intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động cấp tín dụng

Xem 1-20 trên 1781 kết quả Hoạt động cấp tín dụng
 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ một số nội dung cơ bản nhất về hoạt động cấp tín dụng và pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM, cấu trúc pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM; đánh giá khách quan về thực trạng các nhóm quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cấp tín dụng của NHTM; trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của NHTM ở Việt Nam hiện nay.

  pdf180p sohucninh321 09-07-2019 30 4   Download

 • Luận án “Pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam” có mục đích trước hết là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của pháp luật về bảo đảm an toàn trong HĐCTD của các NHTM; Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo đảm an toàn trong HĐCTD của các NHTM và thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật này, trên cơ sở đó đề xuất định hướng, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật về bảo đảm an toàn trong HĐCTD của các NHTM tại Việt Nam.

  pdf204p sohucninh321 09-07-2019 26 3   Download

 • Luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích BCTC khách hàng DN trong hoạt động cấp tín dụng tại các NHTM, tiến hành đánh giá thực tế công tác phân tích BCTC tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác BCTC khách hàng tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn.

  pdf26p quaymax9 02-10-2018 26 2   Download

 • Ngân hàng   A TÀI LIỆU KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng Giảng viên: Ths. Trần Đại Bằng Hà Nội, tháng 03 - 2009 .KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng Nội dung: I. Các bước thực hiện trong hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng II. Quy trình nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân III. Quy trình nghi p  cho vay khách hàng Ö vô doanh nghiệp MSE .KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng Mục tiêu sau đào tạo: • Hệ thống kiến thức về cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cho...

  pdf83p ruavanguom 20-09-2012 247 102   Download

 • Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế lớn và quan trọng trong nền kinh tế các nước hiện nay. Với vai trò là trung gian trong việc thực thi các chính sách tiền tệ, là đầu tàu thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển đã giúp cho các ngân hàng khẳng định và chiếm giữ vai trò ngày càng quan trọng. Tuy nhiên trong nền kinh tế hiện nay, việc thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng hiện nay hết sức khó khăn do những trở...

  doc28p nguyenthitrucly_1992 15-11-2012 182 75   Download

 • Về cơ sở pháp lí cho các giao dịch bảo đảm Hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng luôn đặt ra áp lực đảm bảo tính hiệu quả đồng thời đảm bảo tính an toàn đối với lượng tín dụng được cấp. Có nhiều phương án được pháp luật thừa nhận, các tổ chức tín dụng dựa trên cơ sở đó để lựa chọn áp dụng cho phù hợp như kí quỹ, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh. Để đảm bảo cơ sở pháp lí cho các chủ thể thực hiện giao dịch tín...

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 124 28   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 5 - Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trình bày các nội dung sau: Khái niệm và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường, chế độ pháp lý về các hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng.

  ppt46p kyniemchieumua_09 20-12-2017 107 15   Download

 • Bài viết giới thiệu phương pháp phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm đánh giá khả năng tài chính, hiệu quả trong chính sách quản lý hoạt động, chính sách đầu tư của doanh nghiệp. Đây là nội dung phân tích quan trọng trong quá trình thẩm định tài chính của doanh nghiệp vay vốn.

  pdf10p hanh_tv23 26-03-2019 42 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài này là: Nêu bật được đặc điểm vai trò của hoạt động tín dụng đối với nền kinh tế. Từ đó thấy được tầm quan trọng cả việc mở rộng tín dụng. Đánh giá tổng quát những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTMCP Sài gòn - Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng. Từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng.

  pdf90p queencongchua4 29-09-2019 11 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày bù trừ nghĩa vụ dân sự đã được quy định trong pháp luật dân sự của Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tiễn hoạt động ngân hàng, chế định bù trừ nghĩa vụ dân sự chưa được vận dụng hiệu quả để trở thành một biện pháp thay thế cho các biện pháp bảo đảm truyền thống. Vì vậy, trong hoàn cảnh của Việt Nam, các tòa án cần có cái nhìn cởi mở hơn về biện pháp bù trừ nghĩa vụ.

  pdf14p hanh_tv32 03-05-2019 16 0   Download

 • Mục tiêu sau đào tạo: Hệ thống kiến thức về cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khác hàng doanh nghiệp cho CBTD. CNTD hiểu rõ quy trình cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. CBTD nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò của mình trong quá trình làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt83p 711a00005219 04-09-2009 15096 6070   Download

 • Mục tiêu sau đào tạo: Hệ thống kiến thức về cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cho CBTD. CBTD hiểu rõ quy trình cấp tín dụng cho khách hàng cá anhân và khách hàng doanh nghiệp. CBTD nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò của mình trong quá trình làm việc.

  ppt83p lightdolldoll 18-11-2010 757 429   Download

 • Giới thiệu đến các ban những vấn đề chung nhất về nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mạiHệ thống kiến thức về cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cho CBTD CBTD hiểu rõ quy trình cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp CBTD nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò của mình trong quá trình làm việc

  ppt83p thanhthao100 05-11-2011 913 182   Download

 • Mục tiêu sau đào tạo: Hệ thống kiến thức về cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cho CBTD. CBTD hiểu rõ quy trình cấp tín dụng cho khách hàng cá anhân và khách hàng doanh nghiệp...Ngân hàng thương mại đẫ được hình thành từ rất sớm là tất yếu của sự phát triển xã hội ngày một tiến bộ về khoa học công nghệ, về một nền kinh tế hiện đại, phát triển, là sản phẩm của nền kinh tế thị trường,song NHTM đã được hình thành từ rất lâu có rất nhiều...

  ppt83p donna_12345 09-01-2012 364 121   Download

 • Lĩnh vực thống kê: phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

  pdf5p meoconbunngu 27-01-2011 157 32   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Tiền tệ - Ngân hàng giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau đây: Hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, chính Tài liệu tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế của tiền tệ ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu những nội dung chi tiết.

  pdf259p nganga_09 21-10-2015 76 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp lại hoặc cấp đổi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân trung ương (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân trung ương bị mất hoặc hư hỏng)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meoconbunngu 27-01-2011 111 21   Download

 • Nội dung cơ bản trong chương 9 Hoạt động cấp tín dụng thuộc bài giảng tiền tệ ngân hàng nhằm trình bày về các kiến thức: khái quát về hoạt động cấp tín dụng, hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, hoạt động chiết khấu chứng từ có giá và hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

  pdf27p good_12 30-06-2014 62 8   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Luật ngân hàng Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật về hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, điều chỉnh pháp luật các quan hệ thanh toán trong nền kinh tế, pháp luật về ngoại hối, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, hoạt động cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf130p comamngo1902 01-04-2019 54 6   Download

 • Tín dụng ngân hàng phải bao gồm 3 nội dung: - Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng. - Sự chuyển nhượng này là có thời hạn. - Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí.

  ppt42p nguyenthidiu_hd 22-02-2010 1221 751   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1156 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động cấp tín dụng
p_strCode=hoatdongcaptindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2