Hu thuế nhà đất

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hu thuế nhà đất
  • Công văn 4072/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc thu thuế nhà đất

    pdf1p kevintu 14-08-2009 45 7   Download

  • N hư chúng ta đã biết, thuế có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu của Ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ điều tiết vĩ mô đảm bảo cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ổn định đời sống xã hội. Để phát huy tốt tác dụng đó , các nội dung của chính sách thuế đã thường xuyên được thay đổi cho phù hợp với diễn biến của đời sống kinh tế xã hội và phù hợp với yêu cầu quản lý tài...

    doc25p quoccan12 03-03-2012 166 82   Download

  • Ðặng Thành Ðức người phủ Khai Phong du học đến đất Duyện trọ trong một ngôi chùa hư nát, chép thuê cho người làm sổ đinh trong vùng. Cuối năm, đám nha dịch ai về nhà nấy, riêng Ðặng ở lại, thổi cơm ăn trong chùa. Tờ mờ sáng, một thiếu phụ nhan sắc tuyệt đẹp gõ cửa đi vào, đến trước bàn thờ Phật đốt hương, lễ bái rồi ra.

    doc5p tranxuantam 17-07-2010 46 12   Download

Đồng bộ tài khoản