intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp danh thành lập

Xem 1-20 trên 656 kết quả Hợp danh thành lập
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc16p duong_dung 01-04-2010 592 251   Download

 • Đề tài Công ty hợp danh nhằm trình bày về các nội dung khái quát về công ty hợp danh, thành lập, tổ chức và điều hành công ty hợp danh, hiện trạng và kiến nghị giải pháp phát triển công ty hợp danh tại Việt Nam.

  pdf46p model_12 24-04-2014 257 40   Download

 • Công ty hợp danh (CTHD) là loại hình doanh nghiệp ra đời từ rất sớm trên thế giới. Bài viết này tập trung phân tích những điểm còn bất cập trong các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về công ty hợp danh và từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện các quy định đó.

  pdf6p vidoha2711 07-09-2020 33 3   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho tình hình mới của nền kinh tế đất nước, đó là nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường, cần phải có sự thay đổi căn bản về pháp luật kinh doanh, điều chỉnh môi trường hoạt động kinh doanh cho phù hợp với xu thế mới của đất nước cũng như trên thế giới. Ngày 12-6-1999 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước ta thông qua ban hành trong đó qui định thủ tục thành lập, hoạt động của các loại hình doanh nghiệp như Công ty...

  pdf21p nhattruong 14-07-2009 1598 405   Download

 • Công ty TNHH là sự kết hợp các yếu tố của công ty cổ phần và công ty hợp danh. Trong công ty hợp danh, các thành viên rất tin tưởng vào nhau và hoạt động rất có trách nhiệm vì họ phải chịu trách nhiệm liên đới vô hạn định bằng tài sản của mình với các khoản nợ của công ty. Như vậy công ty hợp danh có mức độ rủi do khá cao, các thành viên rất dễ khuynh gia bại sản trong trường hợp kinh doanh có sai sót, nhưng một trong những ưu điểm của...

  pdf3p phuonghoangnho 23-04-2010 537 229   Download

 • Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

  pdf78p phananh 24-06-2009 494 128   Download

 • Có rất nhiều người làm nghề tổ chức sự kiện rất giỏi nhưng không phải ai cũng có khả năng điều hành một Event Agency (công ty tổ chức sự kiện) trở nên có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Nếu một ngày nào đó bạn muốn thành lập một Event Agency, hãy dành thời gian để cân nhắc về những yếu tố cần thiết để thành công và phải xác định sở trường, sở đoản của mình có thực sự phù hợp với việc đó hay không. ...

  doc10p conchokon 11-09-2012 563 73   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p tieutaydoc 03-08-2010 187 71   Download

 • Mẫu bảng danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh theo mẫu Phụ lục I-10

  doc2p trannhu 15-07-2009 442 40   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p cugiai1311 01-11-2012 100 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p den_huyenbi 23-07-2010 105 15   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải...

  pdf14p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 68 14   Download

 • Nội dung chính của đề tài Công ty hợp danh trình bày về khái niệm và đặc điểm của công ty hợp danh. Quy chế pháp lý thành lập và hoạt động của công ty hợp danh. Tình trạng phát triển của công ty hợp danh Việt Nam.

  pdf27p top_12 21-04-2014 180 21   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của cácdoanh nghiệp. Điều 3. Áp dụng...

  pdf3p bibocumi26 11-01-2013 90 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh (trong khu kinh tế)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p aa_banhda 26-12-2010 75 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời...

  pdf7p suunyy 31-10-2010 77 4   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý trong thỏa thuận góp vốn thành lập doanh nghiệp, cũng như vai trò của luật sư trong việc thiết lập thỏa thuận góp vốn. Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ làm sáng tỏ các cơ sở pháp lý, đưa ra những nhận xét, đánh giá việc áp dụng loại hợp đồng này cũng như các qui định của pháp luật làm cơ sở cho hợp đồng này.

  pdf31p hannguyetti 09-04-2017 24 1   Download

 • Sông Đa Dâng là một trong những chi lưu nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước khu vực hạ lưu. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá và thành lập bản đồ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa Dâng bằng phương trình mất đất phổ dụng cải tiến (RUSLE - Revised Universal Soil Loss Equation) kết hợp công nghệ Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS). Các hệ số sử dụng trong phương trình RUSLE (R, K, LS, C và P) được tính toán bằng việc sử dụng các dữ liệu thu thập được từ trạm khí tượng, bản đồ địa hình, tài nguyên đất và ảnh viễn thám.

  pdf10p ironman1234 06-06-2018 44 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 2: Kế toán thành lập công ty" để nắm chi tiết nội dung kiến thức các quy định pháp lý về thành lập công ty tại Việt Nam; nội dung về kế toán chi phí thành lập công ty; kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần; kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh.

  pdf32p angicungduoc9 04-01-2021 10 0   Download

 • Sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường nước ta từ tập trung bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần tạo nên bước ngoặt lớn trong sự đi lên của nền kinh tế đất nước, trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Sự chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề cho công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho tình hình mới của nền kinh tế đất nước, đó là nền kinh tế vận động theo...

  doc18p dhcdunvst 06-10-2009 351 140   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp danh thành lập
p_strCode=hopdanhthanhlap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2