danh mục HH XK phải có giấy phép hay hạn ngạch của Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành ( tham khảo trang web: http://www.dncustoms.gov.vn- nghị định số 12 của CP ngày 23/1/2006

  pdf32p ktouch_12 20-06-2013 55 4   Download

 • Công văn 3190/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chênh lệch giữa doanh thu hàng hoá XK trên hoá đơn và tờ khai xuất khẩu

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 41 2   Download

 • Điều kiện được XK hàng hóa tại VN: Xuất khẩu trực tiếp: DN phải có GCN đăng ký kinh doanh có quyền thực hiện XNK trực tiếp. Nếu không có thì ủy thác NK cho đơn vị được nhà nước VN cấp quyền XNK hàng hóa. Tra danh mục HH XK phải có giấy phép hay hạn ngạch của Bộ Công Thương hoặc Bộ chuyên ngành ( tham khảo trang web: http://www.dncustoms.gov.vn- nghị định số 12 của CP ngày 23/1/2006) (*)

  ppt36p print_12 21-08-2013 80 7   Download

 • Mẫu 08a/DNUT Tên Công ty: ………….. Mã số thuế: …………… BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU QUÝ … NĂM … I. THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU (Theo từng loại hình xuất khẩu) Số TT Số, ngày, Tên Mã Thuế Trị suất giá (USD) Xuất Số xứ tiền Số tiền Số tiền thuế Tổng Đơn số tiền vị hải quan làm thủ tục Ghi chú hàng số tháng, hóa năm tờ khai thuế thuế XK GTGT TTĐB thuế (nếu có) các loại Tổng số - - - - - II.

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 61 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hoá đơn bán hàng xk
p_strCode=hoadonbanhangxk

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản