intTypePromotion=1
ADSENSE

Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ

Xem 1-20 trên 2018 kết quả Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ
 • Tham khảo tài liệu 'hóa hữu cơ - hợp chất hữu cơ đa chức và đơn chức tập 2 part 1', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 180 43   Download

 • Hóa hữu cơ Hóa học hữu cơ là ngành khoa học về những cấu trúc, tính chất, thành phần, phản ứng, và cách tổng hợp của những hợp chất hữu cơ.Phân loại các hợp chất hữu cơCơ sở để phân loại các chất hữu cơ là cấu trúc của chúng. Các chất hữu cơ được chia ra làm 3 nhóm lớn:

  pdf5p heoxinhkute11 08-03-2011 378 106   Download

 • Tài liệu Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 1) gồm 11 chương đầu Tài liệu. Nội dung phần này trình bày về cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành các liên kết trong hợp chất hữu cơ; các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng phân và cấu dạng;... Tham khảo nội dung Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf150p talata_10 24-03-2015 312 84   Download

 • Đồng phân lập thể - Đồng phân không gian Đồng phân lập thể hay còn gọi là đồng phân không gian có cùng công thức cấu tạo nh−ng khác nhau về sự phân bố không gian (phân bố lập thể) của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử. Tính chất và phản ứng của các chất hữu cơ liên quan chặt chẽ với sự phân bố không gian của các nguyên tử trong cấu trúc của chúng. Có các loại đồng phân không gian: Đồng phân hình học Đồng phân quang học Đồng phân cấu dạng 2.1....

  pdf0p iiduongii8 06-05-2011 233 73   Download

 • Tài liệu Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 2 (Phần 1) cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về hợp chất tạp chức như Halogenoacid, Hydroxyacid, hợp chất có hai nhóm carbonyl, carbohydrat, acid amin, peptid và protid; hợp chất dị vòng.

  pdf92p talata_10 24-03-2015 225 63   Download

 • Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngay 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục va Đao tạo va Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hanh các chương trình khung cho đao tạo Dược sĩ Đại học. Bộ Y tế tổ chức thẩm định sách va tai liệu dạy học các môn học cơ sở va chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đao tạo Dược sĩ Đại học nganh Y tế. ...

  pdf0p iiduongii8 06-05-2011 178 60   Download

 • Tài liệu Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 1) trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất lý học và tính chất hoá học của các hợp chất hydrocarbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử, ... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf172p talata_10 24-03-2015 145 59   Download

 • Tài liệu Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 2 (Phần 2) cung cấp các kiến thức về hợp chất dị vòng như hợp chất dị vòng 5 cạnh 1 dị tố, hợp chất dị vòng 6 cạnh 1 dị tố, hợp chất dị vòng 5 cạnh nhiều dị tố, hợp chất dị vòng 6 cạnh nhiều dị tố, hợp chất dị vòng 7 cạnh, hợp chất dị vòng ngưng tụ; hợp chất thiên nhiên.

  pdf91p talata_10 24-03-2015 189 49   Download

 • Chất A có tên gọi theo danh pháp IUPAC là 1-methyl-4-isopropylcyclohexadien-1, 5. Đánh dấu để chỉ rõ chất A thuộc loại terpen nào: a/ Monoterpen không vòng. b/ Monoterpen 2 vòng. c/ Diterpen. d/ Sesquiterpen. e/ Monoterpen 1 vòng 2- Viết công thức cấu tạo các hợp chất sau đây và đọc tên chúng theo danh pháp IUPAC a- Citral a (geranial) b- Citral b (Neral) c- Citronellal d- Geraniol e- Nerol f- Terpin g- Cineol h- Camphor.

  pdf12p iiduongii9 09-05-2011 182 34   Download

 • Furfural có thể đ−ợc trích ly từ lõi ngô hoặc trấu bằng ph−ơng pháp cất lôi cuốn hơi n−ớc. Trong ngô, trấu, cám có pentozan. H O , H+ (C5H8O4) n 2 Pentozan CHO (CHOH)3 CH2OH Pentose - 3H2O O Furfural CHO Hóa tính: Furfural có tính chất giống nh− furan. − Có thể nitro hoá furfural bằng hỗn hợp acid HNO3 và H2SO4 đậm đặc khi có anhydrid acetic làm dung môi và ở nhiệt độ thấp (-20°C). Phản ứng thế ở vị trí 5....

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 179 32   Download

 • iều kiện về hóa lập thể cho cơ chế E2 xảy ra khi 4 trung tâm phản ứng (H – C – C − Br) ở trên một mặt phẳng. H và Br ở vị trí trans với nhau (vị trí anti). Minh họa cơ chế theo cách biểu diễn hình chiếu Newman Phản ứng xảy ra theo 2 giai đoạn. − Chất phản ứng tạo carbocation R+ là giai đoạn chậm. − Tách H+ và tạo nối đôi là giai đoạn nhanh.

  pdf0p iiduongii8 06-05-2011 113 31   Download

 • Piperazin có tính base nh− một base bậc 2, có khả năng tạo muối với acid hữu cơ Ví dụ: Piperazin tác dụng với acid citric tạo muối citrat piperazin. 2. Hợp chất dị vòng 2 dị tố là Nitơ và l−u huỳnh Dẫn chất quan trọng của p-thiazin là phenothiazin hay dibenzo-p-thiazin

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 121 23   Download

 • Citronellal Citral, citronellal có nhiều trong tinh dầu sả, tinh dầu bạch đàn. Tổng hợp Citral b Trong công nghiệp, citral b đ−ợc điều chế từ aceton và acetylen. C2H5OOC O CH3 C C2H2 HC C OH + 2 H C NaNH2 H3C CH3 CH3 H2C CH H3C OH H2O , HO - C2H5OH , -CO2 CH3 O +ClCH2COOC2H5 CH3 COOC2H5 CH3 COOC2H5 CH3 CH3 + H2O - C2H5OH - H2O CH3 CHO CH3 BrCH2 OH + PBr3 CH3 CH3 C2H5OOC C CH3 - HBr O CH3 CH3 O

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 130 22   Download

 • Từ aldehyd -ceton Cộng hợp HCN vào aldehyd - ceton, thủy phân tiếp theo thu đ−ợc α-hydroxyacid. R CH2 CH = O H CN R CH2 CHOH CN H3O+ R CH2 CHOH COOH 3.4. Từ các hợp chất etylen oxyd Etylen oxyd tác dụng với HCN và thủy phân tiếp theo thu đ−ợc β- hydroxyacid. CH2 O CH2 HCN HO CH2 CH2 CN H3O + HO CH2 CH2 CO2H

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 145 19   Download

 • Các nhóm thế có thể tích lớn và cấu tạo phức tạp th−ờng tồn tại ở dạng equatorial. Hợp chất thế 2 lần của cyclohexan tồn tại các đồng phân hình học. CH3 CH3 CH3 Cis 1,2 CH3 CH3 CH3 CH3 Cis1,3 Trans1,4 Cis1,2 CH3 CH3 CH3 Từ các đồng phân hình học (hình 8-7) lại có các cấu dạng khác nhau. CH3 a H CH3 e Cis a,e H H e CH3 H CH3 a Cis a,a CH3 a CH3 e Cis e,e e CH3 CH3 CH3 a e a CH3 e CH3

  pdf0p iiduongii8 06-05-2011 125 17   Download

 • Kết quả là trên phân tử protid có các vị trí lồi lõm. Chính cấu hình không gian cấp III có các chỗ lồi lõm mang theo các nhóm chức bên ngoài là nguyên nhân làm phân tử protid có hoạt tính sinh học đặc thù. Ví dụ: -SH (sulfurhydryl) với SH tạo liên kết disulfur (-S-S-), nó là liên kết cơ bản để duy trì cấu trúc cấp III. Hoặc OH với COOH tạo ester (-O-CO-). Nhóm COOH với NH2 tạo muối amoni (-COONH4). 3.3.4. Cấu trúc bậc bốn Giống cấu trúc bậc ba nh−ng các lực hút...

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 124 16   Download

 • Nhóm pyridin: Các alcaloid chứa vòng pyridin đã bị hydro hóa. Thuộc nhóm này có các alcaloid nh−: Trigonellin có trong hạt cà phê; Ricinin có trong dầu thầu dầu; Guvacin, guvacolin, Arecadin, Arecolin là những alcaloid chiết xuất từ các bộ phân của cây cau ; Coniin có trong cây độc cần (hemlock); Piperin có trong hạt tiêu đen.

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 97 15   Download

 • • Các phản ứng chứng minh công thức cấu tạo của amylopectin: Methyl hóa amylopectin sau ủó đem thủy phân trong môi trường acid thì thu được 2,3,6-tri-O-methyl-α-D-glucose (chiếm 90%), 2,3,4,6-tetra-O-methyl-α-Dglucose (chiếm khoảng 5%) và 2,3-di-O-methyl-α-D-glucose (chiếm khoảng 5%). 6 H CH OCH 2 3 4 O HO H H CH3O 2 3 OCH 3 H 6 CH 2OCH 3 O CH3O H H H CH 3O 2 3 1 OCH 3 OH H H 4 H 6CH OH 2 4 O HO H H H CH3O 2 3 1 OCH 3 OH H

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 102 16   Download

 • Đồng phân quang học Monosaccharid có nguyên tử carbon không đối xứng nên có đồng phân quang học. Số đồng phân quang học tùy thuộc vào số carbon không đối xứng và cấu tạo phân tử. Các aldohexose dạng thẳng có 16 đồng phân quang học.

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 82 12   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hóa hữu cơ: Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y Roccella Sinensis (nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận trình bày khái quát về địa y hoạt tính của các hợp chất từ địa y; nghiên cứu hóa học về các hợp chất có trong địa y; mô tả thực vật Roccella Sinensis (nyl.) Hale (roccellaceace) và một số nội dung khác.

  pdf38p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 29 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ
p_strCode=hoahuucohopchathuuco

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản