intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng câu truy vấn

Xem 1-20 trên 146 kết quả Hướng câu truy vấn
 • Trên cơ sở phân tích cụ thể các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố mà cụ thể là các quyết định của nó.

  pdf96p badbuddy06 04-03-2022 1 0   Download

 • Qua việc nghiên cứu tác giả mong muốn: Làm rõ cơ sở lý luận về TNHC trong lĩnh vực BVMT, có điểm gì giống và khác với TNHC trong các lĩnh vực khác; phân tích thực trạng quy định pháp luật về TNHC và thực trạng việc truy cứu TNHC trong lĩnh vực BVMT; chỉ ra những bất cập, hạn chế của hệ thống pháp luật hiện hành về lĩnh vực này; đề ra các phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về TNHC trong lĩnh vực BVMT đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về môi trường trong giai đoạn hiện nay.

  pdf120p badbuddy03 22-02-2022 9 0   Download

 • Nghiên cứu này đề xuất một cải tiến là sử dụng một toán tử kết hợp cho tất cả biểu thức lọc tài nguyên được sinh ra từ trong mô hình Rew-XAC. Bên cạnh đó, thực hiện thực nghiệm trên tập dữ liệu chính sách trên một case study trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ để xác minh tính khả thi của hướng tiếp cận, vì lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ là nơi cấp thiết bảo vệ dữ liệu với những quy tắc nghiêm ngặt.

  pdf8p tomjerry008 11-12-2021 6 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là các mô hình CSDL hướng đối tượng để giải bài toán tối ưu hóa truy vấn đối tượng. Đây là vấn đề luôn được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Trong khuôn khổ của luận văn, tôi tập trung nghiên cứu vào phương pháp tối ưu hóa truy vấn mà hay được sử dụng nhất đặc biệt là đối với các truy vấn lồng đó là sử dụng phương pháp siêu đồ thị. Nghiên cứu các đặc trưng trong mô hình dữ liệu hướng đối tượng; Tìm hiểu các kỹ thuật xử lý truy vấn, sự biểu diễn câu truy vấn bằng ngôn ngữ truy vấn đối tượng OQL; Giới thiệu ký pháp siêu đồ thị [10] trong biểu diễn truy vấn.

  pdf80p tomjerry001 18-10-2021 5 1   Download

 • Giáo trình “Hệ quản trị CSDL MS SQL Server” được biên soạn thành 11 bài, trình bày cô đọng, dễ hiểu kèm theo các bước hướng dẫn thực hành chi tiết theo nguyên tắc quan tâm đến kết quả đầu ra, khả năng tự học và kỹ năng cần thiết để HSSV sử dụng các phát biểu T-SQL: tạo CSDL, tạo user, truy vấn dữ liệu… thực hiện thành thạo các thao tác quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm đối với hệ thống MS SQL Server, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc139p lovebychance10 04-09-2021 10 2   Download

 • Luận án phân tích các đặc điểm của mạng ngang hàng ảnh hưởng đến cân bằng tải xử lý của các nút, khả năng định tuyến của các nút và tính sẵn sàng của dữ liệu và đề xuất một số giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ cho các ứng dụng mạng P2P, đặc biệt là các ứng dụng truy vấn dữ liệu P2P, ứng dụng chia sẻ nội dung.

  pdf28p viyeri2711 14-09-2021 1 0   Download

 • Kết cấu của luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu có 3 chương: Chương 1 - Lý luận về bắt người trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; Chương 2 - Thực trạng áp dụng biện pháp bắt người trong các vụ án hình sự tại tỉnh Quảng Ninh; Chương 3 - Phương hướng và một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp bắt người trong TTHS từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh.

  pdf91p blacksheep36 24-08-2021 3 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống truy vấn video nông nghiệp hướng ngữ nghĩa có sử dụng Ontology được thực hiện với mục tiêu nhằm Xây dựng bộ nhận dạng tiếng nói để chuyển dữ liệu audio từ các video chăn nuôi sang dạng văn bản trích, từ đó lập chỉ mục cho hệ thống tìm kiếm, cây dựng bộ Ontology cho nhánh chăn nuôi trong nông nghiệp Việt Nam để mở rộng câu truy vấn từ đó mở rộng và nâng cao chất lượng tìm kiếm... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p xusong 12-07-2021 24 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là tập trung vào tìm hiểu kỹ thuật tư vấn này, dựa trên hành vi duyệt website của người dùng nhằm đưa ra các phân tích để tư vấn cho người quản trị website có thể nắm bắt được nhu cầu, xu hướng của người dùng website của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p monsterhunterer 15-06-2021 1 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn này tập trung vào tìm hiểu kỹ thuật tư vấn, dựa trên hành vi duyệt website của người dùng nhằm đưa ra các phân tích để tư vấn cho người quản trị website có thể nắm bắt được nhu cầu, xu hướng của người dùng website của mình. Từ đó người quản trị sẽ thực hiện các thay đổi website trở nên khoa học hơn, thú vị hơn với người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p monsterhunterer 15-06-2021 6 0   Download

 • Nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý hoạt động mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn theo hướng tự động, hiện đại, nghiên cứu này đã phát triển thành công bộ công cụ phần mềm quản lý hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, phần mềm có thể cài đặt trên các thiết bị di động thông minh, cho phép người sử dụng dễ dàng truy cập.

  pdf8p viwisconsin2711 21-01-2021 25 2   Download

 • Bài báo này trình bày hướng tiếp cận cho phép người sử dụng có thể lựa chọn và truy vấn được dữ liệu mong muốn từ hai loại cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay là cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa (RDF database), cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database). Dựa trên ngữ nghĩa của câu truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên và loại cơ sở dữ liệu lựa chọn, hệ thống sẽ đề nghị ra một câu truy vấn tương ứng cho phép người dùng kiểm tra trước khi đồng ý thực thi.

  pdf12p quenchua9 20-11-2020 62 3   Download

 • Bài viết khởi nguồn từ việc xác lập Thanh Tâm Tuyền với tư cách một tiểu thuyết gia. Bắt đầu bằng những trăn trở và truy vấn dai dẳng/ám ảnh của nhà văn đối với hiện hữu, chúng tôi bước vào tiểu thuyết Mù khơi để truy tìm con người chối bỏ hệ giá trị thuộc về bản thể nhân tính. Theo đó, chúng tôi phân tích và cho thấy sự ảnh hưởng của những ý hướng ấy trong việc cấu thành văn bản, nội giới văn bản.

  pdf17p quenchua7 07-08-2020 5 0   Download

 • Luận án phân tích các đặc điểm của mạng ngang hàng có cấu trúc ảnh hướng đến cân bằng tải xử lý truy vấn, khả năng định tuyến của các nút và tính sẵn sàng của dữ liệu trong mạng. Trên có sở đó, luận án đề xuất một số thuật toán nâng cao hiệu năng hoạt động của mạng ngang hàng có cấu trúc.

  pdf158p tamynhan0 04-07-2020 27 1   Download

 • Không biết bao nhiêu lần, trong cuộc sống của mỗi con người, những câu hỏi này đã vang lên: Tôi đến từ đâu? Tôi sinh ra để làm gì? Và tôi sẽ đi về đâu? Đó là những câu hỏi truy tìm ý nghĩa của đời sống, cũng là câu hỏi để kiếm tìm lí tưởng, giúp con người hướng tới đích, hướng tới những giá trị tốt đẹp, xứng đáng với vị trí tồn tại của mình. Chính vì thế, L.Tôn-xtôi - người đã kiên định suốt đời vì những lí tưởng nhân văn cao quý trong cuộc đời và trong tác phẩm của mình đã khẳng định: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường.

  doc3p lanzhan 20-01-2020 28 0   Download

 • Bài viết xây dựng một mô hình cấu trúc đồ thị để tổ chức lưu trữ chữ ký của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, trong đó các đối tượng được mã hóa và xây dựng dưới dạng một đồ thị chữ ký, từ đó xây dựng thuật toán để xử lý truy vấn trên đồ thị chữ ký và đề xuất mô hình ứng dụng.

  pdf8p vioishi2711 01-07-2019 16 1   Download

 • Việc kết nối toán học với thực tiễn là một trong những yêu cầu cấp thiết trong dạy học Toán, tuy nhiên việc thực hiện ở các trường vẫn còn hạn chế. Mục đích của việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, nhằm giúp người học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và kĩ năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và thực tiễn.

  pdf9p hdwwkjalhfwfwa 14-05-2019 84 4   Download

 • Nội dung của luận án được trình bày trong bốn chương, trong đó: Chương 1/ Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, trình bày về cấu trúc của hệ thống MMW-RoF. Chương 2/ Khảo sát hiệu năng của hệ thống MMW-RoF, trình bày về các tham số của các phần tử trong hệ thống, kênh truyền dẫn sợi quang và kênh truyền dẫn vô tuyến. Chương 3/ Cải thiện hiệu năng của hệ thống MMW-RoF đơn hướng, trình bày giải pháp cải thiện hiệu năng sử dụng ghép kênh phân cực và ghép kênh không gian trong sợi quang kết hợp với phân tập không gian trong đường truyền MMW nhằm cải thiện dung lượng hệ thống MMW-RoF.

  pdf156p hanh_tv30 24-04-2019 49 4   Download

 • Luận văn tập trung vào các phương pháp và kỹ thuật gợi ý truy vấn như random walk, so sánh câu truy vấn sao cho phù hợp với nhu cầu và kỹ năng nhận thức của thanh thiếu niên hỗ trợ chúng tìm kiếm thông tin hiệu quả. Luận văn thực hiện khảo sát, nghiên cứu các phương pháp tính độ tương tự truy vấn trong hệ tìm kiếm như phương pháp dựa trên từ vựng và phương pháp dựa trên nhật ký truy vấn. Từ đó đưa ra hướng phát triển cho phương pháp tính độ tương t truy vấn phù hợp để áp dụng thử nghiệm vào một hệ tìm kiếm cho thanh thiếu niên.

  pdf24p hanh_tv27 06-04-2019 37 1   Download

 • Nội dung của luận văn sẽ được tổ chức như sau: Chương 1) Giới thiệu về cơ sở lý thuyết, các vấn đề liên quan đến đồ thị và bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị. Chương 2) Trình bày bài toán, cách tiếp cận và phương pháp giải quyết bài toán. Chương 3) Thực nghiệm và kết quả đạt được. Cuối cùng kết luận và đưa ra hướng phát triển tiếp theo.

  pdf58p hanh_tv26 03-04-2019 22 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng câu truy vấn
p_strCode=huongcautruyvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2