intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp chất cộng hóa trị

Xem 1-20 trên 731 kết quả Hợp chất cộng hóa trị
 • Tuyển chọn các giáo án Hóa học 10 bài Hóa trị và số oxi hóa trong bộ sưu tập hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc trong giáo dục và học tập. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh biết hóa trị trong hợp chất ion. Hoá trị trong hợp chất cộng hoá trị. Số oxi hóa là gì?. Về kĩ năng vận dụng các qui tắc để xác định hóa trị và số oxi hóa trong hợp chất ion và cộng hóa trị.

  doc7p thevinh_52 15-04-2014 469 71   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng Hóa học 10 bài Hóa trị và số oxi hóa được thiết kế chi tiết và đẹp mắt dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo trong giáo dục và học tập. Với các kiến thức trong bài được cung cấp, học sinh nắm được điện hoá trị, cộng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất. Số oxi hoá của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất. Những quy tắc xác định số oxi hoá của nguyên tố.

  ppt28p dungdoan_27 15-04-2014 384 67   Download

 • I )Khái niệm: Nguyên tử trung tâm trong 1 hợp chất hóa học là nguyên tử của nguyên tố mà liên kết với nhiều nguyên tử nguyên tố khác nhất hay là nguyên tử của nguyên tố có trị tuyệt đối của số OXH là lớn nhất trong phân tử hợp chất đó. II) Các bước xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và dạng cấu trúc hình học của phân tử B1 ) Viết cấu hình electron của nguyên tử trung tâm. Mục đính là để xác định số đôi e chưa tham gia liên kết nên...

  doc3p lamquangngoc2012 30-12-2012 496 60   Download

 • Nguyên tử trung tâm trong 1 hợp chất hóa học là nguyên tử của nguyên tố mà liên kết với nhiều nguyên tử nguyên tố khác nhất hay là nguyên tử của nguyên tố có trị tuyệt đối của số OXH là lớn nhất trong phân tử hợp chất đó.

  doc4p letrantringuyen 13-01-2010 2029 292   Download

 • Bao gồm các bài giảng Liên kết cộng hóa trị được thiết kế chi tiết trong bộ sưu tập dành cho bạn đọc tham khảo để nâng cao kiến thức trong giáo dục và học tập. Thông qua bài học, học sinh hiểu được định nghĩa liên kết CHT, liên kết CHT không cực (H2, O2), liên kết CHT có cực hay phân cực (HCl, CO2). Mối liên hệ giữa hiệu độ âm điện hai nguyên tố và bản chất liên kết hoá học giữa 2 nguyên tố đó trong hợp chất.

  ppt38p dungdoan_27 15-04-2014 242 61   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Hs biết: Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion, trong hợp chất cộng hoá trị; số oxi hóa. 2. Kĩ năng: Vận dụng: xác định đúng điện hoá trị, cộng hoá trị, số oxi hoá II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Bảng tuần hoàn 2. Học sinh: ôn tập về liên kết ion, liên kết CHT III. PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự...

  pdf7p naibambi115 03-12-2011 165 16   Download

 • Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion, trong hợp chất cộng hoá trị; số oxi hóa. 2. Kĩ năng: Vận dụng: xác định đúng điện hoá trị, cộng hoá trị, số oxi hoá II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Bảng tuần hoàn 2. Học sinh: ôn tập về liên kết ion, liên kết CHT

  pdf0p abcdef_48 13-11-2011 72 5   Download

 • Hs biết: Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion, trong hợp chất cộng hoá trị; số oxi hóa. 2. Kĩ năng: Vận dụng: xác định đúng điện hoá trị, cộng hoá trị, số oxi hoá II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Bảng tuần hoàn 2. Học sinh: ôn tập về liên kết ion, liên kết CHT

  pdf0p abcdef_48 13-11-2011 75 4   Download

 • Số oxi hóa hay trạng thái oxi hóa của một nguyên tử trong hợp chất cộng hóa trị là điện tích mà nguyên tử đó có được khi các đôi electron góp chung được chuyển hết cho nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Ví dụ: Công thức Lewis của HCl là H-Cl, độ âm điện của Cl là 2,8 lớn hơn độ âm điện của H là 2,2, do đó khi đôi elextron góp chung chuyển hết cho Cl thì Cl có 8 electron hóa trị, dư 1 electron so với ban đầu nên Cl có điện tích...

  pdf13p ntgioi120405 19-11-2009 724 218   Download

 • Các nguyên tử liên kết lại với nhau để đạt đến cấu trúc electron của khí hiếm bền hơn cấu trúc electron của từng nguyên tử đứng riệng rẽ.Liên kết được hình thành do sự góp chung một hay nhiều electron. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa các nguyên tử bằng những cặp electron chung

  pdf22p ntgioi120401 23-10-2009 456 89   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết được: - Điện hóa trị, cộng hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất. - Số oxi hóa của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất. - Quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tố.

  doc10p hoahuongduongnd90 27-08-2011 855 89   Download

 • Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể tham khảo bộ sưu tập bài giảng Hóa học 10 Luyện tập liên kết hóa học cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thông qua bài học, học sinh biết hệ thống hóa những kiến thức được học trong chương. Bản chất của liên kết hóa học, phân biệt được các kiểu liên kết hóa học. Đặc điểm về cấu trúc và tính chất của mạng tinh thể nguyên tử và phân tử. Phân biệt được hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion và cộng hóa trị.

  ppt19p minhhoang_80 17-03-2014 221 49   Download

 • Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể tham khảo bộ sưu tập giáo án Hóa học 11 bài Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ cho giảng dạy và học tập. Với kiến thức được cung cấp trong bài, học sinh hiểu được nội dung thuyết cấu tạo hoá học. Khái niệm đồng đẳng, đồng phân, liên kết cộng hoá trị và khái niệm về cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ. Có kĩ năng viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể.

  doc11p dungdoan_27 09-04-2014 385 28   Download

 • A – Mục đích yêu cầu : 1 – Kiến thức : - Hệ thống hóa kiến thức đã học trong chương . Bản chất các kiểu liên kết , phân biệt được các kiểu liên kết Đặc điểm về cấu trúc và tính chất các mạng tinh thể Phân biệt được hóa trị các nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị và hợp chất ion . 2 – Kỹ năng : Vận dụng khái niệm độ âm điện để đánh giá tính chất liên kết . Dưa vào đặc điểm các loại liên kết để giải thích và...

  pdf9p abcdef_32 16-09-2011 159 21   Download

 • Tính chất chung của các chất có liên kết cộng hoá trị. - Quan hệ giữa liên kết cộng hoá trị không cực, liên kết cộng hoá trị có cực và liên kết ion. - Mối liên hệ giữa độ âm điện của 2 nguyên tố và bản chất liên kết hoá học giữa 2 nguyên tố đó trong hợp chất.

  pdf0p abcdef_48 13-11-2011 57 6   Download

 • A)Mục tiêu: HS hiểu: +)Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion, trong hợp chất cộng hoá trị; số oxi hóa. Kĩ năng +)Xác định đúng điện hóa trị cà cộng hóa trị của các nguyên tố +)Vận dụng giải thích tính chất hợp chất B)Chuẩn bị GV: Bảng tuần hoàn HS: ôn tập về liên kết ion, liên kết CHT C)Tiến trình dạy học.

  pdf6p toshiba5 08-09-2011 45 4   Download

 • Đa số HCHC (hợp chất hữu cơ) có liên kết cộng hóa trị ( còn hợp chất vô cơ phần lớn là liên kết ion). Phần lớn HCHC không bền nhiệt, đễ bay hơi, dễ cháy, thường không tan trong nước. Tốc độ phản ứng giữa các HCHC thường rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau nên tạo thành hỗn hợp các sản phẩm và thường phải dùng xúc tác.

  doc25p vinasat1221 21-10-2010 1141 399   Download

 • 1. Một số đặc điểm của các hợp chất hữu cơ: - Đa số HCHC có liên kết cộng hoá trị (còn hợp chất vô cơ phần lớn là liên kết ion) - Phần lớn HCHC không bền nhiệt, dễ bay hơi, dễ cháy, thường không tan trong nước.

  pdf35p gackiem196 26-04-2011 584 233   Download

 • Nếu trong hoá vô cơ ta hay gặp liên kết ion (còn gọi là liên kết điện hoá trị) thì trong hoá hữu cơ, liên kết cộng hoá trị là liên kết bao trùm và quan trọng hơn cả, sau đó là liên kết phối trí và liên kết hidro xuất hiện trong một số trường hợp. 3.1. Liên kết cộng hoá trị 3.1.1. Theo thuyết cổ điển Thuyết liên kết cổ điển cho rằng, khi hai nguyên tử kết hợp với nhau, mỗi nguyên tử góp chung vào một electron hoá trị của mình. Các electron này chạy trên...

  pdf12p dinhlan0501 05-03-2011 459 203   Download

 • Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có ca1cbon, các nguyên tố thường có trong hợp chất hữu cơ là H,O,N, S,P...Liên kết hóa học chủ yếu trong các hợp chất hưu cơ là liên kết cộng hóa trị. Ngoài ra hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt đội sôi thấp, thường không tan hoặc ít tan trong nước, nhưng tan trong dung môi hữu cơ.

  pdf10p doandat203 24-10-2012 631 167   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hợp chất cộng hóa trị
p_strCode=hopchatconghoatri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2